Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 27/10/2021 00:28

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra

14:46 | 13/09/2021
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội đặt ra trong những tháng cuối năm.

Nhiều chỉ số sản xuất, tiêu dùng giảm mạnh

Tháng 8/2021, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực; nhiều chỉ số sản xuất, tiêu dùng của Hà Nội giảm so với tháng 7 và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8 ước đạt 1.283 triệu USD, giảm 0,7% so với tháng trước và giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 9.785 triệu USD, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra

Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chịu nhiều tác động bởi dịch Covid - 19

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước giảm 8% so với tháng trước; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 8,8%; sản xuất và phân phối điện giảm 2%… Tính chung 8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 ước đạt 3.671 tỷ đồng, giảm 15,5% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 8 tháng, vốn thực hiện đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 54% kế hoạch năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 25 nghìn tỷ đồng, giảm 32,2% so với tháng trước và giảm 51,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 349,5 nghìn tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 244,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 69,9% tổng mức và giảm 0,8%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 26 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,4% và giảm 21,5%...

Trong tháng 8, thành phố có 1.293 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, giảm 33%; thực hiện thủ tục giải thể cho 244 doanh nghiệp, giảm 1%; 833 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9%; 819 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 64%. Cộng dồn 8 tháng năm 2021, Hà Nội có 16,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 224,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7%; thực hiện thủ tục giải thể cho 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 36%; 9,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 19%; 7,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 72%.

Tuy nhiên, thành phố có một số chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tích cực, khả quan như: Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt 164.483 tỷ đồng, đạt 69,8% dự toán Trung ương giao (đạt 65,4% dự toán thành phố giao), bằng 110,3% so với cùng kỳ. 8 tháng năm 2021, chỉ số IIP một số ngành công nghiệp đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nổi bật như sản xuất xe có động cơ tăng 21,6%, sản xuất trang phục tăng 18,2%, sản xuất đồ uống tăng 16,1%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 10,9%... Tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý (trừ dầu) tăng 9,7% so cùng kỳ, trong đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh tăng 28,9% so cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã có nhiều cố gắng duy trì sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phương án “3 tại chỗ”, cho công nhân làm việc luân phiên, nghỉ giãn cách… Nhiều địa phương nỗ lực đạt kết quả phát triển kinh tế tốt. Một số quận, huyện có tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản cao như: Thanh Xuân, Phú Xuyên, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, trong đó, quận Thanh Xuân đang là địa bàn “nóng” về dịch Covid-19 nhưng đã đạt kết quả giải ngân tốt, đứng đầu thành phố. UBND quận Đống Đa đứng đầu Hà Nội về tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố giao năm 2021. UBND các quận, huyện: Hà Đông, Phú Xuyên đạt kết quả cao về tỷ lệ giải ngân và thu ngân sách khối quận, huyện.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/1/2021 của UBND thành phố. Đồng thời, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững theo tinh thần tại Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành tập trung quản lý, điều hành hiệu quả ngân sách. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu bảo đảm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước giao năm 2021, trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường phối hợp xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án; tập trung tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi bảo đảm công tác phòng, chống dịch...

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát, có kế hoạch phân bổ kinh phí hợp lý trên tinh thần cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương; tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đầu tư phát triển, các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và hoạt động quan trọng, cấp bách của thành phố. Về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của thành phố đang thấp hơn so cùng kỳ năm trước, mới đạt 31% kế hoạch trung ương giao và thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước. Vì vậy, UBND TP. Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục coi trọng công tác giải ngân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện thanh, quyết toán các thủ tục, hồ sơ, dự án theo quy định; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân hết 100% vốn đầu tư công của Hà Nội. Trong đó, tập trung giải ngân hết vốn kế hoạch giao năm 2020 kéo dài mới giải ngân vốn kế hoạch giao năm 2021; xác định việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố trong các tháng cuối năm 2021.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; xây dựng 5 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng) thành quận; triển khai Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện sau khi có hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công Thương…

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của Hà Nội đang thấp hơn so cùng kỳ năm trước, mới đạt 31% kế hoạch trung ương giao và thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Nguyễn Hạnh