Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 01/11/2020 02:09

Hà Nội: Phấn đấu có thêm 5 huyện nông thôn mới trong năm 2020

14:55 | 02/07/2020
Đến nay, Hà Nội có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được UBND TP. Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. TP. Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất có thêm 5 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.    
PC Đắk Nông: Tích cực cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới Nam Định: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Thái Nguyên: Dành nguồn vốn thích đáng cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 1/7, Ban Chỉ đạo Chương trình 02/CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội- cho biết, hiện nay Hà Nội đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Ngoài ra, Đoàn Thẩm tra thành phố đã tiến hành thẩm định thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, huyện Phúc Thọ, huyện Thường Tín và huyện Thanh Oai đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và các huyện đạt chuẩn NTM.

0900 216

Về xây dựng xã NTM và NTM nâng cao, ngày 16/6/2020, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tham mưu Hội đồng thẩm định thành phố họp và tiến hành bỏ phiếu đối với 4 xã, gồm 2 xã của huyện Gia Lâm đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã của huyện Phú Xuyên; 1 xã của huyện Sóc Sơn đề nghị đạt chuẩn NTM năm 2020. Kết quả 4 xã đều đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND TP. Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2020.

Bên cạnh đó, đến nay Hà Nội có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được UBND TP. Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM, 13 xã đã được UBND TP. Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí.

Ngoài ra, Đoàn Thẩm tra thành phố đã tiến hành thẩm định thêm 5 huyện, thị xã đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và các huyện đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 0,69%.

Theo ông Chu Phú Mỹ, nhiệm vụ từ nay tới cuối năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2020 tăng 4,12% trở lên. Phấn đấu đến hết năm 2020 có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và ít nhất có thêm 5 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu có thêm ít nhất 700 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các huyện, thị xã triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo chỉ đạo của Trung ương và TP theo quy định.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Thủ đô hiện còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thời tiết thay đổi, nắng nóng kéo dài. Trong xây dựng NTM, công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đúng mức. Đặc biệt ở một số làng nghề chưa có giải pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu, làm cho đời sống sinh hoạt của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, nhiều tiêu chí đạt chuẩn NTM thiếu bền vững nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở và sự vào cuộc của nhân dân.

Phát biểu kết luật hội nghị, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị những tháng cuối năm 2020, các địa phương cần rà soát lại chỉ tiêu, mục tiêu của huyện, đánh giá một cách thực chất để có giải pháp quyết liệt, đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT phối hợp với các địa phương đôn đốc nông dân triển khai vụ đông, đẩy mạnh phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuỗi liên kết, kiểm soát dịch bệnh, nhất là tăng đàn lợn nhưng phải đảm bảo kiểm soát dịch bệnh. Tăng cường liên doanh liên kết giữa các tổ hợp tác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính khẩn trương cấp kinh phí cho các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2020 và có hướng dẫn thủ tục cho các quận hỗ trợ các huyện trong xây dựng NTM. Đặc biệt, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thành phố đặt mục tiêu hết năm nay có thêm 700 sản phẩm, do đó các huyện phải tập trung cao độ. Đây chính là thương hiệu phát triển làng nghề, nâng cao đời sống nông dân.

Nguyễn Hạnh