Hà Nội: Hướng tới thành phố thông minh

Phát triển mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số,... Hà Nội đang hướng tới phát triển thành phố thông minh, sánh vai với các nước.
Hà Nội hướng tới thành phố thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 Thành phố Hà Nội: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90%

Xây dựng chính quyền điện tử

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, để hướng tới mục tiêu "Xây dựng thành phố thông minh", Hà Nội đã thiết lập hệ thống công nghệ thông tin theo hướng tổng thể, đồng bộ, thống nhất sử dụng chung trên toàn thành phố và giữa thành phố với cả nước.

TP. Hà Nội đã rà soát, đơn giản hóa nhiều TTHC tạo tuận lợi cho người dân.
Thành phố Hà Nội đã rà soát, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính tạo tuận lợi cho người dân

Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, thành phố đã tạo đột phá trong cải cách hành chính, tăng tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khi thực hiện thủ tục.

Nhờ thiết lập một hệ thống công nghệ thông tin theo hướng tổng thể, đồng bộ, thống nhất sử dụng chung trên toàn thành phố, việc giải quyết các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa rất nhiều.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Hà Nội được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của thành phố cũng đạt 100%. Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố đã thực hiện đồng bộ với Cổng dịch vụ công, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo quy định. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế việc nhũng nhiễu, chậm trễ.

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực triển khai theo hướng tập trung, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, chia sẻ, khai thác thông tin theo quy định.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thành phố tiếp tục duy trì, thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 với tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến của cả ba cấp (năm 2021 đạt trên 89%).

Ở lĩnh vực môi trường, thành phố cũng đang vận hành hệ thống 35 trạm quan trắc không khí tự động; 6 trạm quan trắc nước mặt; giám sát dữ liệu quan trắc của 29 trạm quan trắc nước thải, năm 5 trạm quan trắc nước dưới đất và 1 trạm quan trắc khí thải của các khu, cụm công nghiệp. Các trạm này thường xuyên cung cấp những thông tin quan trọng cho cơ quan quản lý và người dân; xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, cách khắc phục phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã xây dựng và cung cấp ứng dụng có tên gọi HSDC Maps trên điện thoại thông minh nhằm giúp người dân nhận biết được các tuyến đường nội đô bị ngập lụt; cung cấp các tuyến đường thay thế, đường vòng để tránh các điểm đang ngập.

Hiện tại, hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại 16 địa điểm thường xuyên úng ngập nặng nằm trên địa bàn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy. Hình ảnh tại các điểm được cập nhật 24/24h nhờ công nghệ hồng ngoại. Toàn bộ hệ thống dữ liệu do camera ghi nhận sẽ được truyền về trung tâm giám sát.

Thông qua hình ảnh thực tế cung cấp từ hiện trường này, trung tâm sẽ điều phối nhân lực, thiết bị, máy móc để xử lý kịp thời, linh hoạt tình trạng úng ngập. Những giải pháp, ứng dụng thông minh này đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao công tác quản lý, điều hành của thành phố và phục vụ người dân tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, tiến độ triển khai của thành phố vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ, nhiều dự án, đề án sau nhiều năm vẫn đang dừng ở trên giấy hoặc mới đang là dự thảo, chất lượng cung cấp các dịch vụ, ứng dụng thông minh còn nhiều vấn đề cần khắc phục, nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng được yêu cầu…

Công tác cải cách hành chính còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thủ đô. Thành phố vẫn đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao đủ năng lực đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Các ứng dụng giao thông thông minh thiếu sự đồng bộ, chủ yếu tập trung vào các ứng dụng điều hành giao thông thông thường, mức độ tự động hóa chưa cao…

Hướng tới thành phố thông minh

Theo Quyết định phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 1/8/2018, thành phố Hà Nội được định hướng là hạt nhân để hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh. Như vậy, việc trở thành một thành phố thông minh không chỉ là mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mà còn là kỳ vọng, mục tiêu của cả nước.

Phối cảnh tổng thể của dự án thành phố thông minh Đông Anh ( Smart City )
Phối cảnh tổng thể của dự án thành phố thông minh Đông Anh (Smart City)

Theo các chuyên gia, để thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, hiện đại, một trong những khâu đột phá quan trọng được xác định là phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo trong toàn xã hội. Hà Nội cần phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực. Thành phố cần tập trung trong các khâu đào tạo nguồn nhân lực, huy động đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học… đóng góp, đồng hành vì sự phát triển Thủ đô.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Đồng thời, cần có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu đô thị thông minh, dự án Thành phố thông minh ở huyện Đông Anh, các khu công nghiệp, công viên phần mềm… Khi các dự án này được đưa vào hoạt động sẽ tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn cho tiến trình xây dựng thành phố thông minh.

Công tác triển khai toàn bộ nền tảng Chính quyền số phải thông suốt theo kiến trúc tổng thể để bảo đảm hiệu quả đầu tư; hệ thống nền tảng dùng chung bảo đảm tích hợp các yêu cầu chuyên môn của các đơn vị. Tinh thần và giải pháp trong công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh phải được thể hiện trong các kế hoạch, được cụ thể hóa triển khai trong thực tế.

Để hoàn thành mục tiêu nhanh chóng hoàn thành xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hiện Sở đang tiếp tục hoàn thiện để trình thành phố ban hành Đề án "Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định đến 2030", đồng thời, tham mưu UBND thành phố ban hành “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025”...

Với mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội sẽ hình thành, phát triển một số khu đô thị thông minh trên địa bàn, từng bước phát triển các lĩnh vực thông minh quan trọng, hướng tới xây dựng Hà Nội là thành phố thông minh. Thời gian không còn nhiều, đòi hỏi quyết tâm chính trị và những bước đi mạnh dạn, bài bản, khoa học hơn của chính quyền thành phố để Hà Nội xứng tầm vị trí thành phố thông minh trong khu vực và trên thế giới.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra mục tiêu, đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại và đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”.
Nguyễn Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: thành phố Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Năm 2022 công nghiệp chế biến, chế tạo Bình Dương tăng 8,8%

Năm 2022 công nghiệp chế biến, chế tạo Bình Dương tăng 8,8%

Năm 2022 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Dương.
Nghệ An: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng

Nghệ An: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng

Theo UBND tỉnh Nghệ An, chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương này trong năm 2022 ước tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
Đầu tư công - động lực phát triển kinh tế địa phương

Đầu tư công - động lực phát triển kinh tế địa phương

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển bền vững. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được đánh giá là quan trọng
Bắc Hà phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp bền vững

Bắc Hà phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông nghiệp bền vững

Huyện Bắc Hà đã nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh xây dựng thành công một số sản phẩm OCOP tiêu biểu gắn với du lịch nông nghiệp bền vững.
Thanh Hóa:  Đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới

Thanh Hóa: Đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới

Tính đến ngày 15/11/2022, tỉnh Thanh Hóa có 3.157 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, là tỉnh đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Vùng cao Bắc Hà nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông

Vùng cao Bắc Hà nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông

Vụ đông năm 2022, Bắc Hà đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo mô hình, tiêu chuẩn Việt Gap, trồng các loại rau màu đặc sản có nguồn gốc ôn đới.
Hà Giang: Đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Hà Giang: Đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Với Chỉ thị số 22-CT/TU, tỉnh Hà Giang đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia.
Sơn La: Tìm giải pháp cho tiêu thụ nông sản nhanh và bền vững

Sơn La: Tìm giải pháp cho tiêu thụ nông sản nhanh và bền vững

Với sự chủ động vào cuộc của chính quyền, tỉnh Sơn La đã và đang tìm giải pháp hiệu quả cho tiêu thụ nông sản nhanh và bền vững.
Quảng bá, xúc tiến du lịch Gia Lai tại Hà Nội

Quảng bá, xúc tiến du lịch Gia Lai tại Hà Nội

Chiều 24/11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai với sự tham dự của gần 100 các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Hà Nội và Gia Lai.
Ngày 25/11, chính thức mở cửa Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Hà Giang

Ngày 25/11, chính thức mở cửa Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Hà Giang

Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Hà Giang sẽ mở cửa chào đón du khách từ ngày 25 – 28/11/2022 tại Quảng trường 26/3, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Quảng Bình: Phát triển sản phẩm măng rừng giúp bà con dân tộc Ma Coong thoát nghèo

Quảng Bình: Phát triển sản phẩm măng rừng giúp bà con dân tộc Ma Coong thoát nghèo

Bà con dân tộc Ma Coong ở xã Thượng Trạch (Quảng Bình) đã biết khai thác sản phẩm măng rừng tại địa phương một cách hiệu quả, đưa ra thị trường tiêu thụ.
Đắk Nông: Tập trung phát triển 3 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương

Đắk Nông: Tập trung phát triển 3 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương

Tỉnh Đắk Nông xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp khoa học, công nghệ nhằm tạo sự bứt phá đối với 3 sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế của tỉnh.
Du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa): Đón hơn 7 triệu lượt khách, thu hơn 14 nghìn tỷ đồng

Du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa): Đón hơn 7 triệu lượt khách, thu hơn 14 nghìn tỷ đồng

Năm 2022, du lịch Sầm Sơn đón được hơn 7 triệu lượt khách, thu từ khách du lịch ước đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng, gấp 5,22 lần so với năm 2021, bằng 182,4% kế hoạch
Quảng Bình: Cần đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng du lịch

Quảng Bình: Cần đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng du lịch

Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Bình cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào hạ tầng du lịch ngày càng đa dạng, chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn.
Đảm bảo cung cấp điện phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh

Đảm bảo cung cấp điện phát triển kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh

Trong 10 tháng năm 2022, ngành Điện TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế thành phố sau dịch.
Năm 2023, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hơn 8%

Năm 2023, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hơn 8%

Năm 2023, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 11 nhóm giải pháp trọng tâm để đạt 19 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó, tăng trưởng GRDP hơn 8% so với năm 2022.
Đắk Nông: 22 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Đắk Nông: 22 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Tỉnh Đắk Nông trao giấy chứng nhận và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 22 sản phẩm.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế-xã hội và xúc tiến đầu tư vùng Đông Nam Bộ

Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế-xã hội và xúc tiến đầu tư vùng Đông Nam Bộ

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị vùng Đông Nam bộ với chủ đề “Tư duy mới-Đột phá mới-Giá trị mới” diễn ra vào ngày 26/11 tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tỉnh Quảng Ninh 7 năm liên tiếp đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số

Tỉnh Quảng Ninh 7 năm liên tiếp đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số

Tốc độ tăng trưởng năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 10,21% so cùng kỳ. Như vậy đây là năm thứ 7 liên tiếp tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Hải Phòng: Xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ trị giá hơn 2.200 tỷ đồng

Hải Phòng: Xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ trị giá hơn 2.200 tỷ đồng

Tuyến đê biển Nam Đình Vũ có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng, chống lụt bão, nước biển dâng, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ Công Thương luôn sẵn sàng hỗ trợ triển khai công tác kết nối cung cầu

Bộ Công Thương luôn sẵn sàng hỗ trợ triển khai công tác kết nối cung cầu

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định tại Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành.
Đắk Lắk: Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Đắk Lắk: Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Đắk Lắk phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Đông 2022

Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Đông 2022

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Đông 2022 được tổ chức từ ngày 1-5/12/2022 tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái.
Nông dân vùng cao Bắc Hà giảm nghèo bền vững từ cây chè Shan tuyết

Nông dân vùng cao Bắc Hà giảm nghèo bền vững từ cây chè Shan tuyết

Bắc Hà, Lào Cai nổi tiếng là thủ phủ cây chè Shan tuyết với chè Bản Liền tự hào là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh đã tìm được chỗ đứng ở Mỹ và châu Âu.
Thanh Hóa: Đầu tư 1.117 tỉ đồng dự án giao thông 9,353km

Thanh Hóa: Đầu tư 1.117 tỉ đồng dự án giao thông 9,353km

Tỉnh Thanh Hóa đầu tư 1.117 tỉ đồng dự án đường giao thông nối QL1A với QL45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa dài 9,353km.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động