Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 28/09/2020 08:20

Hà Nội duy trì 100% cửa hàng bán trái cây có đăng ký kinh doanh

10:50 | 05/08/2020
Giai đoạn 2020 - 2021, Hà Nội quyết tâm duy trì 100% cửa hàng bán trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố có đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đây là một trong các mục tiêu của Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025” vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 3/8 triển khai thực hiện.

0844 ha noi

Theo kế hoạch, giai đoạn 2020 - 2021, trên địa bàn 12 quận khu vực nội thành sẽ được đẩy mạnh tuyên truyền để 100% các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trái cây tại tuyến phố trên địa bàn biết đến đề án, đặc biệt là các cửa hàng mới mở; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn”, có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm chất lượng lưu giữ trái cây tươi theo quy định khi đến tay người tiêu dùng. Phấn đấu đạt từ 30% - 50% các tuyến phố văn minh không có các hộ kinh doanh bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đối với các huyện, thị xã khu vực ngoại thành, UBND thành phố chỉ đạo triển khai đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025” đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân. Rà soát được toàn bộ các cửa hàng đang kinh doanh trái cây trên địa bàn. Phấn đấu trong năm 2020 đạt 40%, hết năm 2021 đạt 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các huyện, thị xã có đăng ký kinh doanh; 100% người kinh doanh trái cây có kiến thức, được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định; 100% cửa hàng có biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn” và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm lưu giữ được trái cây tươi, chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.

Giai đoạn từ năm 2022 - 2025, UBND thành phố triển khai quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây đồng bộ trên 30 quận, huyện, thị xã (các tuyến phố, khu dân cư), đạt 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây đủ điều kiện để cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng,...

Hiện, Sở Công Thương Hà Nội là cơ quan chủ trì giúp UBND thành phố triển khai thực hiện đề án. Theo đó, đơn vị này sẽ chủ động phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND thành phố các giải pháp nhằm thực hiện đề án một cách hiệu quả; chủ trì, phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của đề án.

Hoa Quỳnh