Hà Nội: Chủ động, linh hoạt phục hồi và phát triển kinh tế

Thúc đẩy đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất; tập trung hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn…

Đây là những mục tiêu của TP Hà Nội đề ra sau những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023 tại Kế hoạch số 246/KH-UBND của UBND TP Hà Nội mới ban hành.

Hà Nội: Chủ động, linh hoạt phục hồi và phát triển kinh tế
Hà Nội sẽ tập trung vào các chính sách tác động ngay và một số chính sách dài hạn có tác động thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển bền vững

Thực hiện nhanh và hiệu quả các chính sách

Trước những tác động của dịch Covid-19, theo Kế hoạch số 246/KH-UBND cho thấy, tình hình phát triển kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các tháng 7, 8, 9 các lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải, vui chơi giải trí... suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

TP Hà Nội cũng đã chỉ rõ, hiện nhiệm vụ phục hồi sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gặp một số khó khăn. Các chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, việc khôi phục chuỗi cung ứng cần chính sách đồng bộ trong tất cả các ngành, lĩnh vực và địa phương trên địa bàn cũng như trong cả nước. Giá cả một số nguyên, nhiên, vật liệu - đầu vào cho sản xuất, kinh doanh tăng và các công trình xây dựng có nhiều biến động; Thiếu nguồn cung lao động do lao động về quê, lao động vướng việc gia đình nên chưa sẵn sàng trở lại sản xuất. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do không có tài sản thế chấp hoặc phương án sản xuất kinh doanh không khả thi trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh...

Trước thực tế đó, quan điểm của TP Hà Nội là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, chủ động, linh hoạt phục hồi và phát triển kinh tế theo lộ trình có kiểm soát với tiêu chí an toàn là trên hết và cao hơn tiêu chí chung của cả nước. Các chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nhanh và hiệu quả tất cả các chính sách của Chính phủ, đồng thời, Hà Nội sẽ chủ động hỗ trợ theo khả năng, đặc thù của Thủ đô. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tập trung vào các chính sách tác động ngay và một số chính sách dài hạn có tác động thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển bền vững; tiếp tục lấy doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, người lao động làm trung tâm phục vụ vừa là chủ thể phục hồi, phát triển kinh tế vừa tích cực, chủ động sáng tạo và phối hợp phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, TP Hà Nội sẽ tập trung bảo đảm ổn định kinh tế, cân đối ngân sách; nuôi dưỡng và củng cố nguồn thu cho ngân sách nhà nước; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng từ 7,5-8,0% của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng

Theo Kế hoạch, Hà Nội đã nêu rõ kịch bản tăng trưởng, gồm: Kịch bản cơ sở (điều hành) quý IV-2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,09-7,37%; năm 2021, GRDP tăng từ 2,35-3%; kịch bản tăng trưởng cơ sở phấn đấu, GRDP quý IV-2021 tăng trên 7,37%; năm 2021 tăng trên 3%; kịch bản tăng trưởng cơ sở rủi ro, GRDP quý IV-2021 tăng thấp hơn 5,09%, cả năm 2021 tăng thấp hơn 2,35%. Đối với kịch bản tăng trưởng năm 2022 và 2023, Hà Nội đề ra chỉ tiêu cụ thể: Kịch bản cơ sở (điều hành): GRDP năm 2022 tăng khoảng 7,0-7,5%; Kịch bản phấn đấu: GRDP năm 2022 tăng trên 7,5% và năm 2023 tăng trên 8,0%; Kịch bản rủi ro: GRDP năm 2022 tăng thấp hơn 7,0% và năm 2023 tăng thấp hơn 7,5%.

Để hoàn thành các mục tiêu, TP Hà Nội sẽ triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Kiểm soát dịch Covid-19, nâng cao năng lực của hệ thống y tế; duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách, như thực hiện các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu và phấn dấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm hướng đến hoàn thành kế hoạch thu ngân sách 5 năm 2021-2025… Quản lý sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản công, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, bức xúc, dự án trọng điểm.

Ngoài ra, đối với các lĩnh vực kinh tế cụ thể, như ngành dịch vụ thương mại sẽ xây dựng các tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động dịch vụ thương mại; phục hồi các chuỗi cung ứng, nguồn nguyên liệu, kênh phân phối; thúc đẩy phát triển mạnh thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt,… Về ngành công nghiệp, bên cạnh xây dựng các tiêu chí an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, Hà Nội sẽ phấn đấu phục hồi nhanh hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề… Đối với lĩnh vực vận tải, Hà Nội sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động lưu thông hang hóa đảm bảo thông suốt, an toàn. Phối hợp với các tỉnh, thành phố trong việc quản lý và thống nhất phân luồng, phân tuyến phương tiện vận chuyển, phương án di chuyển của người lao động đi qua Hà Nội cũng như các địa phương, không gây ách tắc lưu thông…

Bên cạnh đó, TP Hà Nội sẽ thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp; Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo Nghị định số 80 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tập trung cải cách, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội để sớm phục hồi, phát triển kinh tế. Trong đó, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ miễn phí thủ tục pháp lý về thành lập các doanh nghiệp cho các tổ chức cá nhân. Cùng với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh thủ hút đầu tư nước ngoài, phấn đấu hàng năm thu hút trên 4 tỷ USD.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, đoàn kết, chung tay, chung sức, đồng hành cùng các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô chiến thắng dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đưa Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Hoa Quỳnh

Tin mới nhất

Hà Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Hà Nam: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.
Người Sài Gòn “đổ xô” mua hàng Tết

Người Sài Gòn “đổ xô” mua hàng Tết

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán 2022 nên thời điểm này người dân Sài Gòn đang đổ dồn tới các siêu thị để mua sắm hàng Tết, kéo sức mua tại các kênh phân phối "tăng nhiệt" hơn so với đầu tuần.
Hà Nội: Gần 2.300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2022

Hà Nội: Gần 2.300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2022

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 1/2022, TP. Hà Nội có 2.253 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021.
Đến cuối năm 2021, Vĩnh Phúc thu hút 7,1 tỷ USD với 429 dự án FDI

Đến cuối năm 2021, Vĩnh Phúc thu hút 7,1 tỷ USD với 429 dự án FDI

Bên cạnh vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn lao động dồi dào, tỉnh Vĩnh Phúc còn có lợi thế rất lớn trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhờ những chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm hoạt động, triển khai dự án.
Hà Nội: Trên 5,55 triệu lượt đối tượng khó khăn đã được hỗ trợ an sinh

Hà Nội: Trên 5,55 triệu lượt đối tượng khó khăn đã được hỗ trợ an sinh

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, TP đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay cho trên 5,55 triệu lượt đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí 6.921,7 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Những người "giữ lửa" nghề truyền thống ở Hoa Tiến

Những người "giữ lửa" nghề truyền thống ở Hoa Tiến

Bản Hoa Tiến hơn 100 năm nay được xem là một trong những cái nôi dệt thổ cẩm nổi tiếng và lâu đời bậc nhất của người Thái ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Trải qua thăng trầm, có thời điểm nghề dệt đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Thế nhưng, những người Thái trẻ của Hoa Tiến đã cải tiến với mẫu mã đa dạng được nhiều khách trong và ngoài nước biết đến.
Chợ hoa Tết Đà Nẵng "ngóng" khách

Chợ hoa Tết Đà Nẵng "ngóng" khách

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, chợ hoa Tết Đà Nẵng vẫn khá thưa vắng và trong tình trạng chờ khách. Chủng loại hoa Tết phong phú nhưng số lượng hoa giảm. Tiểu thương kỳ vọng chợ hoa sẽ sôi động trong những ngày sắp tới.
Đà Nẵng sẽ có 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá dịp Tết Nhâm Dần 2022

Đà Nẵng sẽ có 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá dịp Tết Nhâm Dần 2022

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức 18 điểm bán thịt heo bình ổn giá từ ngày 29/1 – 31/1 (tức 27 – 29/12 Âm lịch). Trước ngày mở bán, 100% nhân viên các đơn vị tham gia bán thịt heo bình ổn giá sẽ được thực hiện xét nghiệm Covid – 19 để đảm bảo an toàn cho người dân.
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Tiếp tục chú trọng, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư trong năm 2022

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Tiếp tục chú trọng, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư trong năm 2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng năm qua, việc xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp, Khu kinh tế của tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả khả quan, đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình. Trong năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình xác định nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư từ bước chuẩn bị đầu tư, xây dựng cho đến đi vào hoạt động.
Đìu hiu bến xe Đà Nẵng ngày cuối năm

Đìu hiu bến xe Đà Nẵng ngày cuối năm

Chưa đầy 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng thời gian qua khiến nhu cầu về quê đón Tết của người dân sụt giảm rõ rệt. Khung cảnh tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng khá vắng vẻ, thưa thớt khách.
Hà Nội: Các chỉ số kinh tế tháng 1/2022 tăng so với cùng kỳ

Hà Nội: Các chỉ số kinh tế tháng 1/2022 tăng so với cùng kỳ

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều ngày 26/1.
Điện lực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nâng cấp 3 trạm biến áp 110kV

Điện lực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nâng cấp 3 trạm biến áp 110kV

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã triển khai nâng cấp, thay mới máy biến áp 110/22kV cho các trạm biến áp 110kV Bình Triệu, Tân Thuận và Thủ Đức Đông, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu về điện cho các hoạt động kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Cà Mau cần xây dựng kịch bản cho từng năm, từng lĩnh vực để thúc đẩy phục hồi kinh tế

Cà Mau cần xây dựng kịch bản cho từng năm, từng lĩnh vực để thúc đẩy phục hồi kinh tế

Sau một năm đầy khó khăn, Cà Mau cần xây dựng kịch bản cho từng năm, thậm chí là kịch bản cho từng lĩnh vực để từ đó xác định các giải pháp trọng tâm, có những vấn đề thuộc kế hoạch trung hạn nhưng phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm hơn, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
TP. Hồ Chí Minh: Sức mua hàng Tết bật tăng, siêu thị tăng giờ mở cửa

TP. Hồ Chí Minh: Sức mua hàng Tết bật tăng, siêu thị tăng giờ mở cửa

Trong mấy ngày trở lại đây sức mua hàng Tết, đặc biệt là bánh mứt và thực phẩm bổ dưỡng tại các hệ thống bán lẻ như Co.opmart, AEON, Lotte Mart… đã bắt đầu tăng nhiệt. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, các nhà bán lẻ khẳng định sẽ tăng thêm giờ hoạt động và mở cửa xuyên Tết.
Hà Nội: Tạm dừng tổ chức Lễ hội chùa Hương

Hà Nội: Tạm dừng tổ chức Lễ hội chùa Hương

UBND huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội đã thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022 đến khi có thông báo mới để tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Kiều bào tiếp tục hiến kế, đầu tư để TP. Hồ Chí Minh trở lại đầu tàu kinh tế của cả nước

Kiều bào tiếp tục hiến kế, đầu tư để TP. Hồ Chí Minh trở lại đầu tàu kinh tế của cả nước

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - mong muốn như vậy trong buổi họp mặt giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh với người Việt Nam ở nước ngoài vào tối ngày 25/1.
Nhộn nhịp chợ hoa Tết tại Tp.Hạ Long (Quảng Ninh)

Nhộn nhịp chợ hoa Tết tại Tp.Hạ Long (Quảng Ninh)

Năm nay, mặc dù số lượng các điểm bán hoa tết tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) giảm khá nhiều so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các điểm kinh doanh hoa vẫn thu hút được nhiều người dân đến mua và ngắm hoa.
PC Quảng Bình mang Tết ấm áp cho người nghèo

PC Quảng Bình mang Tết ấm áp cho người nghèo

Hàng trăm suất quà, nhiều chiếc xe đạp, các tuyến đường quê sáng điện là những hoạt động ý nghĩa của Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) thực hiện khi những ngày Tết cổ truyền đến gần, qua đó, để giúp đỡ những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các trẻ em nghèo có một cái Tết đầm ấm.
Hàng Tết dồi dào, người tiêu dùng đẩy mạnh mua online

Hàng Tết dồi dào, người tiêu dùng đẩy mạnh mua online

Nguồn cung hàng hóa dồi dào, sức mua trực tiếp tại hệ thống siêu thị thấp, trong khi đó, xu hướng mua sắm tiêu dùng online cũng tăng trong dịp Tết này. Ghi nhận của Đoàn kiểm tra công tác phục vụ Tết của TP. Hà Nội sau khi kiểm tra tại một số siêu thị và chợ Hoa Xuân trong sáng ngày 25/1.
Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân: Kết nối, hỗ trợ hội viên phát triển

Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân: Kết nối, hỗ trợ hội viên phát triển

Hội Doanh nghiệp quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nỗ lực vì sứ mệnh kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn cùng phát triển.
Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngày 24/1, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm việc với UBND TP. Hà Nội về công tác an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.
Quảng Bình: Khởi công dự án đường ven biển

Quảng Bình: Khởi công dự án đường ven biển

Ngày 24/01, tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khởi công xây dựng Dự án thành phần 1 - đường ven biển thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Bắc Giang: Chuyển đổi số để có đầu ra cho nông sản bền vững

Bắc Giang: Chuyển đổi số để có đầu ra cho nông sản bền vững

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát tại Việt Nam vào đúng thời điểm nhiều địa phương thu hoạch nông sản. Khó khăn chồng chất khó khăn khi thị trường xuất khẩu thu hẹp, tiêu thụ trong nước chật vật. Trước bối cảnh đó, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch tìm giải pháp xúc tiến tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương.
Đêm nhộn nhịp tại chợ hoa đào lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

Đêm nhộn nhịp tại chợ hoa đào lớn nhất miền Tây xứ Nghệ

Những ngày cuối năm, không chỉ người dân bản địa, mà rất nhiều thương lái đổ về thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để "săn" đào trồng trên núi ngày một đông. Không chỉ ban ngày mà tới tận gần sáng vẫn khá đông người mua bán.
Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại

Bình Dương cần tận dụng thời cơ, phát huy lợi thế, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế để không ngừng phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động