Hà Nội cần đi đầu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử

Là trung tâm lớn về kinh tế, giao dịch quốc tế, động lực phát triển vùng. Hà Nội cần đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử và xã hội số.
Hà Nội: Cần có chính sách đặc thù, phù hợp để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Nội: Vẫn “nóng” tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên

Là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, động lực phát triển đặc biệt quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, Hà Nội cần đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử và xã hội số.

Quy mô kinh tế tăng gấp gần 4 lần

Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005, của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo đó, kinh tế duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Giai đoạn 2011 - 2020, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 6,83%/năm (gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước). Quy mô GRDP năm 2021 theo giá hiện hành đạt 1,067 triệu tỷ đồng, gấp 3,9 lần năm 2008, chiếm 65,4% quy mô GRDP vùng Đồng bằng sông Hồng và 17,7% tổng sản phẩm (GDP) bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tiếp tục có sự cải thiện, từ mức 120,3 triệu đồng/người năm 2019 lên 128,2 triệu đồng/người năm 2021 (gấp 1,4 lần so với bình quân cả nước và 1,2 lần so với bình quân vùng).

Hà Nội cần đi đầu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử

Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn của cả nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,0% dự toán và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 12,2%/năm. Tổng chi ngân sách địa phương là 752.932 tỷ đồng (đạt 96,0% dự toán) và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 13,1%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố năm 2021 đạt 411.261 tỷ đồng (bằng 40,8% so với tổng số vốn đầu tư toàn xã hội vùng, bằng 13,8% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội cả nước và tăng 2,3% so với năm 2008). Hết năm 2021, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt khoảng 326.000.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 27 bậc (từ vị trí 36/63 tỉnh, thành phố năm 2011 lên vị trí 9/63 năm 2020 và tiếp tục nằm trong Top 10 năm 2021). Chỉ số Cải cách hành chính (PAR - INDEX) của thành phố luôn đứng ở Top 10 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Về phát triển văn hóa - xã hội, ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cho biết, toàn thành phố hiện có 88% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa và 72,5% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại di tích và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với 5.922 di tích và 1.793 di sản văn hóa phi vật thể.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục mũi nhọn, về số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia đạt 76,9%. Hệ thống các bệnh viện, cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp. Hiện, Hà Nội quản lý 82 bệnh viện (tăng 27 cơ sở so với năm 2010). Thành phố đạt 13,7 bác sĩ/vạn dân; 27,5 giường bệnh/vạn dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 đạt 91,8%.

Cần thiết phải ban hành nghị quyết mới

Để thực hiện nhiệm vụ tại Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030 là “Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn” và các quan điểm được đề ra tại Nghị quyết 15-NQ/TW là “Phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước”, tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị diễn ra mới đây, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TƯ - cho rằng, Hà Nội cần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân; làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quy hoạch chung của vùng Đồng bằng sông Hồng, các quy hoạch quốc gia, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng đề nghị, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế- xã hội. “Hà Nội cần là địa phương đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh,chính quyền điện tử và xã hội số; về đổi mới sáng tạo, khai thác tốt hơn tiềm lực khoa học - công nghệ vào quá trình phát triển của thành phố” - Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả tinh thần của Nghị quyết số 54-NQ/TW, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, cần sớm hoàn thành lập và phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc phê duyệt Quy hoạch vùng sẽ làm cơ sở để các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương xây dựng thể chế liên kết vùng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội.

Với đặc thù về vị trí cũng như vai trò của Thủ đô Hà Nội đối với khu vực Đồng bằng sông Hồng, với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua, các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất của TP. Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết nghiên cứu, tổng hợp vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn tới.

“Nghị quyết mới nếu được ban hành, sẽ cùng với Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ là định hướng, cơ sở chính trị quan trọng cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội của các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước”- Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Hà Nội ngày càng xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển đặc biệt quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Hà Thanh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Điều tra vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hi sinh

Điều tra vụ cháy quán karaoke làm 3 chiến sĩ hi sinh

UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy tại 231 phố Quan Hoa, Cầu Giấy.
Vụ "hòn non bộ" ở Quảng Ninh: Xử phạt trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

Vụ "hòn non bộ" ở Quảng Ninh: Xử phạt trường hợp bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh triệu tập một số người đưa tin, bình luận không đúng trên mạng xã hội.
Sơn La tổ chức hội nghị phát triển thuỷ điện nhỏ và năng lượng tái tạo

Sơn La tổ chức hội nghị phát triển thuỷ điện nhỏ và năng lượng tái tạo

Sáng ngày 17/8, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị phát triển thuỷ điện nhỏ an toàn gắn với quản lý, bảo vệ khoanh nuôi phát triển rừng trên địa bàn.
Thanh Hóa: Nghị quyết của Đảng giúp hơn 800 hộ nghèo sinh sống trên sông được “đổi đời”

Thanh Hóa: Nghị quyết của Đảng giúp hơn 800 hộ nghèo sinh sống trên sông được “đổi đời”

Từ một nghị quyết của Đảng, tại Thanh Hóa đã có 812 hộ nghèo sinh sống trên sông được hỗ trợ đất, xây nhà ở ổn định, được “đổi đời” lên bờ.
Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long

Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh đã thông tin khẳng định Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Khai mạc Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Chiều 16/8, diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2022”.
Quảng Trị: Một nón chụp turbine điện gió rơi từ độ cao 100m

Quảng Trị: Một nón chụp turbine điện gió rơi từ độ cao 100m

Một chiếc nón chụp phía trước turbine điện gió đã rơi xuống đất tại huyện Hướng Hoá, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.
Bình Dương có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bình Dương có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, hiện tỉnh Bình Dương có 22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Quảng Trị: 230 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường tránh TP. Đông Hà

Quảng Trị: 230 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường tránh TP. Đông Hà

Ngày 16/8, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất Chính phủ bố trí vốn xây dựng đường tránh TP. Đông Hà.
Quảng Ninh: Khai trừ khỏi Đảng 3 cán bộ thuộc Sở Y tế do sai phạm về đấu thầu

Quảng Ninh: Khai trừ khỏi Đảng 3 cán bộ thuộc Sở Y tế do sai phạm về đấu thầu

3 cán bộ thuộc Sở Y tế Quảng Ninh vừa bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Quảng Ninh: TP Uông Bí thông tin về clip cúng dường tại chùa Ba Vàng

Quảng Ninh: TP Uông Bí thông tin về clip cúng dường tại chùa Ba Vàng

TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về clip lễ cúng dường trong lễ Vu Lan gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Sau vụ

Sau vụ 'tiệc chia tay', Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh bị xem xét xử lý kỷ luật

Ngày 15/8/2022, tại Kỳ họp 40, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất kết luận về vi phạm của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.
TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

Mặt tiền “đất vàng” ở trung tâm quận 1, TP. Hồ Chí Minh đang được hoàn trả khiến nhiều người rất vui mừng bởi sắp được kinh doanh trở lại.
Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã lựa chọn 11 sản phẩm nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực.
Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Chiều ngày 15/8, tại TP. Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Hà Nội: Kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh với các ngân hàng thương mại

Chiều 15/8, diễn ra Hội nghị Kết nối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2022.
Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Mới đây, Nghệ An là địa phương bị Bộ LĐ-TB&XH "điểm tên" về chậm tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo quyết định 08.
Thừa Thiên Huế phục vụ khách du lịch bằng ô tô 2 tầng từ tháng 9/2022

Thừa Thiên Huế phục vụ khách du lịch bằng ô tô 2 tầng từ tháng 9/2022

Thừa Thiên Huế sẽ thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, với số xe được phép hoạt động thường xuyên tối đa là 3 xe.
TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

Nhận tin báo cháy tại căn 5 tầng ở quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng nhánh chóng đến hiện trường dập lửa, giải cứu 10 người thoát ra ngoài.
Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển cụm công nghiệp tại Hà Nội: Khắc phục tồn tại, hạn chế

Phát triển các cụm công nghiệp được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.
Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên nghi bị viêm ruột thừa cấp

Đà Nẵng: Kịp thời cấp cứu thuyền viên nghi bị viêm ruột thừa cấp

Thuyền viên Nguyễn Văn Sinh nghi bị viêm ruột thừa cấp đã được cấp cứu kịp thời, qua nguy hiểm và đưa về thành phố Đà Nẵng an toàn để tiếp tục điều trị.
Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Một chiếc xuồng nhỏ chở khoảng 1.000 lít dầu đã bốc cháy dữ dội trên vùng biển TP Móng Cái (Quảng Ninh)
Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan

Dự kiến quý I/2023 khởi công dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan

Trong tháng 8/2022, Bộ Giao thông vận tải sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; dự kiến sẽ khởi công Dự án cao tốc đoạn Hòa Liên – Túy Loan trong quý I/2023.
Hòa Bình: Thiệt hại nặng sau cơn bão số 2

Hòa Bình: Thiệt hại nặng sau cơn bão số 2

Sau cơn bão số 2, theo thống kê sơ bộ, tỉnh Hòa Bình đã có những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu cũng như cơ sở hạ tầng giao thông.
Phát hiện văn bản giả mạo chữ ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Phát hiện văn bản giả mạo chữ ký của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động