Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/01/2021 06:58

Hà Nội: 265 tỷ đồng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến năm 2020

10:47 | 16/07/2019
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 3629/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2019 – 2020 (OCOP) với tổng kinh phí thực hiện là 265 tỷ đồng.    

Nhằm kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP đồng bộ từ cấp Thành phố đến địa phương; phấn đấu 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp Thành phố, cấp huyện và cấp xã được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp Chương trình OCOP; 100% các nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo tập huấn kiến thực chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh…. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 3629/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2019 – 2020.

ha noi 265 ty dong thuc hien chuong trinh moi xa mot san pham ocop den nam 2020
Hà Nội: 265 tỷ đồng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020

Triển khai muộn hơn so với các tỉnh, thành phố khác, Hà Nội dự kiến nâng cấp các sản phẩm hiện có để đạt "sao" theo quy định. Hà Nội phấn đấu phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm từ 800 đến 1.000 sản phẩm. Trong đó, có từ 500 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp Thành phố, 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định. Triển khai thực hiện ít nhất 2 mô hình làng nghề gắn với du lịch. Nâng cấp phần mềm Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản của Thành phố (hn.check.net.vn), trang điện tử nongthonmoihanoi.gov.vn phục vụ công tác quản lý nhà nước và kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP Hà Nội.

Trước mắt, Chương trình OCOP của Hà Nội tập trung vào các nhóm sản phẩm: Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, đồ lưu niệm - nội thất - trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Chương trình OCOP sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức tham gia OCOP đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất; thiết kế nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu; tiếp cận nguồn vốn, thuê chuyên gia tư vấn; liên kết, tiêu thụ sản phẩm...

Tổng kinh phí thực hiện năm 2019 – 2020 dự kiến là 265 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố là 82,56 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là hơn 30 tỷ đồng, nguồn kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP là 152 tỷ đồng. Ngoài ngân sách Thành phố bố trí thực hiện Chương trình OCOP kèm theo kế hoạch này, hàng năm, Thành phố bố trí nguồn vốn cho các Chương trình Khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông, làng nghề.

Hiện, Hà Nội có khoảng 7.200 sản phẩm, tương thích với 6 nhóm ngành hàng Chương trình OCOP, bao gồm: 2.881 sản phẩm thực phẩm (39,9%); 2.417 sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí (33,5%); 1.396 sản phẩm vải và may mặc (19,3%)...

Nguyễn Hạnh