Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 15/08/2020 05:54

Hà Giang: Nâng cao giá trị cho chè Shan tuyết cổ thụ

18:02 | 07/10/2019
Tỉnh Hà Giang đã đề ra nhiều chủ trương nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, cải tạo và nâng cao năng suất, chất lượng của các diện tích chè Shan tuyết cổ thụ theo hướng an toàn VietGAP.    

Cụ thể, quy hoạch các vùng sản xuất chè cổ thụ theo hướng sản xuất chè hữu cơ, đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, các HTX xây dựng, chế biến các sản phẩm chè cổ thụ; lựa chọn 6 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đầu tư phát triển và chế biến chè theo tiêu chuẩn chè hữu cơ, trong đó có các diện tích chè cổ thụ theo chương trình hợp tác công tư; thành lập 56 nhóm sở thích trồng chè hữu cơ; phát triển sản phẩm chè hữu cơ gắn với quản lý, khai thác hiệu quả Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chè Shan tuyết hữu cơ của Hà Giang.

ha giang nang cao gia tri cho che shan tuyet co thu

Hà Giang hiện là tỉnh có diện tích chè đứng thứ 3 cả nước (sau Lâm Đồng và Thái Nguyên) với diện tích gần 21.000 ha; trong đó có 18.070 ha cho thu hoạch, tổng sản lượng chè búp tươi ước đạt 67.250 tấn. Diện tích chè của Hà Giang chủ yếu là chè Shan tuyết chiếm gần 90% diện tích (khoảng 18.700 ha); trong đó, diện tích chè Shan cổ thụ có độ tuổi hàng trăm năm đạt gần 7.200 ha. Các diện tích chè Shan cổ thụ của Hà Giang được trồng tập trung tại 5 huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên; trong đó, huyện Hoàng Su Phì có diện tích chè cổ thụ lớn nhất tỉnh. Chè Shan tuyết Hà Giang chính là một trong những sản phẩm OCOP có thế mạnh của Hà Giang.

Bảo Ngọc