Gỡ IUU: Cho phép sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính

Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết quy định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Việt Nam - Na Uy: Thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực thủy sản Tăng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản cho doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam Vi phạm trong lĩnh vực thủy sản sẽ phạt tối đa 1 tỷ đồng

Phát hiện nhanh, không bỏ lọt hành vi vi phạm

Tiếp tục thực hiện chương trình phiên họp thứ 22, chiều ngày 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản: Cần sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại phiên họp

Trình bày Tờ trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thủy sản, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (Nghị định số 42/2019/NĐ-CP). Tại dự thảo Nghị định có quy định về việc phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực thủy sản.

Tuy nhiên, nội dung này chưa được quy định tại Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), do vậy Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép Chính phủ quy định phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP…

"Quy định phát hiện vi phạm hành chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực thủy sản tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 42/2019/NĐ-CP nhằm phát hiện nhanh hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, cung cấp bằng chứng, chứng cứ để tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thúc đẩy triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc quy định sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân vì đối tượng vi phạm sẽ rất khó khăn trong việc phi tang tang vật vi phạm bởi các vi phạm này đã được cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân lưu lại bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; giúp cho cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi trong quá trình tác nghiệp và không bỏ lọt hành vi vi phạm.

Đồng thời, giúp tiến hành xử lý vi phạm được thuận lợi và nhanh hơn bởi đã có các bằng chứng, chứng cứ thuyết phục; giảm được kinh phí cho hoạt động tuần tra, kiểm tra kiểm soát trên biển bởi tàu cá đã được theo dõi, giám sát bằng thiết bị giám sát tàu cá; thông tin dữ liệu thu được từ thiết bị này sẽ là bằng chứng, chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý vi phạm…

Để bảo đảm việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, sau khi được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nêu rõ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trong Nghị định thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và bảo đảm các quy định pháp luật đủ rõ, đủ chi tiết, Chính phủ sẽ bổ sung Danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản vào Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.

Thúc đẩy sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản xuất khẩu

Thẩm tra cơ sở pháp lý Tờ trình số 60/TTr-CP của Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đánh giá, việc Chính phủ trình đã đúng thẩm quyền, bảo đảm cơ sở pháp lý theo quy định của luật.

Phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản: Cần sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra

Về sự cần thiết quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết quy định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản trong Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với những lý do được nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Điều này giúp công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuận lợi và hiệu quả hơn, tránh bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính; góp phần nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, bảo đảm tính răn đe và hiệu quả thực thi pháp luật về thủy sản…

Về phạm vi áp dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay, “hoạt động thủy sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật Thủy sản năm 2017 bao gồm các hoạt động: Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản.

Chính phủ đề nghị cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản nói chung, tức là áp dụng đối với cả 4 nhóm hoạt động thủy sản nêu trên.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, Tờ trình của Chính phủ mới chỉ tập trung phân tích, đánh giá thực trạng vi phạm và khó khăn, vướng mắc trong xử lý vi phạm liên quan đến các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản (đặc biệt là hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU)) mà hầu như không đề cập đến khó khăn trong xử lý vi phạm đối với hoạt động chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản.

Bên cạnh đó, Tờ trình của Chính phủ và các tài liệu kèm theo cũng chưa đánh giá tác động, làm rõ các điều kiện bảo đảm thực hiện nếu được cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Ông Hoàng Thanh Tùng thông tin, để có thêm cơ sở, thông tin phục vụ thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tổ chức làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nội dung trên.

Ngày 28/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 1894/BNN-TCTS gửi Ủy ban Pháp luật, trong đó đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính, cụ thể chỉ quy định sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính trong hoạt động “khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản”; đồng thời, bổ sung đánh giá tác động của quy định này và dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành.

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo số 1894/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các hồ sơ kèm theo, ý kiến thảo luận tại phiên họp thẩm tra và giải trình của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đa số thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành việc thu hẹp phạm vi áp dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính chỉ trong hoạt động “khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản”; cơ bản nhất trí với dự kiến Danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng như đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 1894/BNN-TCTS.

Việc xác định phạm vi áp dụng như Chính phủ trình là phù hợp, một mặt tạo thuận lợi cho các lực lượng thực thi pháp luật trong việc phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động thủy sản này, thúc đẩy triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống hành vi khai thác IUU, góp phần sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân và hiệu quả quản lý nhà nước trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản. Mặt khác cũng phù hợp với đối tượng, phạm vi quản lý và điều kiện về nguồn lực để bảo đảm tính khả thi.

Đối với hoạt động “chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản”, trước mắt không áp dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính vì các hoạt động này có địa bàn hoạt động không phức tạp, việc phát hiện vi phạm hành chính cũng không gặp khó khăn, vướng mắc như đối với các hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Doanh số bán hàng thị trường ô tô tháng 1/2024 giảm 50%

Doanh số bán hàng thị trường ô tô tháng 1/2024 giảm 50%

Trong tháng 1/2024, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.243 xe, giảm 50% so với tháng 12/2023, dù có tăng 11% so với tháng 1/2023.
Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa cập nhật danh sách nội dung đã được xác thực trên mạng (White List) tháng 2/2024 sử dụng cho hoạt động quảng cáo.
600 xe điện VinFast sẽ lăn bánh tại Indonesia

600 xe điện VinFast sẽ lăn bánh tại Indonesia

Ngày 22/2, VinFast đã ký biên bản ghi nhớ về việc cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia.
Dòng máy bay nào nhận được nhiều đơn đặt hàng?

Dòng máy bay nào nhận được nhiều đơn đặt hàng?

Tính đến cuối tháng 1/2024, dòng máy bay A330 đã nhận được 1.771 đơn đặt hàng chính thức từ hơn 130 khách hàng trên toàn thế giới.
Tháng 1/2024, lượng và kim ngạch ô tô nhập khẩu đều giảm mạnh

Tháng 1/2024, lượng và kim ngạch ô tô nhập khẩu đều giảm mạnh

Tháng 1/2024, cả nước nhập khẩu 6.955 ô tô các loại, kim ngạch đạt hơn 145 triệu USD, giảm 9,1% về lượng và giảm 17,2% về kim ngạch so với tháng trước.

Tin cùng chuyên mục

Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường mới

Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Nhật Bản chuyển hướng sang thị trường mới

Các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn của Nhật Bản đang hướng sang thị trường sôi động của Trung Quốc.
Trung Quốc ra mắt robot thám hiểm sao Hỏa

Trung Quốc ra mắt robot thám hiểm sao Hỏa

Các chuyên gia Trung Quốc mới đây đã phát triển một robot bò bốn chân lấy cảm hứng từ đặc điểm vận động linh hoạt của thằn lằn sa mạc để thám hiểm sao Hỏa.
Liên minh châu Âu điều tra khiến TikTok có nguy cơ bị phạt nặng

Liên minh châu Âu điều tra khiến TikTok có nguy cơ bị phạt nặng

Liên minh châu Âu sẽ điều tra TikTok về việc vi phạm quy tắc trực tuyến nhằm bảo vệ trẻ em và đảm bảo quảng cáo minh bạch khiến Tiktok có nguy cơ bị phạt nặng.
Nên dùng điều hòa hay máy hút ẩm trong mùa nồm?

Nên dùng điều hòa hay máy hút ẩm trong mùa nồm?

Trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, việc dùng điều hòa hai chiều để hút ẩm hay dùng máy hút ẩm là thắc mắc và băn khoăn của nhiều gia đình.
Mark Zuckerberg chế nhạo fan Apple sau bài phê bình Vision Pro

Mark Zuckerberg chế nhạo fan Apple sau bài phê bình Vision Pro

Mark Zuckerberg - Giám đốc điều hành Meta, có khá nhiều điều để nói về người hâm mộ Apple sau khi ông đánh giá sản phẩm Vision Pro mới của hãng.
Đã có bao nhiêu nền tảng tham gia chuyển đổi số quốc gia?

Đã có bao nhiêu nền tảng tham gia chuyển đổi số quốc gia?

Thêm 4 nền tảng được bổ sung lần này, tổng số nền tảng tham gia chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số gồm 38 nền tảng.
Hà Nội: 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024

Hà Nội: 9 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024.
Trí tuệ nhân tạo chuyển thể văn bản thành video và nỗi lo mất việc làm

Trí tuệ nhân tạo chuyển thể văn bản thành video và nỗi lo mất việc làm

OpenAI (công ty mẹ của ChatGPT) đã tung ra một mô hình tạo video mới có tên là Sora.
Giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng nhờ ứng dụng AI

Giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng nhờ ứng dụng AI

Nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo trì tiên đoán đã giúp Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông nâng cao hiệu quả vận hành khai thác và tiết kiệm năng lượng.
Chiếc SUV duy nhất giành Giải thưởng Thiết kế Quốc tế IDA

Chiếc SUV duy nhất giành Giải thưởng Thiết kế Quốc tế IDA

Xe ô tô Lynk & Co 09 là chiếc SUV duy nhất giành Giải thưởng Thiết kế Quốc tế IDA 2023 vừa được tổ chức mới đây.
Chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong chuyển đổi số

Chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong chuyển đổi số

Theo Bộ TT&TT, chủ trương, chính sách về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số tại các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến về nhận thức, hành động.
Cảnh báo: Một trojan mới nhắm vào người dùng iPhone tại Việt Nam và Thái Lan

Cảnh báo: Một trojan mới nhắm vào người dùng iPhone tại Việt Nam và Thái Lan

Một Trojan mới trên iOS đã được phát hiện nhắm vào người dùng iPhone ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Thái Lan và Việt Nam.
Nikkei: Việt Nam thu hút công ty nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất chip

Nikkei: Việt Nam thu hút công ty nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất chip

Việt Nam dự kiến sẽ tiếp nhận hàng triệu USD trong khuôn khổ Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ, đồng thời là nơi đặt nhà máy lắp ráp, thử nghiệm lớn nhất toàn cầu của Intel.
Facebook lại đối mặt với vụ kiện mới

Facebook lại đối mặt với vụ kiện mới

Facebook được cho sẽ phải đối mặt với vụ kiện tập thể đòi bồi thường khoảng 3 tỷ bảng Anh (3,77 tỷ USD).
Google triển khai chiến dịch chống thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử tại EU

Google triển khai chiến dịch chống thông tin sai lệch trước cuộc bầu cử tại EU

Gã khổng lồ công nghệ Google đang chuẩn bị triển khai chiến dịch chống thông tin sai lệch trên khắp 5 quốc gia trong khu vực nhằm bảo vệ cuộc bầu cử tại EU.
Những mẫu xe điện VinFast nào sẽ được bán tại thị trường Indonesia?

Những mẫu xe điện VinFast nào sẽ được bán tại thị trường Indonesia?

Ngày 16/2 trong khuôn khổ Triển lãm ô tô quốc tế Indonesia (IIMS) 2024, VinFast đã chính thức ký kết ý định thư hợp tác với 5 đại lý đầu tiên tại Indonesia.
Phát triển trí tuệ nhân tạo: Cần chính sách đặc thù

Phát triển trí tuệ nhân tạo: Cần chính sách đặc thù

Năm 2024 là năm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) nhất là AI diện hẹp, phát triển cho từng lĩnh vực, từng ngành công nghiệp và phục vụ tới mọi doanh nghiệp...
Những mẫu xe Honda nào giảm giá đầu năm 2024?

Những mẫu xe Honda nào giảm giá đầu năm 2024?

Khách hàng mua ô tô Honda dịp năm mới đang được hưởng những ưu đãi lớn. Chương trình áp dụng cho hầu hết các dòng xe đang bán tại Việt Nam.
Năm 2024: Điện thoại thông minh cao cấp nào sẽ ra mắt?

Năm 2024: Điện thoại thông minh cao cấp nào sẽ ra mắt?

Công nghệ tiên tiến nhất là điện thoại thông minh. Và năm 2024 sẽ là năm 'bùng nổ' của các dòng điện thoại cao cấp có tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI).
Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ ưu tiên

Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ ưu tiên

Trong năm 2024, lĩnh vực khoa học và công nghệ ngành Công Thương đã xác định phải tập trung triển khai mạnh 5 nhóm nhiệm vụ ưu tiên.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động