Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 25/11/2020 00:21

Giới thiệu 80 đồng chí để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội

09:05 | 13/10/2020
Chiều ngày 12/10, thực hiện quy trình bầu cử theo quy định, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII đã tiến hành các bước ứng cử, đề cử, giới thiệu 80 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hà Nội hành động quyết liệt, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10

Tại phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị; trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII.

5056-ha-noi-gioi-thieu-80-duoc-vao-bch-dang-bo
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 71 đồng chí. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã giảm 6,5% (Trung ương yêu cầu giảm 5%).

Cũng trong phiên họp chiều ngày 12/10, các tổ đại biểu thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII và thực hiện ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu. Sau đó, Tổ trưởng Tổ đại biểu báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội kết quả thảo luận và danh sách nhân sự ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

Thực hiện quy trình bầu cử theo quy định, Đại hội đã tiến hành các bước ứng cử, đề cử, giới thiệu 80 đồng chí để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% nhất trí danh sách đề cử để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII gồm 80 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bầu cử để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Hạnh