Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/10/2020 04:35

Giải ngân vốn đầu tư công thấp

13:00 | 14/02/2020
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, ước tính giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương trong tháng 1/2020 (tính đến 31/1) mới chỉ đạt 4.448,622 tỷ đồng, bằng 0,95% kế hoạch nhà nước giao.

Trong đó, vốn trong nước 4.438,393 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài 10,229 tỷ đồng. Các bộ, ngành trung ương ước giải ngân đạt 46,198 tỷ đồng, đạt 0,03% kế hoạch giao; các địa phương ước giải ngân đạt hơn 4.402 tỷ đồng, đạt 1,21% kế hoạch.

giai ngan von dau tu cong thap
Ảnh minh họa

Để đảm bảo triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 đúng thời gian quy định, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và thực hiện nhập kế hoạch vốn trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS)...

Theo đó, các bộ, ngành địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; chỉ đạo công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án, nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về danh mục, mức vốn bố trí từng dự án và theo từng nguồn vốn (trong đó có nguồn vốn trái phiếu Chính phủ) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để kiểm soát việc giải ngân theo dự án và phục vụ báo cáo tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, cũng như giai đoạn trung hạn 2016-2020 theo từng nguồn vốn đã được Quốc hội, Chính phủ giao.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp là do các bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai công tác phân bổ kế hoạch vốn và nhập dự toán chi cho các dự án.

Ngọc Quỳnh

Theo Báo điện tử Chính Phủ