Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 28/02/2020 07:20

EVNNPT: Làm tốt công tác dân vận

16:00 | 25/09/2019
Là doanh nghiệp nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính là đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống đường dây truyền tải 220 - 500kV của cả nước, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn coi trọng và làm tốt công tác dân vận cả trong nội bộ lẫn bên ngoài.

Theo báo cáo của EVNNPT, tính đến tháng 2/2019, EVNNPT quản lý vận hành tổng số 24.950,03 km đường dây các cấp điện áp 220 - 500kV; 153 trạm biến áp các loại. Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và kết nối với lưới truyền tải điện của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại.

evnnpt lam tot cong tac dan van
EVNNPT phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra đường dây 500kV

Có thể thấy, để đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành một khối lượng lớn tài sản như trên là một nỗ lực vô cùng lớn nhất là trong điều kiện đường dây trải khắp vùng, miền với nhiều khác biệt. Thêm vào đó, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc… Tất cả những điều này đều ảnh hưởng lớn đến các hoạt động đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành của EVNNPT. Tuy nhiên, EVNNPT đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình là bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Có được kết quả trên, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, không thể không nói đến nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) EVNNPT, trong đó có công tác dân vận. Trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đảng ủy EVNNPT đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản, triển khai sâu rộng tới các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong toàn tổng công ty gắn liền với nhiệm vụ của đơn vị hàng năm. Nổi bật là việc xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận ban hành kèm theo Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW; thực hiện "Năm dân vận chính quyền".

Đối với nội bộ tổng công ty, bên cạnh việc thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đúng quy định của pháp luật, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho CBCNV hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của EVN và EVNNPT; thường xuyên đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời, hiệu quả những băn khoăn, vướng mắc và cả bức xúc trong CBCNV. Từ đó, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của CBCNV, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong EVNNPT. Đặc biệt, nhờ làm tốt chính sách, phòng chống tham nhũng và công tác dân vận nên trong nội bộ EVNNPT không có đơn khiếu nại, tố cáo.

Đối với bên ngoài, công tác dân vận luôn được EVNNPT chú trọng vì liên quan đến nhiều bộ ngành, địa phương, nhân dân; an toàn, an ninh hệ thống điện; tiến độ, chất lượng các dự án. EVNNPT đã tăng cường phối hợp, tổ chức làm việc với các bộ, ngành, địa phương để tranh thủ sự ủng hộ. EVNNPT cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền về các quy định của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, các quy định của pháp luật về chính sách đền bù, GPMB các dự án truyền tải; quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Năm 2018, trong toàn EVNNPT đã nhận và xử lý 72 đơn thư khiếu nại tố cáo; 6 tháng đầu năm 2019, đã nhận và xử lý 15 đơn thư. Trong đó đã xử lý giải quyết 62 đơn thuộc thẩm quyền, 10 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền các cấp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc ngày 17/9/2019, bà Nguyễn Thị Tiếp – Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW - đánh giá, qua kiểm tra và kết quả thực tế cho thấy EVNNPT đã làm tốt công tác dân vận. Đảng viên, CBCNV của toàn đơn vị đã chấp hành các chủ trương của Đảng và nhà nước; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn công tác dân vận với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhân rộng mô hình dân vận khéo... Đặc biệt là chủ động trong công tác đối thoại cũng như vai trò của các tổ chức đoàn thể tham gia giải quyết vụ việc có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Phan Tường -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT:
Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng về công tác dân vận.

Nguyên Vũ