Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 16/04/2021 08:15

EVNHCMC triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước

15:57 | 16/07/2020
Các phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) giai đoạn 2015-2019 đạt được nhiều kết quả thiết thực và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Nhiều chỉ tiêu đã đạt tốt hơn các chỉ tiêu kế hoạch năm mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, trong đó có một số chỉ tiêu chính về đích sớm từ 1 đến 2 năm so với lộ trình.

Thông tin được ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV - EVNHCMC - nhấn mạnh trong Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (2020-2025), diễn ra sáng 16/7/2020, tại TP. Hồ Chí Minh.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh

EVNHCMC cho biết, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng bộ tổng công ty. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong tổng công ty đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Trong đó, công tác tổ chức phát động và hưởng ứng triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của EVNHCMC đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

EVNHCMC triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước

Bà Ngô Thị Hoàng Các - Trưởng Ban thi đua - khen thưởng TP. Hồ Chí Minh, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân của EVNHCMC có thành tích xuất sắc

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước của EVNHCMC trong giai đoạn này đạt được nhiều kết quả thiết thực và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, trong giai đoạn 2015-2019, việc phát động các phong trao thi đua nước rút về đích và quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu trong từng lĩnh vực công tác chuyên môn, đã có tác dụng tạo ra môi trường thi đua sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cán bộ, nhân viên, người lao động của EVNHCMC tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu giao trong kế hoạch từng năm.

Cụ thể, đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 -2020 do EVN giao cho tổng công ty, EVNHCMC đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt có một số chỉ tiêu trọng tâm được thực hiện về đích sớm từ 1 - 2 năm so với lộ trình của EVN giao đến năm 2020. Đơn cử như các chỉ tiêu: Cung cấp dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 cho 19/19 loại hình dịch vụ; độ tin cậy cung cấp điện SAIFI, SADI; tổn thất điện năng đo đếm; hoàn thành 100% kế hoạch trạm biến áp không người trực (54/54 trạm), về đích sớm 2 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020…

EVNHCMC triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV - EVNHCMC, trao biểu trưng tuyên dương các điển hình tiên tiến của EVNHCMC

Bên cạnh đó. EVNHCM và các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh an sinh các chương trình chăm sóc cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội đền ơn, đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Đặc biệt qua các phong trào thi đưa thời gian qua đã phát hiện, hiện các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng được nhiều tập thể, các nhân điển hình tiên tiến, nhất là trong lực lượng công nhân trẻ trực tiếp sản xuất có hoài bảo phấn đấu. Các điển hình tiên tiến này đã được ghi nhận, khen thưởng, tăng thưởng nhiều băng khen của các cấp Trung ương, Bộ , ngành, thành phố… Đây thực sự là những tấm gương sáng, tiêu biểu để cán bộ, người lao động EVNHCMC học tập và phấn đấu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC - cho biết, tổng công ty đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, là ngành động lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững của Thành phố. Từng bước hiện đại hóa lưới điện; nâng cao năng lực quản lý vận hành;.nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng EVNHCMC ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên, người lao động…

EVNHCMC triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC, trao biểu trưng tuyên dương các điển hình tiên tiến của EVNHCMC

Từ phong trào thi đua đến hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Trong những năm qua, EVNHCMC đã tổ chức phát động, tổ chức và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nội dung thi đua thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, nhiều phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá giúp EVNHCMC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, các sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực quan trọng hiện nay như giải pháp kỹ thuật phục vụ thi công, sửa chữa, vận hành hệ thống điện. Trong 5 năm qua, các cán bộ, nhân viên, người lao động của EVNHCMC đã có hơn 620 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng.

EVNHCMC triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước
Nhiều phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá giúp EVNHCMC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Cụ thể, nhiều công nghệ mới và cải tiến trong quản lý qua các phong trào thi đua đã được đưa vào ứng dụng như: Ứng dụng hóa đơn điện tử cho tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố; Chương trình “Quản lý kiểm tra trạm biến thế phân phối và đường dây trung, hạ thế” ứng dụng trên Pocket PC; Hệ thống quản lý thông tin trên nền địa lý (GIS) trong công tác quản lý vận hành lưới điện; Hệ thống thông tin quản lý khách hàng CMIS; Công nghệ sửa chữa điện nóng (liveline) - không cần cắt điện…

“Phong trào sáng kiến được đẩy mạnh, phát triển qua từng năm đã góp phần phát huy tinh thần sáng tạo, đột phá giúp tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC khẳng định.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, EVNHCMC và đơn vị trực thuộc, các cá nhân trong EVNHCMC đã nhận được hàng trăm Huân chương Lao động các cấp; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và của EVN, TP. Hồ Chí Minh…

Đại hội thi đua yêu nước lần này, 5 cá nhân của EVNHCMC được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, EVNHCMC cũng đã tuyên dương, khen thưởng gần 250 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Minh Khuê