EVN - Thi đua yêu nước bằng hành động thiết thực

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực”, nhiều năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực gắn liền với các nhiệm vụ chuyên môn.
EVN   Thi đua yêu nước bằng hành động thiết thực
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Những kết quả thiết thực

Bám sát chỉ đạo của Trung ương về thi đua khen thưởng, EVN đã xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn; đồng thời chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ và coi thi đua là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Hàng năm, căn cứ kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Tập đoàn, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch phát động thi đua theo chủ đề từng năm. Trên cơ sở đó, các đơn vị thành viên phát động những phong trào thi đua cụ thể, nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Vì vậy, các phong trào thi đua của Tập đoàn đạt được nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của Tập đoàn; hình thức, biện pháp tổ chức thi đua phong phú, thường xuyên được đổi mới, đã động viên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia, sáng tạo, hăng say lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh.

Đơn cử như ở khối phân phối điện, các Tổng công ty điện lực đã đẩy mạnh phong trào thi đua: “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, “Thực hiện Chương trình tiết kiệm điện”, “Tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán lẻ đến hộ nông thôn”, “Xây dựng đường dây và trạm kiểu mẫu”, “Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử”… Các Tổng công ty Phát điện cũng có phong trào thi đua “Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong đại tu, sửa chữa”...

Đối với khối truyền tải, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã triển khai các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Trạm biến áp kiểu mẫu”, “Đường dây kiểu mẫu”, “Xây dựng trạm, đường dây tiêu biểu”, “Cải tạo và nâng cấp lưới truyền tải”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”. Ban quản lý các dự án là phong trào “Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm cấp bách và công trình đồng bộ nguồn điện”…

Trong khi đó, khối các công ty thủy điện đã thực hiện tốt phong trào: “Ca trực vận hành an toàn, hiệu quả”, “Tối ưu hóa chi phí, thực hành tiết kiệm”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn”…

EVN   Thi đua yêu nước bằng hành động thiết thực

Ngoài ra, EVN còn tích cực triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó đã đầu tư trên 30.000 tỷ đồng cải tạo hệ thống điện, cấp điện lưới quốc gia cho hàng trăm nghìn hộ dân chưa có điện ở các xã vùng sâu, vùng xa, bên giới, hải đảo; hỗ trợ hàng trăm tỷ xây dựng các công trình hạ tầng ở 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ (Lai Châu); hỗ trợ xây dựng 8 công trình trường học, trung tâm giáo dục ở các tỉnh Thái Bình, Sơn La, Kon Tum với kinh phí 115 tỷ đồng; xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá lớn C (Trường Sa), công trình phòng tránh thiên tai miền Trung...; đồng thời, hỗ trợ trang bị mới thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho bà con nhân dân ở một số xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.Bên cạnh đó, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh trong Tập đoàn và các đơn vị, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015 - 2019 đã có 40 sáng kiến được công nhận cấp EVN.

Với những nỗ lực trong các phong trào thi đua, giai đoạn 2016 - 2020, EVN được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất năm 2015, 2019 tại Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua của Chính phủ.

Toàn tập đoàn đã có 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 21 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 200 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua Bộ Công Thương và 236 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tập đoàn; 233 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 426 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, Bằng khen của Tổng giám đốc EVN, Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Hướng tới mục tiêu mới

Trong giai đoạn tiếp theo, EVN đặt mục tiêu xây dựng đơn vị thành Tập đoàn kinh tế mạnh, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới, phát triển có trình độ công nghệ, quản trị hiện đại, chuyên môn hóa cao; đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn cũng đưa ra các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh để phấn đấu như: Đảm bảo mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 8,6%-9%/năm; giảm tổn thất điện năng về mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực, đến năm 2025 xuống còn 6%; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy. Đến năm 2025, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN; hoàn thành đưa vào vận hành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840 MW; năng suất lao động bình quân hàng năm tăng trên 8%/năm; tổng doanh thu đến năm 2025 đạt 680.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt 25.000 - 27.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, EVN sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua ở tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra bằng các giải pháp cụ thể.

EVN   Thi đua yêu nước bằng hành động thiết thực

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố dịch vụ điện cấp độ 4

Theo đó, EVN sẽ đảm bảo sản xuất và cung ứng đủ điện cho nền kinh tế, cũng như sinh hoạt của nhân dân; triển khai đầu tư nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải theo kế hoạch; tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiện đại; đảm bảo tình hình tài chính của EVN lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư tại các doanh nghiệp khác; tăng cường ứng dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực khoa học - công nghệ của Tập đoàn; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; thực hiện tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; thực thi văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn và phát triển thương hiệu EVN.

Đặc biệt, sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Tập đoàn EVN khẳng định, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống 66 năm của ngành Điện cách mạng Việt Nam, cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Vũ Sơn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phong trào thi đua yêu nước

Tin mới nhất

Thi đua yêu nước phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức

Thi đua yêu nước phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức

Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội ngày 10/12 với sự tham dự của 2.300 đại biểu, gồm 280 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chiều 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X viếng Lăng Bác

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X viếng Lăng Bác

Sáng 9/12, đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại hội thi đua yêu nước lần X: Nhìn lại 9 kỳ đại hội thi đua yêu nước

Đại hội thi đua yêu nước lần X: Nhìn lại 9 kỳ đại hội thi đua yêu nước

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X sẽ diễn ra ngày 9-10/12 tới, ở Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội, với 2.300 đại biểu tham dự.
Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Sáng ngày 7/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tin cùng chuyên mục

Lấy thi đua làm động lực đạt và vượt mọi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Lấy thi đua làm động lực đạt và vượt mọi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Tháp có sức lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Nữ doanh nhân trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

Nữ doanh nhân trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG, doanh nhân Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1955) luôn đau đáu trăn trở làm thế nào để có thể góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế của Việt Nam sánh ngang với các cường quốc trên thế giới. Đồng thời, bà cũng luôn tiên phong tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cả trong nước và quốc tế, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động chung tay ủng hộ, tháo gỡ khó khăn, giúp khơi thông nền kinh tế trong đại dịch Covid 19. Tấm lòng và những đóng góp của bà Nguyễn Thị Nga thực sự đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến cho cộng đồng xã hội những điều tốt đẹp nhất.
Hội tụ nội lực thực thi tín dụng chính sách xã hội

Hội tụ nội lực thực thi tín dụng chính sách xã hội

“Phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó. Đồng thời hội tụ sức mạnh toàn hệ thống chính trị - xã hội thực hiện chủ trương đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành đòn bẩy trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới”, Tổng Giám đốc NHCSXH - Dương Quyết Thắng nhìn lại hoạt động thi đua của NHCSXH trong 5 năm qua.
Tôn vinh các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc

Tôn vinh các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội).
Người lao động ngành Công Thương: Lao động giỏi, lao động sáng tạo

Người lao động ngành Công Thương: Lao động giỏi, lao động sáng tạo

Sáng ngày 9/9, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức Hội nghị biểu dương 30 tập thể, 130 cá nhân điển hình tiên tiến. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho trên 157 nghìn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của ngành; là minh chứng rõ nét khẳng định hiệu quả thực tế của phong trào thi đua trong các cấp công đoàn ngành đã đi vào chiều sâu.
Thi đua yêu nước - yếu tố quyết định thành công

Thi đua yêu nước - yếu tố quyết định thành công

Năm 2015, ngành Than - Khoáng sản gặp rất nhiều khó khăn. Song, nhờ các giải pháp tích cực và hiệu quả, sự quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị thành viên đã vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm.
Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Chiều nay (6/12), tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần IX đã diễn ra Lễ tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 
Trường Đại học Sao Đỏ: Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

Trường Đại học Sao Đỏ: Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, năng động sáng tạo phát huy tiềm năng nội lực trong tập thể và từng cá nhân là mục tiêu quan trọng của phong trào thi đua năm 2015 Trường Đại học Sao Đỏ hướng tới.
Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên tiến

Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên tiến

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước Ban Kinh tế Trung ương được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Ban (30/9/1950 - 30/9/2015). Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành trung ương đã đến dự.
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An:  222 tấm gương điển hình tiên tiến

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An: 222 tấm gương điển hình tiên tiến

Sáng nay, ngày 23/9, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An khai mạc với sự tham gia của hơn 500 đại biểu và 222 điển hình tiên tiến. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Khẳng định vai trò nòng cốt

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Khẳng định vai trò nòng cốt

Trong 5 năm (2010-2015), cùng với công tác chuyên môn, các phong trào thi đua do Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) phát động đã phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Vinatex ngày càng vững mạnh, khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của ngành dệt may Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Công Thương gặp mặt đại diện đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II

Lãnh đạo Bộ Công Thương gặp mặt đại diện đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II

Ngày 18/9/2015, Bộ Công Thương đã tổ chức gặp mặt thân mật các đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân được phong tặng Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân để tôn vinh và biểu dương các gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Công Thương.
Phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế

Phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 6 năm 1948, suốt chặng đường lịch sử 67 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã và đang nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành được thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khuyến khích sự sáng tạo, hăng hái thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức…  phong trào thi đua được coi là một trong những giải pháp trọng tâm giúp Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
60 năm đất mỏ anh hùng

60 năm đất mỏ anh hùng

Chúng tôi lên vùng đất mỏ Lào Cai vào những ngày đầu tháng 9, trong nắng thu vàng mát rượi. Nơi đây, có hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên đang ngày đêm cần mẫn viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng. Trong những trang sử ấy, có vinh quang nhưng không ít đau thương, mất mát. Đó là câu chuyện của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam với 60 năm lịch sử vẻ vang, hào hùng.

Người thợ điện nhiệt huyết

Phó Trưởng phòng điều độ, Công ty Điện lực Ba Đình (PC Ba Đình) Lê Kim Hùng dù đã 56 tuổi đời, 37 tuổi nghề nhưng anh vẫn giữ được lòng nhiệt huyết, sự đam mê, tinh thần sáng tạo với nghề điện đồng thời luôn là gương sáng trong các phong trào thi đua.
Người say mê và hết lòng vì công việc

Người say mê và hết lòng vì công việc

Gắn bó với nghề từ khi ra trường, anh Phạm Xuân Đàm, nhân viên Phòng Hỗ trợ sản xuất thuộc chi nhánh Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tại Vũng Tàu vẫn thể hiện lòng say mê công việc, hết lòng vì nhiệm vụ được giao.
Công ty Điện lực Phú Thọ: Thành công từ những phong trào thi đua

Công ty Điện lực Phú Thọ: Thành công từ những phong trào thi đua

Trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) hiện  quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn với 3.283,85km đường dây trung áp; 4.642,5km đường dây hạ áp; 2.562 trạm biến áp (TBA) với tổng dung lượng 869.240 KVA, hàng năm cung cấp trên 1,5 tỷ kWh điện cho trên 320.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Bằng việc áp dụng nhiều phong trào thi đua vào sản xuất, kinh doanh, công ty đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Bảo đảm tiến độ công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Bảo đảm tiến độ công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phát động đợt thi đua “Quyết tâm hoàn thành Dự án đường dây (ĐZ) 500kV Sơn La – Lai Châu và mở rộng ngăn lộ trạm biến áp 500kV Sơn La đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng”.
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang: Góp phần xây dựng thương hiệu PV Oil

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang: Góp phần xây dựng thương hiệu PV Oil

Hòa chung không khí sôi nổi cả nước hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang đang nỗ lực quyết tâm vượt khó, tạo nên những thành tích mới trong kinh doanh, góp phần bảo đảm cung cấp các nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động