Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 05/08/2020 06:33

EVN HANOI chuyển sang mô hình Hội đồng thành viên

16:35 | 01/10/2019
Từ ngày 1/10/2019, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên sang mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Ngày 30/9/2019, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên HĐTV của Tổng công ty.

evn hanoi chuyen sang mo hinh hoi dong thanh vien
Chủ tịch HĐTV EVN - ông Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ cho lãnh đạo EVN HANOI

Việc bổ nhiệm các thành viên HĐTV và Ban điều hành EVNHANOI được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt. Trong đó, tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình HĐTV, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Theo mô hình mới, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN HANOI đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN HANOI (theo Quyết định số 369/QĐ-EVN).

Ông Nguyễn Danh Duyên, Phó Tổng giám đốc EVN HANOI, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc EVN HANOI (theo Quyết định số 368/QĐ-EVN).

Ông Trần Văn Thương, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVN HANOI (theo Quyết định số 379/QĐ-EVN).

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban kinh doanh, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVN HANOI (theo Quyết định số 366/QĐ-EVN).

Lan Anh