EMS Việt Nam ra mắt hội đồng quản trị mới

Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (EMS Việt Nam) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Năm vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, chịu tác động bởi dịch Covid-19, EMS Việt Nam vẫn đảm bảo chuyển phát nhanh chóng, chính xác, an toàn văn bản tài liệu, hàng hoá, phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các nhu cầu thiết yếu của người dân; duy trì mạng lưới hoạt động hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu và các chỉ tiêu về tài chính khác.

Năm 2021, tổng doanh thu ghi nhận tại Tổng công ty EMS đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty ước đạt 84,5 tỷ đồng, tăng 18%; thu nhập bình quân của Cán bộ công nhân viên dự kiến tăng 10% so với năm 2020; duy trì mức trả cổ tức 10%/năm.

Năm vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, chịu tác động bởi dịch Covid-19, EMS Việt Nam vẫn đảm bảo chuyển phát nhanh chóng, chính xác, an toàn văn bản tài liệu, hàng hoá, phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các nhu cầu thiết yếu của người dân; duy trì mạng lưới hoạt động hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu và các chỉ tiêu về tài chính khác. Năm 2021, tổng doanh thu ghi nhận tại Tổng công ty EMS đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty ước đạt 84,5 tỷ đồng, tăng 18%; thu nhập bình quân của Cán bộ công nhân viên dự kiến tăng 10% so với năm 2020; duy trì mức trả cổ tức 10%/năm. Năm 2022, EMS Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 34,36%, lợi nhuận tăng 5,86%, tỷ suất lợi nhuận/vốn là 30,18%.  Để đạt mục tiêu đó, lãnh đạo tổng công ty cho biết, EMS Việt Nam cần tiếp tục phát triển dịch vụ EMS một cách tổng thể và toàn diện tại 63 tỉnh, thành phố; phối hợp chặt chẽ với các Bưu điện tỉnh, thành phố mở rộng các thị trường trọng điểm, tiềm năng, các bưu cục khách hàng lớn với những cách làm mới mang tính đột phá.  Phát biểu tại đại hội, ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và toàn thể người lao động của EMS trong hơn 2 năm qua. Theo ông Chu Quang Hào, năm 2022, EMS Việt Nam cần xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với các chủ trương và định hướng lớn đang triển khai tại Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hướng tới trở thành một doanh nghiệp kiểu mẫu về bưu chính công nghệ.  “Trong giai đoạn tới, EMS sẽ triển khai chiến lược chuyển đổi số và tăng cường tham gia các công đoạn Logistics phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đồng thời bám sát, thực hiện tổ chức sản xuất đồng bộ với tổng công ty. Xây dựng phương án sử dụng tối đa cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ của Bưu điện Việt Nam để nâng cao chất lượng, giảm chi phí và giá thành dịch vụ”, ông Chu Quang Hào nhấn mạnh. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, đòi hỏi HĐQT khóa mới, Ban Tổng giám đốc điều hành của EMS phải quyết liệt, tập trung chỉ đạo đồng bộ, cụ thể hóa toàn bộ nhiệm vụ, đưa ra các giải phát đột phá để triển khai các dịch vụ mới với hướng đi rõ nét. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, các cổ đông EMS Việt Nam đã tổ chức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V và ra mắt Hội đồng quản trị mới. Ông Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã được bầu là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện. Việc bổ sung cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho EMS Việt Nam thể hiện sự quyết tâm đổi mới, phát triển dịch vụ lõi của tổng công ty cũng như kịp thời đưa cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, năng lực để điều hành, chỉ đạo triển khai dịch vụ toàn mạng lười nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vai trò dịch vụ chất lượng cao của Bưu điện Việt Nam trên thị trường. Theo ông Chu Quang Hào, việc kiện toàn Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhằm giúp EMS tập trung cao độ định hướng chiến lược của HĐQT vào việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ.  “Tổng công ty rất tin tưởng Chủ tịch HĐQT không chỉ góp phần giúp EMS hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững mà còn xây dựng EMS trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu, là doanh nghiệp bưu chính công nghệ hàng đầu trong nước, là mô hình điển hình cho các đơn vị của Bưu điện Việt Nam để triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số’, ông Chu Quang Hào khẳng định.
Ông Chu Quang Hào, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại đại hội

Năm 2022, EMS Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 34,36%, lợi nhuận tăng 5,86%, tỷ suất lợi nhuận/vốn là 30,18%.

Để đạt mục tiêu đó, lãnh đạo tổng công ty cho biết, EMS Việt Nam cần tiếp tục phát triển dịch vụ EMS một cách tổng thể và toàn diện tại 63 tỉnh, thành phố; phối hợp chặt chẽ với các Bưu điện tỉnh, thành phố mở rộng các thị trường trọng điểm, tiềm năng, các bưu cục khách hàng lớn với những cách làm mới mang tính đột phá.

Phát biểu tại đại hội, ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và toàn thể người lao động của EMS trong hơn 2 năm qua.

Theo ông Chu Quang Hào, năm 2022, EMS Việt Nam cần xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với các chủ trương và định hướng lớn đang triển khai tại Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hướng tới trở thành một doanh nghiệp kiểu mẫu về bưu chính công nghệ.

“Trong giai đoạn tới, EMS sẽ triển khai chiến lược chuyển đổi số và tăng cường tham gia các công đoạn Logistics phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đồng thời bám sát, thực hiện tổ chức sản xuất đồng bộ với tổng công ty. Xây dựng phương án sử dụng tối đa cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ của Bưu điện Việt Nam để nâng cao chất lượng, giảm chi phí và giá thành dịch vụ”, ông Chu Quang Hào nhấn mạnh.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, đòi hỏi HĐQT khóa mới, Ban Tổng giám đốc điều hành của EMS phải quyết liệt, tập trung chỉ đạo đồng bộ, cụ thể hóa toàn bộ nhiệm vụ, đưa ra các giải phát đột phá để triển khai các dịch vụ mới với hướng đi rõ nét.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, các cổ đông EMS Việt Nam đã tổ chức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V và ra mắt Hội đồng quản trị mới. Ông Nguyễn Xuân Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã được bầu là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện.

EMS Việt Nam ra mắt hội đồng quản trị mới
EMS Việt Nam ra mắt Hội đồng quản trị mới

Việc bổ sung cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho EMS Việt Nam thể hiện sự quyết tâm đổi mới, phát triển dịch vụ lõi của tổng công ty cũng như kịp thời đưa cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, năng lực để điều hành, chỉ đạo triển khai dịch vụ toàn mạng lười nhằm nâng cao sức cạnh tranh, vai trò dịch vụ chất lượng cao của Bưu điện Việt Nam trên thị trường.

Tân chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện Nguyễn Xuân Lam
Tân chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện Nguyễn Xuân Lam

Theo ông Chu Quang Hào, việc kiện toàn Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhằm giúp EMS tập trung cao độ định hướng chiến lược của HĐQT vào việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ.

“Tổng công ty rất tin tưởng Chủ tịch HĐQT không chỉ góp phần giúp EMS hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững mà còn xây dựng EMS trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu, là doanh nghiệp bưu chính công nghệ hàng đầu trong nước, là mô hình điển hình cho các đơn vị của Bưu điện Việt Nam để triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số", ông Chu Quang Hào khẳng định.

Bảo Ngọc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngành Công Thương Bình Thuận: 71 năm xây dựng và phát triển

Ngành Công Thương Bình Thuận: 71 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, ngành Công Thương Bình Thuận đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về phát triển công nghiệp thương mại.
PC Quảng Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân

PC Quảng Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân

PC Quảng Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022 cho nhân viên công ty.
Công ty Vissan nhận danh hiệu thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022

Công ty Vissan nhận danh hiệu thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan (công ty Visan) vừa vinh dự đón nhận danh hiệu top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022.
Nhãn hàng Bia Huda thực hiện chương trình “Bàn tiệc dài nhất châu Á” hướng đến Festival Huế 2022

Nhãn hàng Bia Huda thực hiện chương trình “Bàn tiệc dài nhất châu Á” hướng đến Festival Huế 2022

“Bàn tiệc dài nhất châu Á” là sự tiếp nối không ngừng của nhãn hàng Bia Huda trong việc gắn kết những người miền Trung; hướng đến lễ hội Festival Huế 2022.
Giải pháp để “vượt khó” trong bối cảnh thị trường dầu khí biến động

Giải pháp để “vượt khó” trong bối cảnh thị trường dầu khí biến động

Lọc hóa dầu Bình Sơn chủ động đề ra giải pháp về thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giải pháp tổng thể phòng tránh các tác động xấu của thị trường dầu khí biến động

Tin cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền nhận giải “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022”

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền nhận giải “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022”

Ngày 21/05/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Phân bón Bình Điền đã vinh dự đón nhận giải thưởng "Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2022" - Vietnam Leading Brands 2022.
Đại hội thể thao Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2022 sắp diễn ra

Đại hội thể thao Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2022 sắp diễn ra

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm trong năm, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) sẽ tổ chức Đại hội thể thao PV GAS năm 2022.
Đoàn Thanh niên tuổi trẻ PV GAS được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đoàn Thanh niên tuổi trẻ PV GAS được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đoàn Thanh niên tuổi trẻ PV GAS có 2 Chi đoàn và 2 cá nhân được khen thưởng trong Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Đoàn Thanh niên PV GAS Vũng Tàu thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện

Đoàn Thanh niên PV GAS Vũng Tàu thực hiện chương trình hiến máu tình nguyện

Ngày 21/05/2022, Đoàn Thanh niên PV GAS Vũng Tàu đã tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2022.
Hội nghị An toàn - Sức khỏe - môi trường Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2022

Hội nghị An toàn - Sức khỏe - môi trường Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2022

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - môi trường vào ngày 21/5/2022
Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm khí năm 2022

Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm khí năm 2022

Ngày 12/5/2022, Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Kinh doanh các sản phẩm khí năm 2022.
Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 1,9 triệu ly sữa cho 21.000 trẻ em năm 2022

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng 1,9 triệu ly sữa cho 21.000 trẻ em năm 2022

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk chính thức khởi động hành trình trao 1,9 triệu ly sữa cho trẻ em năm 2022.
ABB Việt Nam: Cung cấp giải pháp hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh

ABB Việt Nam: Cung cấp giải pháp hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh

Mới đây, ABB Việt Nam đã tổ chức Ngày hội Sáng tạo Công nghệ Điện ABB, nhằm giới thiệu các giải pháp quan trọng hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh.
Giải pháp hàng đầu gia cố nền móng công trình vùng sạt lở

Giải pháp hàng đầu gia cố nền móng công trình vùng sạt lở

Nhiều chuyên gia đã đưa ra giải pháp hàng đầu về gia cố nền móng công trình vùng sạt lở hoặc xây dựng trên nền đất yếu.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 thi công đường ống xả thải theo đúng phê chuẩn thiết kế

Nhà máy Bột - Giấy VNT19 thi công đường ống xả thải theo đúng phê chuẩn thiết kế

Đường ống xả thải là hạng mục quan trọng nằm trên đường găng ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của cả dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19.
Nền tảng kỹ thuật số DigiSpark sẽ được Unilever sẽ ra mắt vào tháng 6 tới

Nền tảng kỹ thuật số DigiSpark sẽ được Unilever sẽ ra mắt vào tháng 6 tới

Unilever sẽ ra mắt nền tảng kỹ thuật số DigiSpark, một sự kiện mới về chuyển đổi số trên toàn Tập đoàn vào tháng 6 sắp tới.
Phân bón Bình Điền luôn chăm lo tốt cho đời sống người lao động

Phân bón Bình Điền luôn chăm lo tốt cho đời sống người lao động

Phân bón Bình Điền luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất cho người lao động, thu nhập bình quân người lao động năm 2021 đạt 17 triệu đồng/người/tháng.
PC Quảng Trị: Sẵn sàng cho kỳ thi thợ giỏi tại Tổng công ty Điện lực miền Trung

PC Quảng Trị: Sẵn sàng cho kỳ thi thợ giỏi tại Tổng công ty Điện lực miền Trung

Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức sơ tuyển thợ giỏi để lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham dự kỳ thi thợ giỏi cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung.
Sữa Cô Gái Hà Lan được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc”

Sữa Cô Gái Hà Lan được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc”

Thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam công nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2021”.
Công ty Thủy điện Sông Bung triển khai hóa đơn điện tử

Công ty Thủy điện Sông Bung triển khai hóa đơn điện tử

Công ty Thủy điện Sông Bung đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 20/5 thông qua Hệ thống hóa đơn điện tử dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
PC Thừa Thiên Huế nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

PC Thừa Thiên Huế nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Các hoạt động thăm hỏi, quan tâm đời sống đoàn viên, người lao động được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thường xuyên thực hiện thời gian qua.
Hãng hàng không Vietnam Airlines công bố lỗ ròng 2.685 tỷ đồng trong Quý I/2022

Hãng hàng không Vietnam Airlines công bố lỗ ròng 2.685 tỷ đồng trong Quý I/2022

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa công bố kết quả kinh doanh của Quý I/2022, trong đó có khoản lỗ ròng là 2.685 tỷ đồng mặc dù doanh thu thuần tăng 55,7%.
Chăm sóc hệ tiêu hóa giúp tạo nên "thành trì" hệ miễn dịch

Chăm sóc hệ tiêu hóa giúp tạo nên "thành trì" hệ miễn dịch

Nếu coi hệ miễn dịch như một thành trì giúp cơ thể phòng chống bệnh tật thì dinh dưỡng chính là nguyên liệu xây nên thành trì đó thông qua quá trình chuyển hóa.
THACO AUTO hợp tác chiến lược với DAIMLER BUS và ra mắt xe bus cao cấp Mercedes-Benz

THACO AUTO hợp tác chiến lược với DAIMLER BUS và ra mắt xe bus cao cấp Mercedes-Benz

Lễ công bố hợp tác chiến lược giữa THACO AUTO và DAIMLER BUS đã được tổ chức hôm nay (21/5), đồng thời, xe bus cao cấp Mercedes-Benz cũng được giới thiệu.
Tháng Công nhân năm 2022 ở Công ty Quản lý Dự án Khí

Tháng Công nhân năm 2022 ở Công ty Quản lý Dự án Khí

Hưởng ứng Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn Quản lý Dự án Khí đã triển khai hoạt động thúc đẩy thi đua sản xuất.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động