Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp có nhiều góp ý, kiến nghị

Các vấn đề về cơ chế giá, chi phí, điều kiện tổ chức kinh doanh... đã được doanh nghiệp tập trung góp ý với Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
Bộ Công Thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 83 và 95 sẽ tiếp thu mức cao nhất các ý kiến đóng góp

Sáng 17/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị làm việc với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu.

Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp có nhiều góp ý, kiến nghị
Ông Phan Văn Chinh – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), phát biểu tại hội nghị

Phát biểu gợi mở tại hội nghị, ông Phan Văn Chinh – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đồng thời là Phó Trưởng Ban soạn thảo Nghị định đã cho biết về sự cần thiết ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trong đó có 4 vấn đề lớn: Thứ nhất là về hệ thống, thứ 2 là về giá, thứ 3 là về quỹ, thứ 4 là về các vấn đề khác liên quan đến cải cách hành chính.

Về nội dung liên quan về giá, có ba vấn đề chính, cụ thể thứ nhất là chi phí tạo nguồn, thứ hai là chi phí kinh doanh, thứ ba là lợi nhuận định mức. Theo ông Phan Văn Chinh, trước đây Bộ Tài chính, Bộ Công Thương tính toán với giá cơ sở, công bố cho chúng ta giá cho chúng ta tiến hành điều chỉnh.

Theo Nghị định mới, dự thảo có đề xuất phương án cho doanh nghiệp được quyền công bố giá của mình, trên cơ sở tiêu chí quy định tại nghị định. Do đó, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước đề nghị các doanh nghiệp tập trung đóng góp ý kiến về vấn đề giá và chi phí.

Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp có nhiều góp ý, kiến nghị
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu góp ý vào Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã cùng nhau góp ý vào Dự thảo Nghị định. Trong đó, các ý kiến chủ yếu tập trung nhiều vào các vấn đề về điều kiện tổ chức kinh doanh, lượng hàng tồn kho bắt buộc… đặc biệt đi sâu vào việc trao đổi cơ chế giá xăng dầu, chi phí kinh doanh xăng dầu.

Góp ý về chi phí kinh doanh trong dự thảo Nghị định, ông Trần Ngọc Năm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho rằng, hiện tại dự thảo đưa ra 2 phương án, một phương án có sự thay đổi so với hiện tại mang tính chất dựa theo những con số tuyệt đối; phương án 2 liên quan đưa ra tỷ lệ chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức theo sự biến động của giá xăng dầu thế giới.

Về công thức giá, Petrolimex thiên về phương án 1 và chính thức kiến nghị với Bộ Công Thương theo phương án 1 với lý do: Trong công thức về giá đưa ra các thành tố mà Bộ Công Thương công bố giá xăng dầu thế giới bình quân 7 ngày hay 5 ngày, lúc đó theo quyết định cuối cùng chu kỳ điều hành giá và ban hành. “Petrolimex đồng tình với Bộ Công Thương khi công bố về giá là hoàn toàn hợp lý và vẫn còn có tính chất phù hợp với thời gian tới” - ông Trần Ngọc Năm nói.

Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp có nhiều góp ý, kiến nghị
Ông Trần Ngọc Năm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Liên quan đến chi phí kinh doanh và lợi nhuận định mức, hiện tại theo Petrolimex thì chi phí kinh doanh đang bao gồm cả chi phí tạo nguồn, Petrolimex đề nghị dự thảo phải tách riêng thành tố liên quan đến chi phí tạo nguồn, nghĩa là đưa xăng dầu từ nước ngoài về các cảng về Việt Nam hoặc từ các nhà máy lọc dầu về các cảng.

Theo lý giải của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các chi phí này không phải chỉ có phần chi phí vận chuyển, mà còn cả chi phí Premium, mà chi phí Premium không phải do doanh nghiệp quyết định được, mà cái này dựa vào sự biến động thị trường xăng dầu thế giới. Premium ở đây hoàn toàn không thể nói đồng biến hay không đồng biến, vì Premium là phụ phí thị trường nó còn phụ thuộc vào yếu tố cung cầu, địa chính trị, nguồn hàng nhiều hay ít, chi phí vận tải phụ thuộc vào tàu bè thế giới, không phải các thương nhân đầu mối ở Việt Nam đều có phương tiện vận tải.

Do đó, Petrolimex hoàn toàn đồng ý theo nguyên tắc tính giá của từng đầu mối và căn cứ số liệu của một quý, thay bằng trước đây chúng ta tính bằng 6 tháng. Đồng thời cho rằng vẫn duy trì nguyên tắc này trong điều kiện bình thường 3 tháng để đủ các yếu tố thông tin để các thương nhân đầu mối có căn cứ quyết định về giá…

Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp có nhiều góp ý, kiến nghị
Ông Nguyễn Cao Sơn - Phụ trách Ban kinh doanh Tổng công ty Dầu PV Oil

Về phương án 2, tính theo tỷ lệ %, Petrolimex đồng tình về phương án này, vì thứ nhất chúng ta đưa ra tỷ lệ biến động và không đủ luận cứ để đưa ra tỷ lệ này, tỷ lệ kia. Và dù có đưa ra tỷ lệ thì đối với doanh nghiệp khi đưa ra giá bán thì đều phải quy về tuyệt đối, để quyết định giá đó bao nhiêu tiền trên 1 lít. Mà đưa theo tỷ lệ liên quan đến giá xăng dầu thế giới, mà giá xăng dầu thế giới dựa trên tỷ giá USD. Mà khi quy trở về còn tác động tỷ giá. “Nên theo quan điểm Petrolimex trong công thức giá phải phù hợp với diễn biến của thương nhân đầu mối rồi các thương nhân đầu mối sẽ cân nhắc thực tiễn để quyết định giá bán” - ông Trần Ngọc Năm kiến nghị.

Về chu kỳ điều hành giá, đại diện Petrolimex cho rằng, việc điều hành 7 ngày đảm bảo tính chất ổn định. Vì chúng ta đã qua nhiều chu kỳ điều hành giá từ 30 ngày đến 15 ngày, 10 ngày rồi 7 ngày. Xét về mặt các thương nhân đầu mối khi càng kéo dài thì sự phù hợp giữa giá và lượng hàng tồn kho càng sát, nhưng như vậy lại không theo kịp diễn biến của thị trường, khi đưa vào việc điều hành 7 ngày, lại phản ánh đúng xu thế của thị trường. “Petrolimex đưa ra ý kiến để đảm bảo quyền lợi cho các thương nhân đầu mối mà đứng trên quan điểm của quản lý nhà nước và tính thị trường” - ông nói.

Về phía Tổng công ty Dầu PV Oil, ông Nguyễn Cao Sơn - Phụ trách Ban kinh doanh nêu ý kiến, trên cơ sở dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu, theo công thức giá tối đa của nghị định PV Oil xin được làm rõ thì có 2 chi phí, chi phí tạo nguồn và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như lợi nhuận định mức của doanh nghiệp. Từ đó, PV Oil đề xuất, phải tách riêng biệt 2 khoảng chi phí này.

Về chi phí tạo nguồn thì biến động rất nhiều, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh thì biến động trong tỷ lệ thấp. Đối với chi phí tạo nguồn thì phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố, thứ nhất là phụ phí thị trường, chi phí vận tải là 2 phần biến thiên rất nhiều. Ông Sơn ví dụ về các chi phí này, có thể giao động từ 1 USD có thể là 10 USD và cũng có thể là âm, khoảng biến động rất lớn. Đối với chi phí tạo nguồn có thể biến đổi theo giá của thế giới chẳng hạn như là 5% hay 10% theo quy định của Bộ Công Thương,

Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp có nhiều góp ý, kiến nghị
Ông Trần Phú Bình - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu quân đội

Trong khi đó, góp ý cụ thể vào các điều khoản tại Dự thảo, ông Trần Phú Bình - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu quân đội cho biết: Tại Điều 32. Nguyên tắc điều hành giá xăng dầu: “Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu theo kỳ mười lăm (15) ngày một lần, bắt đầu tính từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành”

Do đó, Tổng công ty đề xuất giữ nguyên kỳ điều hành giá theo Nghị định 80/NĐ-CP là 7 ngày (điều chỉnh vào ngày thứ 5 hàng tuần) để phù hợp với sự biến động của giá xăng dầu thế giới, tránh trường hợp các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong nước đứt gãy nguồn cung khi giá xăng dầu thế giới biến động mạnh.

Liên quan đến điều khoản chi phí kinh doanh xăng dầu. Tại mục d, khoản 1, Điều 33 về xây dựng Nghị định mới Kinh doanh xăng dầu. Đại diện Tổng công ty này đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát tình hình kinh doanh và chi phí thực tế của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để ban hành quy định phù hợp, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, thương nhân đầu mối và người tiêu dùng…

Ghi nhận các ý kiến của các doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, thay mặt Tổ biên tập ban soạn thảo, Vụ Thị trường trong nước sẽ ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại hội nghị. Đồng thời, giải trình và tiếp tục xin ý kiến từ các Bộ, ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp để từ đó hoàn thiện nội dung nhằm xây dựng Nghị định mới phù hợp với thực tiễn kinh doanh hiện nay.

Nhóm phóng viên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kinh doanh xăng dầu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Giá xăng dầu hôm nay ngày 13/6/2024: Xăng tăng trở lại từ 169-258 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay ngày 13/6/2024: Xăng tăng trở lại từ 169-258 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 13/6, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 169 đồng, xăng RON 95 tăng 258 đồng, giá dầu tăng giảm trái chiều.
Giá xăng dầu dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 13/6/2024

Giá xăng dầu dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 13/6/2024

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (13/6) được dự báo tăng trở lại sau 2 lần giảm liên tiếp.
Chợ đầu mối phải có diện tích mặt bằng đất nền tối thiểu là 10.000 m2

Chợ đầu mối phải có diện tích mặt bằng đất nền tối thiểu là 10.000 m2

Nghị định quy định về phát triển và quản lý chợ vừa được Chính phủ ban hành, trong đó, chợ đầu mối phải có diện tích mặt bằng đất nền tối thiểu là 10.000 m2.
Bộ Công Thương thông tin về lý do thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi giấy phép

Bộ Công Thương thông tin về lý do thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi giấy phép

Việc rút khỏi thị trường của một số thương nhân phân phối không đủ điều kiện sẽ không ảnh hưởng tới thị trường xăng dầu.
Bộ Công Thương sẽ kiến nghị phương án bỏ hay giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công Thương sẽ kiến nghị phương án bỏ hay giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Tại Tờ trình và Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ tháng 6/2024, Bộ Công Thương sẽ chốt phương án bỏ hay giữ Quỹ bình ổn.

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng dầu hôm nay ngày 6/6/2024: Xăng tiếp tục giảm về dưới 22.000 đồng/lít; giá dầu giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay ngày 6/6/2024: Xăng tiếp tục giảm về dưới 22.000 đồng/lít; giá dầu giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 6/6, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 618 đồng, xăng RON 95 giảm 542 đồng; giá dầu cũng đồng loạt giảm.
"Bắt bệnh" nguyên nhân khiến CPI lên mức cao nhất trong 16 tháng qua

"Bắt bệnh" nguyên nhân khiến CPI lên mức cao nhất trong 16 tháng qua

Thông tin chỉ số CPI lên mức cao nhất trong 16 tháng qua được cho là từ giá heo hơi và giá điện, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đây chưa phải lý do chính.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/5/2024: Xăng giảm từ 518 - 694 đồng/lít; giá dầu tăng giảm trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/5/2024: Xăng giảm từ 518 - 694 đồng/lít; giá dầu tăng giảm trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 30/5, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 518 đồng, xăng RON 95 giảm 694 đồng; giá dầu tăng, giảm trái chiều.
Giá xăng dầu dự báo giảm trong kỳ điều hành ngày mai 30/5/2024

Giá xăng dầu dự báo giảm trong kỳ điều hành ngày mai 30/5/2024

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (30/5) được dự báo giảm, cụ thể giá xăng RON 95 có thể về mốc 22.000 đồng/lít.
MXV dừng niêm yết và giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện

MXV dừng niêm yết và giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã thông báo về việc dừng niêm yết và giao dịch đối với các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 23/5/2024: Xăng tăng từ 78-162 đồng/lít; giá dầu điều chỉnh giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 23/5/2024: Xăng tăng từ 78-162 đồng/lít; giá dầu điều chỉnh giảm

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 23/5, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng, xăng RON 95 tăng 78 đồng, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 23/5/2024

Giá xăng dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 23/5/2024

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (23/5) được dự báo tăng và giá dầu có thể giảm.
Điểm tên 4 thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi giấy phép

Điểm tên 4 thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi giấy phép

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 đơn vị.
Bộ Công Thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị làm việc với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/5/2024: Xăng tiếp tục giảm từ 409-508 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/5/2024: Xăng tiếp tục giảm từ 409-508 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 16/5, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 508 đồng, xăng RON 95 giảm 409 đồng; giá dầu tăng, giảm trái chiều.
Giá xăng dầu dự báo tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày mai 16/5/2024

Giá xăng dầu dự báo tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày mai 16/5/2024

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (16/5) được dự báo tiếp tục giảm theo giá thế giới.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/5/2024: Xăng giảm mạnh từ 1.288- 1.411 đồng/lít; giá dầu cũng giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 9/5/2024: Xăng giảm mạnh từ 1.288- 1.411 đồng/lít; giá dầu cũng giảm

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 9/5, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 1.288 đồng, xăng RON 95 giảm 1.411 đồng; giá dầu cũng giảm mạnh.
Giá xăng dầu dự báo giảm về mốc 23.000 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày mai 9/5/2024

Giá xăng dầu dự báo giảm về mốc 23.000 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày mai 9/5/2024

Trong kỳ điều hành ngày mai 9/5, dự báo giá xăng dầu tiếp tục giảm. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể về mốc 23.000 đồng/lít.
Điểm tên 8 địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao

Điểm tên 8 địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao

4 tháng năm 2024, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội là các địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng cao
Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Các doanh nghiệp góp ý gì?

Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu: Các doanh nghiệp góp ý gì?

Các vấn đề về giá, điều kiện tổ chức kinh doanh, lượng hàng tồn kho bắt buộc... đã được doanh nghiệp góp ý với Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
Vụ Thị trường trong nước làm rõ 4 nội dung còn vướng trong thực hiện Nghị định số 80/2023/NĐ-CP

Vụ Thị trường trong nước làm rõ 4 nội dung còn vướng trong thực hiện Nghị định số 80/2023/NĐ-CP

Có 4 nội dung các Sở Công Thương, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu còn có cách hiểu khác nhau và đề nghị làm rõ đã được Vụ Thị trường trường trong nước giải đáp
Điểm 7 nội dung cơ bản Dự thảo Thông tư Quy định, sửa đổi, bổ sung hoạt động kinh doanh xăng dầu

Điểm 7 nội dung cơ bản Dự thảo Thông tư Quy định, sửa đổi, bổ sung hoạt động kinh doanh xăng dầu

Dự thảo Thông tư Quy định, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu gồm 4 Chương, 8 Điều và có 7 nội dung cơ bản.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tình hình triển khai Nghị định số 80/2023/NĐ-CP

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tình hình triển khai Nghị định số 80/2023/NĐ-CP

Sáng 4/5, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tình hình triển khai Nghị định số 80/2023/NĐ-CP và lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư về kinh doanh xăng dầu.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 2/5/2024: Xăng E5 RON 92 giảm; xăng RON 95 tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay ngày 2/5/2024: Xăng E5 RON 92 giảm; xăng RON 95 tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 2/5, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 8 đồng, tuy nhiên xăng RON 95 tăng 40 đồng, giá dầu tăng giảm trái chiều.
Giá xăng dầu dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 2/5/2024

Giá xăng dầu dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 2/5/2024

Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (2/5) được dự báo tăng nhẹ, giá dầu có thể đứng yên.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động