Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?

Ngày thứ 2 trong hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Điện lực bắt đầu với 3 chuyên đề trong dự thảo luật.
Bộ Công Thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Điện lực (slđổi) Nhiều ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) Khoảng cách và độ sâu bao nhiêu thì được xác định là một dự án điện gió ngoài khơi?

Ngày 4/5 bắt đầu ngày thứ 2 trong hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi). Hội nghị lần này do Bộ Công Thương tổ chức với tổng cộng 7 chuyên đề được đưa ra lấy ý kiến. Trong ngày hôm qua (3/5) các đại biểu đã lần lượt đi qua 2 chuyên đề: Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực và Phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ngày 4/5 bắt đầu ngày thứ 2 trong hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)

Sáng nay, hội nghị tiếp tục với 3 chuyên đề: Thị trường điện và một số nội dung liên quan đến hoạt động mua bán trên thị trường điện; Giá điện và hợp đồng mua bán điện; Vận hành hệ thống điện, quản lý nhu cầu điện.

Đối với từng chuyên đề, tổ soạn thảo đã trình bày chi tiết với từng quy định trong dự thảo Luật để các đại biểu lắng nghe, góp ý.

6 chính sách lớn trong dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)
Theo đại diện Cục Điều tiết Điện lực, Luật Điện lực hiện hành đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần sau gần 20 năm triển khai thi hành. Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của ngành điện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực một lần nữa là cần thiết để đáp ứng thực tiễn hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) bao gồm 9 chương, 94 điều, với nhiều nội dung mới phù hợp với xu hướng phát triển của ngành điện/năng lượng tại Việt Nam.

Dự thảo lần này được xây dựng với 6 chính sách lớn, bao gồm: Quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực; phát triển năng lượng tái tạo; thị trường điện; cấp phép hoạt động điện lực; vận hành hệ thống điện; an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Thị trường điện sẽ vận hành ra sao?
Điều 5 của dự thảo quy định về Chính sách phát triển điện lực của Việt Nam, nhấn mạnh việc phát triển bền vững dựa trên khai thác tối ưu mọi nguồn lực để đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Chính sách này cũng nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển thị trường điện lực theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, có sự điều tiết của Nhà nước.

Nhà nước độc quyền trong việc điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và vận hành lưới điện truyền tải.

Chính sách cũng khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động điện lực, sử dụng điện nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường.

Đối với vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, chính sách ưu tiên phát triển điện, thu hút mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện lực, đẩy nhanh quá trình điện khí hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được sử dụng điện để sản xuất và phục vụ đời sống.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Trịnh Văn Yên - Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc góp ý ý kiến liên quan đến Điều 79 kiểm định thiết bị điện, trong kiểm định an toàn điện
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Nguyễn Khắc Văn - Đại diện Sở Công Thương Hà Nội góp ý về việc bổ sung quy định về bảo vệ hành lang tubin điện gió cả trên biển và đất liền. Cây trồng trong hành lang an toàn phải đảm bảo khoảng cách. Cấm tiến hành công việc trong hành lang, trường hợp cần thực hiện phải có giấy phép. Bổ sung quy định về quy trình, trình tự thủ tục kiểm tra đảm bảo an toàn điện.
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Đào Minh Hải - Hội Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị dự thảo về bảo vệ công trình điện và an toàn điện nên có các quy định mô tả chi tiết, giải thích rõ hơn, xác định rõ các hành vi và đối tượng cụ thể.
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?

Ông Vũ Ngọc Dương – Phòng Thị trường điện trình bày mục 1 thuộc chương 5 với các nội dung về thị trường điện cạnh tranh.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?

Ông Hồ Sỹ Quang – chuyên viên Phòng Giá điện và Phí (Cục Điều tiết điện lực) trình bày Mục 2 chương 5, mua bán điện và dịch vụ cung cấp điện với 14 điều.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân góp ý về Điều 60, sửa các thuật ngữ để thống nhất về phân loại vùng theo như các luật hiện hành.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Chu Văn Tiến - Hội Điện lực Việt Nam góp ý tổ soạn thảo nên quy định cho tình huống “ngừng thị trường” khi xảy ra biến cố lớn, quy định thẩm quyền có nên ngừng hay không ngừng thị trường.
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Trần Viết Nguyên - Tập đoàn Điện lực Việt Nam góp ý về Điều 64 quy định về quản lý nhu cầu điện, tiết kiệm điện.
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Bà Trần Hồng Việt - Đại diện Lãnh sứ quán Đan Mạnh ý kiến về việc nên có sự bao trùm, bao quát, nhận diện các vấn đề có thể phát sinh trong thời gian tới. Ví dụ như các cấp độ phát triển thị trường điện, nên có quy định về thị trường cung cấp dịch vụ phụ trợ vì điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường giá điện trong tương lai.
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?

Bà Phạm Thuỳ Dung – Đại diện Tập đoàn Samsung, kiến nghị ban soạn thảo bổ sung quy định liên quan đến Điều 41 quy định về Quyền và nghĩa vụ của đối tượng tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?

Ông Nguyễn Quang Thành – Tổng công ty Điện lực miền Bắc, góp ý ý kiến về điều 57 liên quan đến chính sách giá điện; Điều 13 về đầu tư xây dựng các dự án điện lực; Điều 15 về việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. Bổ sung quy định về an toàn điện gió, điện mặt trời.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?

Ông Dương Mạnh Cường – Công ty GIZ Việt Nam góp ý về Điều 38 liên quan đến quy định về các đối tượng tham gia thị trường điện cạnh tranh theo các cấp độ.

Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Khương Thế Anh – Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sơn La, góp ý về Điều 50 Quyền và nghĩa vụ của đơn vị phát điện.
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tham gia ý kiến về mục 2 mua bán điện và dịch vụ cung cấp điện
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Đỗ Sơn Hà – Công ty APC góp ý ý kiến liên quan đến mục Giấy phép hoạt động điện lực
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Ông Vũ Quang Đăng - Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phát biểu tại hội nghị. Ông Đóng góp một số ý kiến liên quan đến Điều 75 Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) quy định thế nào về thị trường điện?
Kết thúc phiên hội nghị buổi sáng, ông Nguyễn Thế Hữu – Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết xem xét trong quá trình chỉnh sửa bản dự thảo sắp tới.
Thế Duy
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Luật Điện lực (sửa đổi)

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Trước 30/6: Sẽ đóng điện đường dây 500kV mạch 3 NMNĐ Nam Định - Thanh Hoá và các dự án thành phần

Trước 30/6: Sẽ đóng điện đường dây 500kV mạch 3 NMNĐ Nam Định - Thanh Hoá và các dự án thành phần

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trước 30/6, sẽ hoàn thành thi công, đóng điện TBA 500kV Thanh Hoá và đường dây 500kV NMNĐ Nam Định - Thanh Hoá.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 bài học kinh nghiệm từ đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 bài học kinh nghiệm từ đường dây 500kV mạch 3

Chiều ngày 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, động viên lực lượng thi công dự án đường 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Chiều 22/6, tại Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá thuộc đường dây 500kV mạch 3
Lai Châu: Khai thác tiềm năng, phát triển thủy điện hiệu quả

Lai Châu: Khai thác tiềm năng, phát triển thủy điện hiệu quả

Với đặc điểm địa hình nhiều sông, suối, có độ dốc cao, dòng chảy xiết… Lai Châu đã khai thác tốt tiềm năng thủy năng để thu hút đầu tư, phát triển thủy điện.
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẵn sàng vận hành đáp ứng dòng điện ổn định

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẵn sàng vận hành đáp ứng dòng điện ổn định

Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã kiểm tra nghiệm thu Tổ máy 1, Tổ máy 2 và các hạng mục chung của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để đưa nhà máy vào vận hành.

Tin cùng chuyên mục

Tiêu thụ điện lại lập đỉnh mới với 1,025 tỷ kWh/ngày

Tiêu thụ điện lại lập đỉnh mới với 1,025 tỷ kWh/ngày

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin, công suất đỉnh hệ thống điện và tiêu thụ điện toàn quốc lại thiết lập đỉnh mới.
PC Lào Cai đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

PC Lào Cai đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) triển khai phương án cấp điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra từ ngày 25-29/6.
Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công đường dây 500kV mạch 3

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công đường dây 500kV mạch 3

Ngày 21/6, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà người lao động đang thi công đường dây 500kV mạch 3
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện tại tỉnh Bình Phước

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện tại tỉnh Bình Phước

Việc đầu tư các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn Bình Phước đang gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Lâm Đồng: Rà soát quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn

Lâm Đồng: Rà soát quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn

Tỉnh Lâm Đồng rà soát quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn và kiến nghị Trung ương loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án thuỷ điện không đảm bảo.
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tập trung nguồn lực đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2024

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tập trung nguồn lực đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2024

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (NMNĐ) đã đảm bảo vận hành ổn định theo hệ thống trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt 46,35% kế hoạch năm của Bộ Công Thương giao.
"Xanh hóa" năng lượng và xu hướng tăng cường sử dụng điện mặt trời áp mái

"Xanh hóa" năng lượng và xu hướng tăng cường sử dụng điện mặt trời áp mái

Giải pháp sử dụng điện mặt trời áp mái không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí mà còn đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường.
Điện lực Hòa Bình: Đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điện lực Hòa Bình: Đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Công ty Điện lực Hòa Bình đã chỉ đạo các Điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.
Hồ thuỷ điện còn lượng nước tương đương mấy tỷ kWh?

Hồ thuỷ điện còn lượng nước tương đương mấy tỷ kWh?

Những tuần gần đây, lượng nước về các hồ có cải thiện do mưa lớn. Đến ngày 16/6, các hồ thuỷ điện còn dự trữ lượng nước tương đương khoảng 8 tỷ kWh
Cung cấp điện tuần 24: Tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới

Cung cấp điện tuần 24: Tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới

Cục Điều tiết Điện lực cho biết, trong tuần 24 từ 10-16/6/2024, công tác cấp điện vẫn được duy trì tốt dù tiêu thụ điện tiếp tục đạt đỉnh mới.
Những hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương trên công trường đường dây 500 kV mạch 3

Những hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương trên công trường đường dây 500 kV mạch 3

Trong 2 ngày 17-18/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Hưng Yên.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Thanh Hóa, Nam Định

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Thanh Hóa, Nam Định

Tiếp tục chương trình công tác, sáng ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác thi công dựng cột, kéo dây 1 số vị trí đường dây 500 kV mạch 3.
Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, EVNNPC nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, EVNNPC nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Trong tháng 5, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 8,639 tỷ kWh, tăng đến 18,44% so với tháng 05/2023.
Hoàn thành đóng điện hạng mục thứ 2 đường dây 500kV mạch 3

Hoàn thành đóng điện hạng mục thứ 2 đường dây 500kV mạch 3

Hạng mục Mở rộng ngăn lộ 585, 586 TBA 500kV Phố Nối thuộc đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định I- Phố Nối đã được đóng điện thành công
TP. Hồ Chí Minh: Trên 99% người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

TP. Hồ Chí Minh: Trên 99% người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán điện tử, không sử dụng tiền mặt để thanh toán tiền điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 99,85%.
Phải đặt kỹ thuật và an toàn cho người và tài sản lên hàng đầu

Phải đặt kỹ thuật và an toàn cho người và tài sản lên hàng đầu

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với các đơn vị thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3 và Trạm biến áp 500kV Thanh Hoá.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 17/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tới kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Đoàn công tác do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Thông tin mới nhất về tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đến ngày 17/6

Thông tin mới nhất về tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đến ngày 17/6

Đến ngày 17/6, các đường dây 500kV mạch 3 đã hoàn thành lắp dựng 604 vị trí cột, đang lắp dựng 423/1177 vị trí cột.
Bình Dương: Kiểm tra, tuyên truyền phòng ngừa các sự cố cháy nổ về điện

Bình Dương: Kiểm tra, tuyên truyền phòng ngừa các sự cố cháy nổ về điện

Điện lực Bình Dương vừa kiểm tra kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong đề phòng ngừa các sự cố cháy nổ về điện.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động