Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng): Tổng Thanh tra Chính phủ nói về trách nhiệm khi trả lời chất vấn

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong xác định, có trách nhiệm để xảy ra những vụ việc liên quan tới Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng).
Tổng Thanh tra Chính phủ làm rõ nguyên nhân khiếu nại, tố cáo năm 2023 tăng Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ Đại biểu Lê Thanh Vân: Đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ nhận trách nhiệm của mình

Vì sao thanh tra lại ?

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 7/11, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) đã đặt 2 câu hỏi với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, liên quan tới đến dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng.

Căn cứ vào đâu và yêu cầu nào mà tháng 7/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết luận thanh tra của đoàn thanh tra vào năm 2020”, đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn.

Đại biểu Lê Thanh Vân cho biết, vụ việc liên quan đến dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng có nhiều dấu hiệu vi phạm và cơ quan điều tra đã khởi tố một loạt bị can, trong đó có một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ về tội nhận hối lộ.

Xin hỏi Tổng Thanh tra Chính phủ 2 câu hỏi. Một là, việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra có đúng luật không? Hai là, với vai trò kép vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra và vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước thì Tổng Thanh tra chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?”, đại biểu Lê Thanh Vân đặt câu hỏi.

Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng): Tổng Thanh tra Chính phủ nói về trách nhiệm khi trả lời chất vấn
Đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ

Đối với câu hỏi thứ nhất, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho rằng, thực chất ở đây việc rà soát, bổ sung, sửa đổi kết luận Thanh tra chứ không phải thanh tra lại.

Ông Đoàn Hồng Phong cho biết, sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận số 929 ngày 12/6/2020 về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty Sài Gòn Đại Ninh và Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài là đơn vị được Công ty Sài Gòn Đại Ninh ủy quyền hỗ trợ tư pháp có nhiều lần gửi đơn đề nghị xem xét lại việc thu hồi dự án Đại Ninh và đề nghị cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được tiếp tục thực hiện dự án và bắt đầu ngay sau khi thực hiện kết luận từ tháng 6/2020.

Thanh tra Chính phủ nhận được 4 văn bản của Văn phòng Chính phủ, trong đó có 2 văn bản chuyển đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh và Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài, 2 văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực phụ trách về việc chuyển đơn và giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh liên quan đến dự án Đại Ninh và trả nợ doanh nghiệp”, ông Đoàn Hồng Phong nói.

Theo ông Đoàn Hồng Phong, trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực phụ trách Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã thành lập Tổ công tác theo Quyết định số 50 ngày 1/3/2021 để kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Căn cứ của Thanh tra Chính phủ là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và trực tiếp là Phó Thủ tướng Thường trực đã giao nhiệm vụ này để thực hiện, cơ sở pháp lý như vậy”, ông Đoàn Hồng Phong giải thích.

Theo ông Đoàn Hồng Phong, về sau này, đã xảy ra việc liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh và liên quan đến việc chuyển tiền của SCB. “Liên quan chỗ này có liên quan đến một vụ án, đã được cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định và có một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ đã bị tạm giam và khởi tố điều tra vì liên quan đến trách nhiệm, chủ yếu là nhận hối lộ”, ông Phong cho biết.

Đối với trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Phong cho biết, trước những tình hình như thế, Tổng Thanh tra Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo và đến nay Tổng Thanh tra Chính phủ buộc thôi việc các công chức liên quan đến vụ án này, đã xử lý là khai trừ khỏi Đảng và thôi chức, thôi công việc.

Đặc biệt là đối với Tổng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước quy định của Đảng, Nhà nước. Khi có chỉ đạo của Đảng, Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm về việc này”, ông Phong nói.

“Trước Quốc hội, tôi đề nghị Tổng Thanh tra nhận trách nhiệm”

Tranh luận với Tổng Thanh tra Chính phủ, đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, Tổng Thanh tra mặc dù có chuẩn bị đọc giấy nhưng tôi cho rằng không chính xác, thậm chí là không đúng.

Một, tôi hỏi việc thành lập tổ công tác có đúng luật hay không thì Tổng Thanh tra không trả lời đúng, vì kết luận của thanh tra do đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra, còn tổ công tác là một giải pháp hành chính thành lập theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan để phục vụ cho yêu cầu hành chính, không thể có thẩm quyền để thay đổi kết luận của đoàn thanh tra theo luật được. Trong vụ án Đại Ninh, tổ công tác đã thay đổi kết luận của đoàn thanh tra từ việc kết luận sai pháp luật, yêu cầu thu hồi dự án chuyển sang giãn tiến độ, điều chỉnh dự án và gia hạn cho nhà đầu tư, trái pháp luật hoàn toàn”, ông Lê Thanh Vân tranh luận.

Đối với nội dung thứ 2, đại biểu Lê Thanh Vân cho biết đã hỏi là Tổng Thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào? “Tôi muốn nói tính tự giác của Tổng Thanh tra, nhưng Tổng Thanh tra trả lời là theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Trả lời như thế là không đúng, trước Quốc hội tôi đề nghị Tổng Thanh tra nhận trách nhiệm của mình với hậu quả của việc làm sai đấy gây ra. Tôi đề nghị là như vậy”, đại biểu Lê Thanh Vân nói.

Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng): Tổng Thanh tra Chính phủ nói về trách nhiệm khi trả lời chất vấn
Tổng Thanh tra Chính Phủ Đoàn Hồng Phong tại nghị trường Quốc hội.

Trả lời về việc thành lập tổ công tác có đúng luật hay không? Ông Đoàn Hồng Phong khẳng định: Theo Thanh tra Chính phủ thì đang thực hiện đúng theo Luật Tổ chức Chính phủ và quy chế làm việc của Chính phủ khi tiến hành thanh tra để trước khi ban hành kết luận thanh tra, kể cả vụ việc ở Lâm Đồng thì Thanh tra Chính phủ dự thảo kết luận thanh tra với Thủ tướng Chính phủ và thông thường là Phó Thủ tướng tổ chức họp với các bộ, ngành thống nhất và cho ý kiến đồng ý để ban hành kết luận thanh tra thì Thanh tra Chính phủ mới ban hành.

Ngay việc rà soát này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo kết quả rà soát và được sự đồng ý của Chính phủ và Phó Thủ tướng trực tiếp cho điều chỉnh thì Thanh tra Chính phủ tiến hành”, ông Phong cho biết.

Về trách nhiệm của Tổng Thanh tra, ông Đoàn Hồng Phong nói: “Thứ nhất, việc thành lập tổ công tác để rà soát Dự án Đại Ninh. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng đã thành lập, do một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ký đó là Trần Văn Minh và Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh cũng là người ký Quyết định 929 lần đầu tiên và sau này ký sửa đổi về điều chỉnh Dự án Đại Ninh”.

Theo ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra chỉ cho chủ trương để thực hiện theo quy định của pháp luật và thực hiện theo phân cấp, phân quyền và phân trách nhiệm. Trong quy định nội bộ của Thanh tra Chính phủ từ nhiệm kỳ trước cho đến nay đều như thế.

Tuy nhiên, bản thân Tổng Thanh tra cũng xác định có trách nhiệm để xảy ra những vụ việc như thế đối với cán bộ với vai trò người đứng đầu. “Việc này hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét và chưa kết thúc, khi kết thúc sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo chỉ đạo của các cơ quan Đảng và Chính phủ. Riêng nội bộ, chúng tôi đã tiến hành xem xét trách nhiệm của người trực tiếp xảy ra khi cơ quan tố tụng khởi tố, điều tra, chúng tôi đã làm theo quy định của Đảng và Nhà nước ngay tức thời, còn chờ cơ quan chức năng”, ông Đoàn Hồng Phong nói.

Phong Vân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội cần được khắc phục

Những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội cần được khắc phục

Vị thế kinh tế có xu hướng giảm dần so với các tỉnh, thành trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đó là một trong những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội.
"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh tình trạng phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần.
Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư.
Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
6 trụ cột tạo xung lực mới đưa Đồng Tháp phát triển đột phá

6 trụ cột tạo xung lực mới đưa Đồng Tháp phát triển đột phá

Quy hoạch Đồng Tháp được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh.

Tin cùng chuyên mục

Thiếu vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi, người dân phải tiêm chủng dịch vụ gây tốn kém

Thiếu vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi, người dân phải tiêm chủng dịch vụ gây tốn kém

Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng thiếu vắc xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu

Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu

Ủy ban Pháp luật đề nghị tiếp thu, bổ sung các quy định nhằm khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu.
Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan liên quan cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 22/2/2024, phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Đề xuất nhiều chính sách đặc thù phát triển công nghiệp quốc phòng

Đề xuất nhiều chính sách đặc thù phát triển công nghiệp quốc phòng

Cần thiết phải có các chính sách đặc thù, đột phá nhằm tạo ra những cơ chế vượt trội, khả thi thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen lực lượng Thanh Hóa triệt phá vụ 17,7kg ma túy

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen lực lượng Thanh Hóa triệt phá vụ 17,7kg ma túy

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thư khen của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho lực lượng Thanh Hóa đã triệt phá vụ 17,7kg ma tuý.
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Các cơ quan báo chí - truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Y tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Y tế

Sáng 20/2, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Từ ngày 26/2/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Cần phân cấp quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Cần phân cấp quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Chiều 19/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. Theo Phó Thủ tướng cần phân cấp quản lý lĩnh vực này.
Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 7/3

Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 7/3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật

Dự kiến, ngày 22/2/2024 sẽ diễn ra phiên họp thứ 30 (tháng 2/2024) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến 2 luật và một số vấn đề quan trọng khác.
Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước về các Luật: Đất đai, Các tổ chức tín dụng

Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước về các Luật: Đất đai, Các tổ chức tín dụng

Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Khẩn trương cấp thủ tục 6 mỏ, cung ứng đủ cát làm cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Khẩn trương cấp thủ tục 6 mỏ, cung ứng đủ cát làm cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Để đảo bảo cung ứng cát cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cần phải cung ứng khoảng 90.000m3/ngày mới có thể hoàn thành dự án theo kế hoạch.
Tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và đường dây 500 kV mạch 3

Tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và đường dây 500 kV mạch 3

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công... tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Vì chính nghĩa, độc lập, chủ quyền Tổ quốc

Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Vì chính nghĩa, độc lập, chủ quyền Tổ quốc

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để khẳng định sự thật lịch sử, tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam,sẵn sàng Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Xử lý nghiêm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong gỡ "thẻ vàng" IUU

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Xử lý nghiêm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong gỡ "thẻ vàng" IUU

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, lơ là, chủ quan trong việc gỡ "thẻ vàng" IUU.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động