Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương phát động từ tháng 3/2023 đã có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ.
Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Ban Cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ Công Thương phát động từ tháng 3/2023 đến nay đã thu hút một số lượng lớn tác phẩm tham gia. Cuộc thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lôi cuốn và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành Công Thương.

Thu hút nhiều tác phẩm chất lượng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Cuộc thi) được phát động nhằm khuyến khích, động viên các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng, tham gia nghiên cứu Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ
Hội đồng sơ khảo Cuộc thi họp ngày 9/6/2023. Ảnh: Đình Dũng

Cùng với cả hệ thống chính trị, những năm qua, Nghị quyết 35-NQ/TW luôn được Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Công Thương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai sâu rộng tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở cũng như tới từng đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động ngành Công Thương và đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Hàng năm, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ đều chỉ đạo xây dựng chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương, bảo đảm phù hợp với các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở cùng các đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động thường xuyên tham gia viết bài đăng tải trong chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Cổng thông tin của Bộ và của các cơ quan truyền thông trong Ngành, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong xã hội và trên không gian mạng.

Đồng thời, toàn ngành Công Thương đã tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý Luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động hàng năm và được đánh giá cao.

Sau hơn 2 tháng phát động (từ 29/3 đến 30/5/2023), Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Ban tổ chức cuộc thi (Báo Công Thương là cơ quan thường trực) đã nhận được 467 tác phẩm dự thi. Sau khi xem xét, rà soát, căn cứ vào thể lệ, nội quy của Cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn ra 194 tác phẩm vào chấm sơ khảo. Từ 194 tác phẩm được chọn lọc, Hội đồng chấm sơ khảo đã tiến hành chấm sơ khảo và thống nhất lựa chọn được 40 tác phẩm/bài viết tiêu biểu để chấm chung khảo.

Khẳng định những giá trị to lớn của nền tảng tư tưởng của Đảng

Đánh giá chung nhất, có thể thấy các bài viết tham gia Cuộc thi đã bám sát chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Lễ phát động Cuộc thi vào ngày 29/3/2023. Đó là: Gắn chặt giữa lý luận với thực tiễn phát triển của ngành Công Thương, nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở sự gương mẫu, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tích cực, xây dựng trong công việc; chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội về những nội dung sai trái liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương.

Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Cuộc thi

Cũng từ những chỉ đạo, gợi mở này, nội dung các tác phẩm tham gia Cuộc thi đã tập trung đi sâu phân tích, khẳng định những giá trị to lớn của nền tảng tư tưởng của Đảng được cấu thành gồm Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Điều này đã được minh chứng bằng những thành quả của công cuộc đổi mới, để "đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi cũng vạch rõ âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng một số khuyết điểm, sai lầm của ngành Công Thương giai đoạn trước đây dẫn đến nhiều cán bộ, lãnh đạo bị pháp luật xử lý. Với lập luận sắc bén, khoa học, một số tác phẩm đã giúp cho người đọc có thêm góc nhìn để nhận diện mưu đồ xuyên tạc công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, ngành Công Thương là "thanh trừng nội bộ", hòng làm cho nhân dân hoài nghi, mất niềm tin với chế độ.

Đặc biệt các tác giả có tác phẩm dự Cuộc thi đã chú trọng nêu bật các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cơ quan, tổ chức, lĩnh vực thuộc ngành Công Thương, cũng như khẳng định những thành tựu, đóng góp to lớn của Ngành trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác.

Tổng cục Quản lý thị trường, với lĩnh vực công tác rộng khắp cũng là một trong số những đơn vị có số lượng tác phẩm và chủ đề tham gia Cuộc thi phong phú nhất của ngành Công Thương. Trong đó, loạt bài "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công cuộc chuyển đổi số của lực lượng quản lý thị trường" của Tập thể Đảng ủy - Tổng cục Quản lý thị trường cũng nêu lên một vấn đề rất được quan tâm trên mặt trận đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại trên môi trường số.

Một điểm thú vị nữa, Cuộc thi đã thu hút nhiều chuyên gia tên tuổi, "cây viết" có uy tín trong lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tham gia với sự nhiệt tình, cảm hứng rất sâu sắc.

Đơn cử, loạt bài "Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong lĩnh vực Công Thương" của Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ - Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương là một bức tranh tổng thể về vấn đề Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong lĩnh vực Công Thương. Với cách "bút chiến" mạnh mẽ, sắc bén, loạt bài đã đề cập tới những thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình" khi chuyển hướng nhiều hơn vào kinh tế, trọng tâm là lĩnh vực Công Thương.

Các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận lý luận kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, chính sách của Nhà nước; tiến hành phá hoại nền kinh tế thông qua các hoạt động viện trợ, đầu tư, liên doanh, liên kết; lôi kéo, dụ dỗ, làm tha hóa đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, nhất là trong lĩnh vực Công Thương… Từ những đánh giá này, tác giả đã nêu các giải pháp "tác chiến" để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch đối với ngành Công Thương.

Nhiều chuyên gia kinh tế uy tín cũng có những tác phẩm dự thi với nhiều chủ đề hết sức tâm huyết, trách nhiệm. Ví dụ tác phẩm: "Hệ thống phân phối không giải quyết hết mọi vấn đề, phải xử lý chi phí, lợi ích, cho thị trường xăng dầu" của Tác giả PGS. TS Trần Đình Thiên - Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nêu lên một vấn đề hết sức được quan tâm trong suốt từ năm 2022 đến nay, là thị trường xăng dầu và giải quyết bài toán chi phí, lợi ích cho thị trường xăng dầu. Với những luận điểm chính xác, trên cơ sở kết hợp các phân tích từ các Nghị quyết của Đảng với thực tiễn, tác phẩm đã nêu lên một bức tranh tổng thể về thị trường xăng dầu cũng như giải pháp để giải bài toán kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh hiện nay.

Có thể khẳng định, Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa hết sức to lớn, lôi cuốn với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của ngành Công Thương. Tính chiến đấu, niềm tin son sắt vào sự nghiệp cách mạng của ngành Công Thương, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên được thể hiện qua từng bài viết đã lan tỏa hiệu ứng tích cực; cũng chính là một giải pháp thiết thực để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi đã nhận được tác phẩm tham gia dự thi của nhiều tác giả có uy tín như: Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ - Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; PGS. TS Trần Đình Thiên- Chuyên gia kinh tế, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS. Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; PGS.TS Phạm Hữu Tiến - Nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
Quang Lộc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Cuối năm là thời điểm để các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua và vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng lại bùng phát.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng
Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Điện là dạng năng lượng được sử dụng phổ biến nhất ngày nay. Ngành điện lực từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột chính của ngành công nghiệp.
Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng bằng sự thấu hiểu đặc điểm dân tộc và tinh thần sáng tạo.
"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là mục tiêu quan trọng.
Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA không chỉ mang đến cơ hội về tăng trưởng xuất khẩu mà còn giúp cho ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh công tác tái cơ cấu.
Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Quyết định truy tố của các CQ chức năng đối với 1 số cán bộ và những cái “bắt tay, móc ngoặc công tư, những vòi bạch tuộc” đã lộ diện dưới ánh sáng của công lý.
Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ và từng cơ quan.
Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam để đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Mục tiêu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn mới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động