Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 09/07/2020 09:45

Đóng điện thành công MBA 220 kV - 250 MVA tại TBA 220 kV Đình Vũ

11:00 | 31/08/2019
Ngày 30/8/2019 tại Trạm biến áp 220 kV Đình Vũ, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp 220/110/22 kV - 250 MVA (AT2), hoàn thành công trình "Mở rộng trạm biến áp 220 kV Đình Vũ".

dong dien thanh cong mba 220 kv 250 mva tai tba 220 kv dinh vu

Máy biến áp 220/110/22 kV - 250 MVA tại Trạm biến áp 220 kV Đình Vũ

Việc đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 tại Trạm biến áp (TBA) 220 kV Đình Vũ sẽ tăng cường khả năng cung cấp điện cho phụ tải khu vực Hải Phòng và lân cận, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện và khả năng truyền tải của lưới điện quốc gia.

Đây là công trình năng lượng cấp I nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB đại diện EVNNPT quản lý, điều hành thực hiện dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô: Tại TBA 220 kV Đình Vũ lắp đặt 1 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA (AT2), lắp đặt thiết bị ngăn lộ tổng 220 kV và 110 kV cho MBA AT2, lắp đặt thiết bị 01 ngăn lộ đường dây 220 kV đi TBA 220 kV Đồng Hòa (mạch 2), lắp đặt 1 MBA 110/22/10 kV - 63 MVA (T4), lắp đặt thiết bị ngăn lộ tổng 110 kV MBA T4 và các tủ hợp bộ 22 kV; tại TBA 220 kV Đồng Hòa lắp đặt thiết bị 1 ngăn lộ đường dây 220 kV đi TBA 220 kV Đình Vũ.

PV