Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 05/12/2020 03:11

Đồng chí Lê Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng

10:15 | 16/10/2020
Chiều 15/10, Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành phố họp phiên bế mạc. Tại phiên họp, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI.

0206-hai-phong

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Lê Văn Thành chia sẻ, nhận thức được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nỗ lực cố gắng phấn đấu cao độ để hoàn thành nhiệm vụ.

“Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đang bước vào giai đoạn mới với những định hướng phát triển mang tính lịch sử. Vận hội luôn đi cùng khó khăn, thách thức đan xen. Trách nhiệm của chúng tôi là phải lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố nắm bắt, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” - Đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ.

Với quyết tâm cao nhất, Bí thư Thành ủy cùng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI hứa trước Đại hội, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, nhất trí giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, kế thừa những thành quả, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, năng động, sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển bứt phá, toàn diện, hoàn thiện về cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025. Cải thiện và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành khẳng định, thành phố đang trên con đường xây dựng và phát triển, văn minh, hiện đại như Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra. Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI xác định mục tiêu giai đoạn 2020-2025 là: Đến năm 2025, TP. Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; để trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; là trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là tiền đề quan trọng để chúng ta hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.