Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 24/10/2020 21:48

Đồng bộ với chiến lược xuất nhập khẩu

01:00 | 02/12/2019
 Vừa qua, Hội đồng Thương hiệu quốc gia (THQG), Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo "Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới", nhằm tiếp thu ý kiến, trao đổi về các nội dung Chương trình THQG trong giai đoạn mới.

Hội thảo hướng tới thực hiện một cách đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các chính sách, quy định, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, phát triển, bảo vệ THQG Việt Nam.

dong bo voi chien luoc xuat nhap khau
Đại diện Ban thư ký Chương trình THQGtrao đổi với doanh nghiệp tại hội thảo

Mục tiêu cụ thể, tiêu chí chặt chẽ

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Trưởng Phòng Phát triển năng lực xúc tiến thương mại (Cục Xúc tiến thương mại) - Bộ Công Thương - giới thiệu nội dung Chương trình THQG giai đoạn mới theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg (8/10/2019) ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình THQG Việt Nam và Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình THQG Việt Nam từ năm 2020 đến 2030. Thông tư số 33/2019/TT-BCT (22/11/2019) quy định Hệ thống tiêu chí Chương trình THQG Việt Nam.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình là xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục tiêu cụ thể thực hiện có hiệu quả Chương trình trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm đạt THQG Việt nam đạt mức tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước; trên 1.000 sản phẩm đạt THQG; mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của tổ chức xếp hạng uy tín thế giới; 100% sản phẩm đạt THQG được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm…

Quy chế xây dựng, quản lý thực hiện Chương trình trên cơ sở cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Bộ Công Thương là cơ quan quản lý Chương trình, đơn vị chủ đề án là các bộ, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện các đề án…. Quy trình xét chọn sản phẩm đạt THQG (Điều 7, Thông tư số 33/2019/TT-BCT) dựa trên cơ sở: "Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong". Việc xét chọn sản phẩm đạt THQG được thực hiện theo phương thức chấm điểm, thang điểm đánh giá là 1.000. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá trong tiêu chí… Chương trình cũng nêu rõ các quy chế, quy định về nội dung hủy kết quả xét chọn sản phẩm đạt THQG với các trường hợp về gian lận, giả mạo giấy tờ, tài liệu trong quá trình xây dựng; lợi dụng hình ảnh THQG Việt Nam vi phạm pháp luật. Chương trình THQG trong giai đoạn mới có sự phân tầng, định hướng rõ nhóm đối tượng hưởng lợi của Chương trình và nhóm nội dung hỗ trợ tương ứng…

Tiếp thu ý kiến để triển khai hiệu quả

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi hữu ích về việc triển khai Chương trình THQG giai đoạn tới như vấn đề bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp có hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được công nhận THQG; phát triển thương hiệu trong thời đại công nghệ số, hội nhập; công tác tuyên truyền, giới thiệu Chương trình THQG đến cộng đồng doanh nghiệp, địa phương. Tại hội thảo cũng đã tiếp nhận thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá các THQG trên thế giới và vị thế THQG Việt Nam do ông Samir Dixit – Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á - Thái Bình Dương - trình bày.

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - nhấn mạnh: Sau 16 năm triển khai, Chương trình THQG đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; tôn vinh các thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho THQG Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển thương hiệu...

Với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Trước những yêu cầu của bối cảnh mới, hoạt động xúc tiến thương mại nói chung và hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu nói riêng đóng vai trò quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Trong giai đoạn mới, để tăng cường hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tham mưu cho Chính phủ xây dựng, bổ sung các quy định pháp lý hỗ trợ hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu… Bộ Công Thương, Ban thư ký Chương trình THQG hướng đến tiếp thu ý kiến, trao đổi về các nội dung quy định tại 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Công Thương gắn với thực hiện triển khai Chương trình THQG giai đoạn mới. Từ đó hướng tới thực hiện một cách đầy đủ, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chính sách, quy định của pháp luật hiện hành, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, phát triển, bảo vệ THQG Việt Nam.

Chương trình THQG Việt Nam trong giai đoạn mới sẽ có sự gắn kết thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp với các hoạt động ngoại giao, đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch..., từ đó xây dựng THQG Việt Nam trở thành hình ảnh tích cực, hấp dẫn và thu hút các nhà nhập khẩu, du khách, nhà đầu tư, người lao động và người tiêu dùng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Linh Nhi