Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 02:02

Đối thoại giữa nhà khoa học và hoạch định chính sách hướng tới phát triển bền vững

10:04 | 18/01/2020
Từ ngày 17-19/1, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo ASEAN - Nhật Bản “Gắn kết khoa học và chính sách: Đối thoại giữa các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách hướng tới phát triển bền vững trong khu vực ASEAN” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Diễn đàn Hợp tác Nhật Bản - ASEAN về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (JASTIP) và Ủy ban Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (ASEAN COSTI) tổ chức. 

Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nội dung đã được thông qua tại cuộc họp đối thoại ASEAN - Nhật Bản về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2019; thực hiện trách nhiệm của Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ hợp tác đối thoại ASEAN - Nhật Bản nhiệm kỳ 2018-2020; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN - Nhật Bản; đồng thời, tranh thủ cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Danh mục các hoạt động Việt Nam chủ trì trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.

Các phiên họp của hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau: Thúc đẩy vai trò tiềm năng của Nhật Bản trong đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và đào tạo nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong khu vực ASEAN; tăng cường an ninh năng lượng thông qua các công nghệ bền vững; hợp tác bảo tồn và khai thác đa dạng sinh học đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia; thúc đẩy gắn kết giữa khoa học và chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

doi thoai giua nha khoa hoc va hoach dinh chinh sach huong toi phat trien ben vung
Hội thảo ASEAN - Nhật Bản: Gắn kết khoa học và chính sách

Tại hội thảo, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong khu vực ASEAN, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và yêu cầu duy trì tăng trưởng kinh tế của toàn khu vực, nhằm đạt được các mục tiêu phát triển được đề ra trong Kế hoạch Hành động ASEAN về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (APASTI) 2016-2025 cũng như trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là nền tảng và động lực phát triển đất nước, đóng góp tích cực vào tiến trình hơn 30 năm đổi mới và phát triển của đất nước, đồng thời, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. “Chúng tôi coi trọng và đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN, của Nhật Bản cũng như các đối tác quốc tế khác. Đặc biệt, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, chúng tôi mong muốn đóng góp cho một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” - ông Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Quỳnh Nga