Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/10/2020 23:11

Đổi mới phương thức tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng

14:00 | 30/09/2020
Luôn bám sát các chương trình công tác, kế hoạch của Đảng ủy Bộ và của Bộ Công Thương để xây dựng và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là điểm nổi bật trong công tác của Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương thời gian qua. Cùng đó, Cơ quan chuyên trách không ngừng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được giao.

Là đơn vị với chức năng giúp việc cho Đảng ủy Bộ Công Thương thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của Đảng ủy Bộ, Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng đó Cơ quan luôn nhận được sự phối hợp tốt trong công tác với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ Công Thương. Đặc biệt, việc đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ là thủ trưởng cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

2226-ok-t17
Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương chủ động tham mưu trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Trong năm 2019, Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương đã nỗ lực đổi mới phương thức tổ chức đem lại hiệu quả thiết thực đối với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội của Đảng và Nghị quyết đại hội các cấp. Đáng chú ý, Cơ quan đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết T.Ư khóa XII cho bộ chủ chốt và các tổ chức đảng tham gia đầy đủ. Cùng đó phối hợp tham gia ý kiến về công tác bổ nhiệm cán bộ trong phạm vi. Thực hiện công tác bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 của các tổ chức đảng và Đảng ủy Bộ Công Thương.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Cơ quan luôn quán triệt tới cán bộ về ý thức và trách nhiệm trong phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban tổ chức đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tham gia với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo thuộc diện Đảng ủy Bộ Công Thương quản lý. Ban Tuyên giáo tham mưu giúp Đảng ủy Bộ tổ chức các hội nghị phổ biến kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Đảng tới các tổ chức Đảng trực thuộc cũng như tham mưu giúp Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Cùng đó tham mưu cho Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ xây dựng Chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát cũng như tham mưu trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo với tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Dân vận đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xây dựng chương trình công tác dân vận, cùng BCH Công đoàn Bộ giải quyết tốt các chế độ chính sách, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động.

"Các cán bộ, đảng viên của Cơ quan chuyên trách luôn phát huy năng lực, chịu khó tìm tòi, học hỏi, nghiêm túc trong công việc được giao, đồng thời luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và ý thức kỷ luật tốt"- đồng chí Phan Văn Bản- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương - nhìn nhận.

Phát huy kết quả đã đạt được, Cơ quan chuyên trách Đảng uỷ Bộ Công Thương luôn xác định, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong công tác tham mưu, tập trung giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Song song đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giúp Đảng ủy Bộ tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong Đảng bộ Bộ Công Thương đổi mới nội dung hoạt động, phối hợp với chính quyền, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chế độ chính sách với người lao động.

Một nhiệm vụ cũng được Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương quan tâm là thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đề ra; phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xem xét và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc, đơn thư với các tổ chức đảng và đảng viên.

"Có thể nói, Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được giao, đạt nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực. Mối quan hệ phối hợp giữa ba tổ chức Đảng – chính quyền – công đoàn luôn chặt chẽ, đồng thuận nên các hoạt động được triển khai theo kế hoạch"- đồng chí Phan Văn Bản - Thủ trưởng Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá.

Ghi nhận nỗ lực của đơn vị, mới đây Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Công Thương năm 2019 cho Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương.

Quang Lộc