Độc lập và hùng cường

Chưa bao giờ như hiện nay, không thể có một nền độc lập chân chính nếu quốc gia-dân tộc không có quyền tự quyết.
Kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập giúp đất nước phát triển bền vững

Chưa bao giờ như hiện nay, không thể có một nền độc lập chân chính nếu quốc gia-dân tộc không có quyền tự quyết; dân tộc không thể có chủ quyền thực sự, càng không thể tự cường và phát triển nếu không thống nhất toàn vẹn; nhân dân không thể có tự do nếu dân tộc bị lệ thuộc vào dân tộc khác.

Độc lập và hùng cường
Diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội (2-9-1945 / 2-9-2015)

Độc lập dân tộc phải là độc lập thật sự về chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại... góp phần xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột và nô dịch của dân tộc này với dân tộc khác về kinh tế, chính trị và tinh thần. Độc lập gắn liền với tự do, thống nhất, bình đẳng và tự quyết, không chấp nhận hay chịu bất cứ sức ép nào, sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Toàn bộ khả năng và điều kiện hiện thực Việt Nam lựa chọn chỉ duy nhất là con đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Đó chính là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Bản chất của chủ nghĩa xã hội là thực hiện triệt để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con ngư­ời. Chủ nghĩa xã hội thực hiện độc lập dân tộc để mở đường dân tộc đi tới sự phồn vinh về kinh tế, sự phát triển phong phú, đa dạng về văn hóa, tinh thần, sự bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền lực của nhân dân. Đó là nền tảng để đất nước tự cường, phát triển cùng các quốc gia khác và nhịp bước cùng thời đại.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở thành hệ giá trị phát triển bất biến của Việt Nam, d­ưới ngọn cờ của Đảng, trong thời đại ngày nay. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Dân tộc độc lập trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao và chủ quyền quốc gia tự quyết; đồng thời phát triển vẻ vang tinh thần tự do, bảo vệ sự thống nhất quốc gia và bảo toàn danh dự của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn: Chúng ta đã hy sinh, đã giành được độc lập, dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi dân được ăn no, mặc đủ. Đây chính là thước đo phát triển của nền độc lập dân tộc thấm đẫm tinh thần tự quyết, phát triển, tiến bộ, tính nhân văn cao cả về quyền con người bất khả xâm phạm gắn liền với quyền độc lập thiêng liêng và tự quyết dân tộc vô giá.

Từ kinh nghiệm và bài học thực tế của Việt Nam và thế giới, với tinh thần “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, “một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập” và “mỗi một người dân phải hiểu: Có tự lập mới độc lập, có tự cường mới tự do" càng thôi thúc dân tộc làm thật tốt việc hệ trọng đó. Đó là phương lược phát triển và bảo vệ vững chãi nền độc lập, tự do của Tổ quốc từ gốc rễ, từ sớm, từ xa. Phải lấy “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” là máu thịt của chế độ, phải chăm lo hạnh phúc của nhân dân thật vẹn toàn và vững chãi, làm căn bản của nền độc lập, tự do; phải vun cái gốc nhân dân để đất nước tự mình trở nên hùng mạnh, bền vững và quyết giữ yên giang san, biển, đảo, bờ cõi của ta.

Hơn bao giờ hết, hiện nay, nếu tư tưởng độc lập, tự do, thống nhất đất nước càng tỏa sáng thì tất cả phải vì con người, vì dân tộc; lấy con người làm mục tiêu của mọi sự phát triển, đặt lợi ích dân tộc lên tối cao... trở thành quy luật phát triển một cách nhân văn. Vì, độc lập, tự do, thống nhất là quy luật khẳng định địa vị, tư cách và sự phát triển một cách nhân văn và bền vững, là mục tiêu hướng tới của mọi quốc gia-dân tộc tiến bộ trên thế giới, vì một thế giới hòa bình, thống nhất và thịnh vượng.

Độc lập chính là nương theo ngọn gió thời đại và hội nhập một cách khôn khéo; là mang tinh thần nhân văn của thời đại để giữ vững nền độc lập của dân tộc, bảo vệ quyền tự quyết và tự do của Tổ quốc. Hùng cường sẽ không còn nhược tiểu và yếu hèn. Khi càng hùng cường mới càng giữ vững sự kiên định, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Độc lập và hùng cường, đó là sự bảo đảm cho dân tộc ta xác lập vị thế chính trị mới trong mối tư­ơng quan với các quốc gia, dân tộc khác và vươn tới sự phồn vinh, văn minh, hiện đại, công bằng, dân chủ và hội nhập.

Tiếp tục truyền thống lịch sử mấy nghìn năm, gần 80 năm qua, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới, trong bối cảnh mới, để hóa giải nguy cơ mới và chớp lấy thời vận mới, đất nước càng mạnh bước và tự tin trên con đường đổi mới, dân tộc càng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì nền độc lập, tự do và hùng cường của Tổ quốc. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó không chỉ là mục tiêu, là nhu cầu mà còn là cư­ơng lĩnh hành động của dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng.

Độc lập và hùng cường!

Đây không chỉ là ý chí mà còn là danh dự Việt Nam, quyết định không chỉ vị thế của đất nước, sức mạnh của dân tộc, uy tín của quốc thể Việt Nam mà còn là thước đo liêm sỉ của mỗi người Việt Nam, dù trong nước hay ở nước ngoài.

Hơn bao giờ hết, lúc này, chính trị là kinh tế. Hơn nữa, lúc này, kinh tế là tiết kiệm. Không tiết kiệm, không phòng, chống lãng phí, tham nhũng mạnh mẽ và hiệu quả, nhất định không có sự hùng cường nào cả về kinh tế, càng không có vị thế đất nước xứng đáng trên trường quốc tế.

Trọng trách lịch sử đó đòi hỏi sự phát triển ở đỉnh cao danh dự, lương tri, trí tuệ, bản lĩnh, sự cao thượng và phẩm giá dân tộc trên nền tảng văn hóa dân tộc rất mực nhân ái, chan hòa, thủy chung.

Dù thời cuộc biến đổi, xoay vần ra sao, dù đối mặt với xu thế toàn cầu hóa phức tạp thế nào, dù đất nước đối mặt với sinh tử bao nhiêu... thì hệ giá trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tầm nhìn, quyết sách và hành động mãi là quốc bảo trong ứng hóa với mọi đổi thay của thế giới, để dân tộc ta càng vững chãi trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội bất biến; để giữa thế kỷ 21 là “thời khắc của số thành 2045” Việt Nam độc lập và hùng cường, sánh vai cùng các quốc gia phát triển trên thế giới, trong xu thế đi lên của thời đại.

Theo Quân đội Nhân dân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xây dựng Đảng - Phát triển kinh tế

Tin mới nhất

Thủ tướng dự Lễ phát lệnh ra quân sản xuất đầu năm tại cảng Tân Cảng

Thủ tướng dự Lễ phát lệnh ra quân sản xuất đầu năm tại cảng Tân Cảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ "Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực sự vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất."
Phấn đấu cơ bản thông toàn tuyến vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025

Phấn đấu cơ bản thông toàn tuyến vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025

Chiều 29/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án đường Tân Vạn-Nhơn Trạch (thuộc Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Gọi tắt là sân bay Long Thành).
Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không

Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

Tối 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam.
Thủ tướng kiểm tra thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Thủ tướng kiểm tra thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn trong quá trình thi công các dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn qua Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc-Nam

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc-Nam

Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1.
Thủ tướng: Bước vào năm mới với năng lượng mới, khí thế mới

Thủ tướng: Bước vào năm mới với năng lượng mới, khí thế mới

Chiều 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ sau Tết.
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ

Hôm nay (ngày 27/1), Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghiên cứu khoa học pháp lý phải thực chất, có cơ sở thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghiên cứu khoa học pháp lý phải thực chất, có cơ sở thực tiễn

Chiều 27-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu lập pháp.
[Infographic] 8 nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris 1973

[Infographic] 8 nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris 1973

Hiệp định Paris không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà còn đi vào lịch sử cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới.
Thủ tướng kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội

Sáng 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.
Hiệp định Paris 1973: Ký ức đong đầy sau nửa thế kỷ

Hiệp định Paris 1973: Ký ức đong đầy sau nửa thế kỷ

Ngày 27/1/1973, tại Trung tâm hội nghị phố Kléber ở thủ đô Paris, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam chính thức được ký kết.
Thủ tướng: Vừa cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội-TPHCM, vừa nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đường sắt Bắc Nam

Thủ tướng: Vừa cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội-TPHCM, vừa nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đường sắt Bắc Nam

Chiều ngày 26/1 (mùng 5 Tết), Thủ tướng đã dự lễ ra quân dự án nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
Thủ tướng biểu dương cao tốc Nha Trang – Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng

Thủ tướng biểu dương cao tốc Nha Trang – Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng

Chiều ngày 26/1 (mùng 5 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc dự án Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 1.
Chào Xuân Quý Mão 2023: Hóa giải những nghịch lý của nền kinh tế

Chào Xuân Quý Mão 2023: Hóa giải những nghịch lý của nền kinh tế

Qua gần 30 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã và đang đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong tăng trưởng và phát triển kinh tế.
50 năm Hiệp định Paris: Nhớ lại chuyện đi vào lòng địch bằng phương tiện của địch

50 năm Hiệp định Paris: Nhớ lại chuyện đi vào lòng địch bằng phương tiện của địch

Thực thi Hiệp định Paris 1973, lần đầu tiên trong lịch sử phái đoàn Việt Nam từ Hà Nội đi vào lòng địch (Tân Sơn Nhất, Sài Gòn) bằng chính phương tiện của địch.
Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Sáng 24/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ.
Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết.
Lời chúc của Bác Hồ năm mới Xuân Quý Mão 1963

Lời chúc của Bác Hồ năm mới Xuân Quý Mão 1963

Đây là Thiếp mừng năm mới Xuân Quý Mão 1963 cách đây 60 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng Báo Nhân Dân số ra ngày 1/1/1963.
Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những đóng góp đối ngoại quốc phòng

Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những đóng góp đối ngoại quốc phòng

Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là cánh tay nối dài

Tăng cường đại đoàn kết dân tộc để kiều bào là cánh tay nối dài

Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (Nghị quyết 23) được ban hành.
Xuân tiến bước

Xuân tiến bước

Đất nước mừng Đảng, mừng Xuân trong tâm thế thẳng tiến về phía trước, với một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng tiên phong.
Củng cố nguồn lực nội tại, tiếp tục bứt phá trong năm bản lề

Củng cố nguồn lực nội tại, tiếp tục bứt phá trong năm bản lề

Năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức cũng là năm bản lề để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề chiến lược cho giai đoạn tiếp theo
Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Hội nghị Paris và Hiệp định Paris 1973 để lại những bài học sâu sắc gì?

Hội nghị Paris và Hiệp định Paris 1973 để lại những bài học sâu sắc gì?

Hội nghị Paris và Hiệp định Paris để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, có ý nghĩa to lớn trong tình hình hiện nay.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động