Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Nâng tầm quản trị doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia theo chuẩn quốc tế

PV

PV

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch TTC AgriS - kiên định với chiến lược nâng tầm quản trị, hướng tới các thông lệ tốt nhất để phát triển nông nghiệp tuần hoàn.
Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My – người khai phóng tiềm năng nông nghiệp tuần hoàn trên trường quốc tế Đặng Huỳnh Ức My - Nữ tướng ngành nông nghiệp Việt

Năng lực quản trị tiên phong trong kỷ nguyên nông nghiệp số

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Nâng tầm quản trị doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia theo chuẩn quốc tế
Nữ tướng ngành nông nghiệp Đặng Huỳnh Ức My dẫn dắt TTC AgriS trở thành doanh nghiệp nòng cốt củng cố nền nông nghiệp quốc gia với năng lực quản trị tiên phong theo tiêu chuẩn quốc tế kết hợp ứng dụng công nghệ số

Chú trọng chiến lược hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị công ty (QTCT), bà Đặng Huỳnh Ức My nhận định: “Quản lý hiệu quả dẫn đến vận hành hiệu quả, nâng cấp chất lượng QTCT là yêu cầu then chốt đặc biệt với các doanh nghiệp đại chúng, niêm yết có quy mô lớn. Dẫn dắt TTC AgriS là Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trên phạm vi đa quốc gia, tôi tự hào khi công ty giữ vững hoạt động tăng trưởng bền vững dưới sự thực hành các thông lệ tiên tiến về quản trị để nhận biết được kỳ vọng từ tất cả các bên có lợi ích liên quan. Các vấn đề về môi trường và xã hội được đưa vào là một phần trọng yếu trong cấu trúc QTCT cũng như chiến lược phát triển bền vững”.

Theo đó, TTC AgriS đảm bảo bám sát các thông lệ và các chuẩn mực quốc tế uy tín trên thị trường. Năng lực quản trị được nâng cấp phù hợp với thị trường Việt Nam và tự tin hội nhập thế giới. Cụ thể:

Thứ nhất, Quy chế QTCT được xây dựng công khai, minh bạch thông qua áp dụng Bộ nguyên tắc QTCT G20/OECD (2015), Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về QTCT áp dụng với công ty đại chúng (2020), Thẻ điểm QTCT ASEAN, Bộ nguyên tắc QTCT theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng tại Việt Nam,...

Trong niên độ 2022 - 2023, theo Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN 2019, TTC AgriS hoàn thành tốt 181/184 tiêu chuẩn (tương ứng 98%), đạt 13/13 thẻ điểm thưởng hoàn thành vượt bậc,... Đánh giá thực trạng hoạt động Quản trị, Giám sát và Điều hành doanh nghiệp dựa trên tham chiếu Bộ quy tắc QTCT, TTC AgriS hoàn thành tốt 48/51 tiêu chuẩn, hoàn thành khá 3/51 tiêu chuẩn.

Từ thành tựu đưa TTC AgriS tiên phong chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp thông minh tại Việt Nam từ năm 2021, bà Ức My đã định hướng công ty áp dụng hệ thống Oracle Cloud ERP nhằm điều phối mọi hoạt động quản trị trên nền tảng số. Hệ thống được tích hợp với các ứng dụng khác như FRM (Farmer Relationship Management), CRM (Customer Relationship Management), và các hệ thống bổ trợ để đạt được sự chuẩn hóa trong hoạt động kinh doanh của 34 đơn vị thuộc 5 quốc gia: Việt Nam, Úc, Singapore, Lào và Campuchia. Đây được xem là năng lực cạnh tranh riêng biệt của TTC AgriS, giúp nâng cao việc minh bạch hóa và cân đối quyền lợi cho tất cả các bên liên quan.

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Nâng tầm quản trị doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia theo chuẩn quốc tế
Ức My đóng vai trò đầu tàu trong hành trình nâng tầm quản trị của TTC AgriS thông qua chuyển đổi số mạnh mẽ - Sự kiện kỷ niệm 1 năm TTC AgriS chính thức golive và vận hành hiệu quả “hệ thống số lõi” Oracle Cloud ERP từ 1/7/2021

Thứ hai, tập trung sâu cho Quản trị rủi ro, bà Ức My cùng HĐQT nỗ lực cải tiến hệ thống tiếp cận các chuẩn mực quốc tế theo Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cập nhật phiên bản 2020, COSO ERM 2017.... TTC AgriS có đầy đủ tiềm lực kiểm soát hoạt động quản trị, bao gồm việc hợp tác cùng các đối tác tư vấn hàng đầu là E&Y để toàn diện hệ thống quản trị rủi ro vận hành theo cấu trúc 4 lớp và mô hình 3 tuyến. Hướng đến đảm bảo tăng cường an ninh lương thực tại khu vực và toàn cầu, chúng tôi chủ động kích hoạt hệ thống nhận diện rủi ro kịp thời, tích hợp đặc biệt trong công tác cung ứng, tự quản vùng nguyên liệu bền vững.” – Bà Ức My chia sẻ. Từ niên độ 2019-2020, hai bên đã phối hợp thiết lập vận hành Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 31000:2018. Cũng như khai triển Chương trình quản lý kinh doanh liên tục (BCM) trong 2 giai đoạn khủng hoảng bởi đại dịch Covid19 và khủng hoảng tài chính năm 2022. Hiện tại, chương trình BCM tại TTC AgriS đang tiếp tục được hệ thống hóa phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO 22301:2019 – Hệ thống quản lý hữu hiệu giúp tổ chức nâng cao khả năng thích ứng và năng lực kinh doanh liên tục.

Thứ ba, TTC AgriS xây dựng Quy chế ứng xử tương thích với hiện trạng hoạt động và văn hoá doanh nghiệp, tuân thủ theo pháp luật và quy chuẩn đạo đức xã hội. Dưới định hướng của bà Ức My, Bộ Quy tắc ứng xử được phổ cập cho toàn thể cán bộ nhân viên nhằm giúp họ dễ dàng hội nhập, đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp lành mạnh, thu hút và giữ chân nhân tài.

Sức mạnh quản trị cấp tiến từ bộ máy dẫn đầu

Nhận thức rõ ràng sự phát triển bền và vững của doanh nghiệp phải xuất phát từ năng lực quản trị của HĐQT. Bà Ức My đặt nhiệm vụ “xương sống” trong công tác QTCT là nâng cao nhận thức và vai trò của HĐQT.

Hoạt động điều hành của ban lãnh đạo được đảm bảo điều phối trên mô hình QTCT hiện đại với cơ cấu vững chắc, thực thi quy chuẩn tiệm cận thị trường thế giới. Các thành viên HĐQT được phân công rõ ràng lĩnh vực chịu trách nhiệm. Các Ủy ban cũng tích cực thực hiện vai trò tham mưu cho HĐQT liên quan đến hoạt động vận hành, kinh doanh và chiến lược của công ty.

Mục tiêu phát triển từng giai đoạn đều tập trung cho việc nâng cao công tác QTCT, phát huy hơn nữa vai trò Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ. Đảm bảo tính trung thực trong việc thông báo rõ ràng, đề cao đạo đức doanh nghiệp và tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng là “đầu não” xác định và quản lý các rủi ro để xây dựng kế hoạch dự phòng và ứng phó. Toàn diện khung quản trị ESG và Quản trị rủi ro là một trong những mục tiêu chiến lược được ưu tiên hàng đầu.

Dưới tầm nhìn phát triển bền vững ưu tiên tính bình đẳng (cả về tỷ lệ nữ quản lý cấp cao lẫn cơ chế quyết định), bà Ức My đặc biệt hướng tới xây dựng HĐQT “cân bằng” và phù hợp theo Bộ Nguyên tắc QTCT tốt nhất. Theo đó, nguyên tắc “Thiết lập một HĐQT có năng lực và chuyên nghiệp” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động điều hành của HĐQT bao gồm việc tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến, quyền biểu quyết, kiểm soát tiềm ẩn xung đột lợi ích…

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Nâng tầm quản trị doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia theo chuẩn quốc tế
TTC AgriS liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín về QTCT và phát triển bền vững, đặc biệt công nhận những nỗ lực của HĐQT TTC AgriS cam kết thực thi quản trị tốt nâng tầm nông nghiệp bền vững phát triển kinh tế tuần hoàn

Xác lập quan hệ chiến lược với các Định chế hàng đầu về quản trị và vốn xanh

Kiên định với chiến lược kinh doanh “xanh”, với điểm QTCT thuộc top đầu, TTC AgriS đã duy trì phát triển bền vững và trở thành điểm đến của các định chế tài chính hàng đầu khu vực để liên tục thu hút được nhiều dòng vốn ngoại. Điển hình khi chỉ trong vòng 1 tháng trong năm 2023, TTC AgriS ghi nhận tổng giá trị khoản tài trợ vốn thương mại lên đến hơn 140 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế hàng đầu như IFC, SMBC, Ngân hàng FCB, cùng Nhóm các định chế tài chính lớn. Đây là minh chứng thể hiện TTC AgriS đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xét duyệt toàn diện khắt khe về khung QTCT, phát triển bền vững cũng như chiến lược kinh doanh tốt từ các tổ chức uy tín hàng đầu.

Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My: Nâng tầm quản trị doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia theo chuẩn quốc tế
Ức My (Đứng thứ 3 từ phải sang)Ban lãnh đạo TTC AgriS cùng Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại lễ ký kết thỏa thuận tài trợ vốn thương mại, tháng 6/2023

Thông qua hệ thống QTCT công khai, minh bạch, cùng sự điều hành hiệu quả của bộ máy lãnh đạo hàng đầu, có thể thấy bà Ức My đã thành công trong việc thiết lập mối quan hệ chiến lược cho TTC AgriS với các Định chế hàng đầu về quản trị và vốn xanh, áp dụng tiêu chuẩn quản trị quốc tế. Đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững, hoàn thành mục tiêu chung “Doanh nghiệp là trung tâm của mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia".

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: TTC AgriS

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cảng Chu Lai đưa vào vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng

Cảng Chu Lai đưa vào vận hành hệ thống cẩu chuyên dụng

Công ty Cảng biển Quốc tế Chu Lai - Chu Lai Port thuộc Tập đoàn THILOGI vừa đưa vào vận hành chính thức hệ thống cẩu chuyên dụng mới trị giá hơn 400 tỷ đồng.
TDG Global tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

TDG Global tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 17/5/2024, tai Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Vững bước với hành trình "thắp sáng tương lai"

PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Vững bước với hành trình "thắp sáng tương lai"

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã trưởng thành lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Lan tỏa tinh thần “Nhiệt huyết người dầu khí” tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Lan tỏa tinh thần “Nhiệt huyết người dầu khí” tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn thanh niên PV GAS VUNGTAU đã chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện 2024 "Nhiệt huyết người dầu khí".
Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Gác lại cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, gia đình chính là nơi mọi người tìm về để được chữa lành, được yêu thương, cùng nhau tạo ra vô vàn khoảnh khắc trân quý.

Tin cùng chuyên mục

Những trải nghiệm sống đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái

Những trải nghiệm sống đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Móng Cái

Vinhomes Golden Avenue mang tới cho cư dân tại đây những trải nghiệm lần đầu tiên với một đại đô thị all-in-one thịnh vượng, hội tụ những giá trị sống vượt trội
PV Power: Nhân lực mạnh - Phát triển vững

PV Power: Nhân lực mạnh - Phát triển vững

Sức khỏe, thu nhập, sự an toàn của người lao động luôn được PV Power đặt lên hàng đầu.
PV GAS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP – Giai đoạn 1

PV GAS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP – Giai đoạn 1

PV GAS phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP.
Petrovietnam và VRG chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông

Petrovietnam và VRG chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông

Ngày 10/5, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã gặp mặt, trao đổi về công tác truyền thông.
Than Đèo Nai-Vinacomin và Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Than Đèo Nai-Vinacomin và Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất
Khởi công Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân" do PVI tài trợ

Khởi công Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân" do PVI tài trợ

Dự án “Công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau” do PVI tài trợ đã được khởi công.
Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều sự kiện quan trọng

Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS tổ chức nhiều sự kiện quan trọng

Chào mừng Tháng Công nhân, các đơn vị PV GAS đã tổ chức, tham gia và đóng góp tại nhiều sự kiện quan trọng, tiêu biểu.
Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon

Petrovietnam tăng cường các giải pháp tạo tín chỉ carbon

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chung tay cùng Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
DELTA Group và hành trình xây dựng những ngôi trường ước mơ

DELTA Group và hành trình xây dựng những ngôi trường ước mơ

Qua nhiều năm, chương trình “DELTA theo em đến trường” đã góp phần xây dựng nên nhiều ngôi trường ước mơ cho các em nhỏ và thầy cô tại những vùng sâu, vùng xa.
Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4: PV Power bị đẩy vào thế khó!

Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4: PV Power bị đẩy vào thế khó!

Hợp đồng thuê đất Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 nếu tiếp tục chậm trễ nguy cơ đổ vỡ dự án là rất lớn và khiến PV Power có thể sẽ phải bồi thường.
Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông báo về việc hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin thông báo về việc hoán đổi cổ phiếu để thực hiện hợp nhất

Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất.
Bamboo Capital (BCG) chốt danh sách cổ đông để chào bán 266 triệu cổ phiếu

Bamboo Capital (BCG) chốt danh sách cổ đông để chào bán 266 triệu cổ phiếu

Ngày 13/5, Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (–HoSe: BCG) cho biết đã chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Những “Giọt nước nghĩa tình” giữa cao điểm hạn mặn tại miền Tây

Những “Giọt nước nghĩa tình” giữa cao điểm hạn mặn tại miền Tây

Tân Hiệp Phát vừa trao tặng gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 và 620 khối nước ngọt đến vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Vượt 4.000km, đoàn Roadshow "Mùa Vàng Thắng Lớn 2024" mang niềm vui khắp mọi miền

Vượt 4.000km, đoàn Roadshow "Mùa Vàng Thắng Lớn 2024" mang niềm vui khắp mọi miền

Đoàn xe Roadshow Mùa Vàng Thắng Lớn 2024 của Phân Bón Cà Mau mang theo niềm hân hoan tới bà con nông dân khắp mọi miền.
PVOIL: Tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024

PVOIL: Tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024

Ngày 10/5, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội thi tay nghề khối kho xăng dầu “Đội vận hành giỏi” lần thứ tư năm 2024.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu đạt 700 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận 345 tỷ đồng...
Bí quyết để doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Bí quyết để doanh nghiệp chinh phục khách hàng

Chương trình đào tạo do Ngân hàng BIDV phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức đã chia sẻ cho doanh nghiệp nhiều bí quyết xây dựng thương hiệu
Xi măng Long Sơn: Xây dựng thương hiệu từ những giá trị bền vững

Xi măng Long Sơn: Xây dựng thương hiệu từ những giá trị bền vững

Thương hiệu Xi măng Long Sơn được tạo dựng trên nền tảng dây chuyền công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến giá trị vững bền.
Saigon Co.op: Nhà bán lẻ thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam

Saigon Co.op: Nhà bán lẻ thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam

Được thành lập từ năm 1990, với hơn 34 năm xây dựng và phát triển, Saigon Co.op đã vươn lên trở thành Nhà bán lẻ thuần Việt lâu đời nhất Việt Nam.
Tin vui: Vietjet vừa khai trương đường bay giữa Hà Nội và Hiroshima

Tin vui: Vietjet vừa khai trương đường bay giữa Hà Nội và Hiroshima

Đón hè sôi động, Vietjet tưng bừng khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hiroshima, đường bay thứ tám của Vietjet giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động