Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/05/2019 16:28

Doanh nghiệp tư nhân đã từng bước nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, dịch vụ

17:33 | 21/11/2018
Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra sáng ngày 21/11.    
doanh nghiep tu nhan da tung buoc nang cao uy tin chat luong san pham dich vu
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho biết, hơn một năm qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng khoảng 40% GDP, tạo việc làm cho trên 85% lực lượng lao động của nền kinh tế.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã từng bước nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh, tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Đã xuất hiện những doanh nghiệp lớn, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, cạnh tranh được với các sản phẩm, dịch vụ nước ngoài, dần thực hiện xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đội ngũ doanh nhân tư nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch VPBA, Hội sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ doanh nhân mạnh cả về lượng và chất. VPBA cũng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực của hội viên, thúc đẩy hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau theo nguyên tắc “cùng thành công”; kết nối hội viên theo phương cách chủ động giới thiệu, tư vấn cho hội viên có được những cơ hội kinh doanh mà hội viên này đang cần, hội viên khác đang có cùng tham gia... Hội cũng sẽ chủ động hơn trong việc tham gia với cơ quan nhà nước trong soạn thảo các chính sách, văn bản pháp quy mà doanh nghiệp là đối tượng thi hành, để chính sách, văn bản pháp quy phản ánh đúng thực trạng cuộc sống, giải quyết được những vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, phát huy kết quả đã đạt được thông qua Quy chế phối hợp công tác với Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội cũng đề xuất nhiệm kỳ tới tiếp tục xây dựng và ký được quy chế phối hợp công tác với một số bộ có liên quan đến các hoạt động của Hội.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, trong thời gian tới, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, trước mắt đến năm 2020 phục vụ sơ kết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Hội cần góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân; tham gia hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng văn hoá kinh doanh và năng lực quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp.

Hội cũng cần tích cực nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế, theo đúng tinh thần, chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế trong từng thời kỳ”, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

doanh nghiep tu nhan da tung buoc nang cao uy tin chat luong san pham dich vu

Để tập hợp tiếng nói của Doanh nhân tư nhân trong cả nước vào phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, trong thời gian tới Hội cần tích cực tham gia đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Hội cần phát huy phong trào thi đua trong các doanh nhân tư nhân Việt Nam, vinh danh các Doanh nhân tư nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Lan Anh