Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 19:44

Doanh nghiệp Hà Nội là trung tâm đổi mới sáng tạo

09:12 | 24/08/2021
Hà Nội sẽ tập trung phát triển và nâng cao hiệu quả hệ thống đổi mới sáng tạo của Thủ đô, trong đó, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; phấn đấu mỗi trường đại học, viện nghiên cứu là một chủ thể nghiên cứu mạnh. Đây là mục tiêu đề ra tại Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”.

Khâu đột phá chiến lược

Theo đánh giá của Bộ KH&CN, Hà Nội là địa phương có điều kiện thuận lợi để thực hiện đổi mới sáng tạo. Cụ thể, tiềm lực KH&CN có hạ tầng mạnh nhất, nhiều trung tâm nghiên cứu, số lượng giáo sư, tiến sĩ nhiều nhất và đóng góp tỷ lệ cao nhất trong tiềm lực KH&CN quốc gia; cường độ đầu tư trong lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo cũng cao nhất trong cả nước; Hà Nội còn dẫn đầu cả nước về sản phẩm đầu ra của nghiên cứu KH&CN. Đặc biệt, thị trường KH&CN Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Các sản phẩm KH&CN thực sự trở thành hàng hóa, nhu cầu mua bán công nghệ ngày càng tăng, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Doanh nghiệp Hà Nội là trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội là địa phương có nhiều trung tâm nghiên cứu lớn của cả nước

Tuy nhiên, những kết quả về hoạt động KH&CN của Hà Nội thời gian qua được ghi nhận chưa tương xứng với lợi thế của Thủ đô. Trong đó, hệ thống cơ chế, chính sách về KH&CN chưa đồng bộ. Chất lượng, hiệu quả đổi mới công nghệ còn hạn chế, chưa có bước đột phá. Cơ sở hạ tầng về công nghệ cao còn yếu; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong GRDP của thành phố thấp. Trước tồn tại đó, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, cũng như đưa Hà Nội sớm trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, việc Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 07-CTr/TU, về “Đẩy mạnh phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025” theo đánh giá của các chuyên gia là rất cần thiết trong tình hình mới.

Một số mục tiêu của Chương trình số 07-CTr/TU đặt ra, đó là: Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7,0 - 7,5%; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp trên 70%; tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%; tối thiểu 40% sản phẩm gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ; phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế, tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, Chương trình số 07-CTr/TU là một trong những khâu đột phá chiến lược để phát triển Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, chính là động lực phát triển mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế - xã hội Thủ đô. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao - nhìn nhận, Chương trình số 07-CTr/TU có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo của Thủ đô thời gian tới bởi Hà Nội sẽ ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư quan trọng cho lĩnh vực này.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Để thực hiện mục tiêu của Chương trình số 07-CTr/TU, UBND TP. Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình. Trong đó, UBND thành phố nhấn mạnh đến giải pháp căn cơ chính là quan tâm đến việc hoàn thiện các chính sách về KHCN, đổi mới sáng tạo phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, nhất là cơ chế quản lý, chính sách tài chính. Đồng thời, đề xuất trung ương cho phép Hà Nội thực hiện cơ chế, thử nghiệm chính sách mới, trước hết là các chính sách thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện chính sách vượt trội nhằm thu hút, đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức, nhất là đội ngũ chuyên gia công nghệ, nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học quốc tế.

Doanh nghiệp Hà Nội là trung tâm đổi mới sáng tạo

Hoạt động nghiên cứu KH&CN được ưu tiên

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới của Hà Nội đó là khuyến khích, huy động doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo. Bởi, Hà Nội luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo và như đánh giá của lãnh đạo Bộ KH&CN, khi doanh nghiệp trở thành “chủ đầu tư” lớn nhất với lĩnh vực đầu tư phát triển KH&CN chứ không phải nhà nước như giai đoạn vừa qua, toàn bộ chính sách sẽ phải xoay trục để phục vụ cho doanh nghiệp đầu tư KH&CN, đổi mới sáng tạo. Trên tinh thần chủ trương này, Hà Nội sẽ xây dựng một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích, hỗ trợ phát triển nhân lực trong các doanh nghiệp tiến hành đổi mới công nghệ; phát triển nhân lực quản lý về KH&CN và đổi mới sáng tạo ở các cấp. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận với thông tin công nghệ trong nước và quốc tế; khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tiên phong nhập khẩu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ nguồn và chia sẻ, lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp...

Với vai trò là cơ quan thường trực Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Sở KH&CN Hà Nội sẽ bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo chương trình để hoàn thành tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình. Song song đó, Sở cũng xây dựng các đề án, dự án, chuyên đề, chương trình công tác để cụ thể hóa việc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình, tạo nền tảng, có tính kế thừa cho việc tiếp tục triển khai ở những giai đoạn tiếp theo.

Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN và đổi mới sáng tạo; khuyến khích các doanh nghiệp trích lập và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển KH&CN; thúc đẩy ký kết, triển khai các dự án, chương trình hợp tác quốc tế về KH&CN và đổi mới sáng tạo, góp phần huy động nguồn lực, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ mới.

Bảo Thoa