Doanh nghiệp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM: Gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chính trị

Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh đã gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ kinh doanh ở các doanh nghiệp Tăng cường phối hợp về công tác đảng giữa Bộ Công Thương và Đảng uỷ Khối

Vượt khó duy trì sản xuất kinh doanh

Theo báo cáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu 2023, các đơn vị trong Đảng bộ Khối đã chủ động triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu ước thực hiện 244.363,8 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm; nộp ngân sách 7.433,7 tỷ đồng, đạt 58,7% kế hoạch năm; lợi nhuận ước thực hiện 13.832,2 tỷ đồng, đạt 63,1% kế hoạch năm…

Cụ thể, với ngành điện: Trong 9 tháng đầu năm 2023 ngành điện trải qua giai đoạn đặc biệt khó khăn nhưng các đơn vị đã đề ra những giải pháp, điều hành hợp lý các nguồn điện, thực hiện công nghệ tự động hóa lưới điện, vận hành lưới, trạm an toàn, giảm tổn thất điện năng. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu chung về kiềm chế lạm phát của Chính phủ, đảm bảo cung cấp điện an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Kết quả 9 tháng đầu năm 2023, điện thương phẩm của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đạt 62,4 tỷ KWh, đạt 99,68 % so với cùng kỳ, tiết kiệm điện được 1 tỷ 060 triệu KWh; điện sản xuất của các công ty phát điện thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 ước thực hiện 21,62 tỷ KWh, bằng 79,11% kế hoạch năm 2023 và bằng 102,81% so cùng kỳ.

Với ngành xăng dầu, bảo hiểm, thương mại, dịch vụ, logistics: Bám sát mục tiêu chiến lược của ngành, các đơn vị đã tập trung nghiên cứu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị điều hành công ty; đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, duy trì ổn định chuỗi cung ứng cho sản xuất và tiêu dùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV chủ động nguồn cung xăng dầu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng dầu, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo an ninh năng lượng cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn đã xây dựng chính sách giá bán linh hoạt cũng như tăng cường công tác dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng khâu giao nhận vận tải, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới...

Với ngành xây dựng: Các doanh nghiệp như Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1); Tổng Công ty IDICO-CTCP; Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1- CTCP; Công ty CP Xây dựng số 5; Công ty cổ phần LIZEN; Công ty cổ phần Chương Dương; Công ty cổ phần Miền Đông… nhìn chung có sự ổn định và tăng trưởng khá, doanh thu lợi nhuận đạt trên 55% kế hoạch năm.

Tương tự ngành điện tử - tin học duy trì sản xuất, đổi mới công nghệ, gia công lắp ráp thiết bị cho các đối tác, đáp ứng nhu cầu thị trường. Có đơn vị ngoài tập trung sản xuất, lắp ráp điện tử, điện lạnh, còn sản xuất thêm khẩu trang y tế và lắp ráp thiết bị y tế để tạo thêm nguồn thu, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Riêng ngành dệt may, mặc dù gặp nhiều khó khăn, số lượng đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào tăng cao song các đơn vị vẫn duy trì việc làm cho người lao động. 9 tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã tăng cường đa dạng hóa sản phẩm, tích cực tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hay với ngành thực phẩm đã tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, thay đổi công nghệ, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới phục vụ người tiêu dùng. 9 tháng đầu năm 2023, các đơn vị ngành thực phẩm đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập người lao động.

Thông tin tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 mở rộng; Sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm tổ chức mới đây, đồng chí Võ Văn Yên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối - cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đề cao dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực góp phần cùng thành phố ổn định, phát triển; tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm cụ thể, là nhiệm vụ thường xuyên và lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối. Từ đó, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân bằng những việc làm thiết thực đã có nhiều sáng kiến, nhiều công trình hiệu quả, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; những giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng trong toàn Đảng bộ Khối…

Doanh nghiệp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM: Gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chính trị
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" năm 2023 cấp Khối

Tiếp tục gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng bộ Khối nhận định, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến khó lường, trong nước nhiều ngành sản xuất chưa phục hồi do thị trường còn khó khăn. Từ đó, Đảng bộ Khối đề nghị các đơn vị cần theo dõi diễn biến tình hình kinh tế thế giới và khu vực, có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; tăng cường chuyển đổi số, tối ưu hóa năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thực hiện đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, không để quá phụ thuộc vào một số thị trường; chỉ nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước, trong ngành sản xuất.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và tham gia xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

Các đơn vị tích cực tìm kiếm công việc mới, đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2023, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động. Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, có tăng trưởng; chú trọng nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp; cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, bảo vệ môi trường; hiệu quả trong đầu tư phát triển; mở rộng thị trường, tăng tính cạnh tranh trong hội nhập toàn diện kinh tế thế giới và khu vực…

Tham gia thực hiện kết nối, liên doanh liên kết, hợp tác thực hiện các công việc lẫn nhau giữa các đơn vị trong Khối để có thể được thành phố giao thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố trong thời gian tới. Tăng cường tham gia đầu tư các dự án phát triển đô thị và xây dựng công trình phù hợp chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường đầu tư vào các dự án bảo vệ môi trường, chú trọng đầu tư các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện môi trường; nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm có tính cạnh tranh và giá trị gia tăng cao; giữ và phát huy được vị trí thương hiệu của đơn vị trong những lĩnh vực, ngành truyền thống, mũi nhọn.

Đặc biệt, theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga - Bí thư Đảng bộ Khối, trong Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh có 5 lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp trong Khối. Do đó, đồng chí Lê Thị Hồng Nga đã “đặt hàng” các cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch gắn với đặc thù của đơn vị mình gắn với Nghị quyết 98 thuộc các lĩnh vực gồm: Thu hút đầu tư, tài chính ngân sách nhà nước, quản lý đô thị tài nguyên môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, quản lý khoa học và công nghệ… Trên cơ sở những đề xuất này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để thực hiện các nội dung liên quan.

Ngày 18/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1529-QĐ/TU về chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên. Theo đó, chuyển giao 28 tổ chức Đảng và 1.407 Đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng về trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 1495-QĐ/TU và Quyết định số 1496-QĐ/TU ngày 04/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên đối với 6 đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh đã chuyển giao 6 tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tính đến hết quý III/2023, Đảng bộ Khối có 75 cơ sở (37 đảng bộ, 38 chi bộ) với tổng số 4.818 đảng viên.

Mai Ca
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xây dựng Đảng - Phát triển kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên đội ngũ báo cáo viên... của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản trong các nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XIII
Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Số tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới và số đảng viên được kết nạp mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh Hưng Yên tăng nhiều.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở TW Đảng,Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Trưởng Tiểu ban Văn kiện.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư được giới thiệu tại Cuba.

Tin cùng chuyên mục

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và vượt qua thách thức, là động lực cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa.
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc
94 mùa xuân với Đảng

94 mùa xuân với Đảng

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Argentina khẳng định: "Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Cao hơn thế là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.
Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đem lại lợi ích cho cả chủ sử dụng lao động lẫn người lao động.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 23 thành viên, do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường làm Trưởng Ban.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách vừa được xuất bản.
Phản bác luận điệu xuyên tạc về  giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phản bác luận điệu xuyên tạc về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động