Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 13/04/2021 16:55

Doanh nghiệp cân bằng mục tiêu xã hội và kinh tế: Mô hình kinh doanh bền vững

15:31 | 27/09/2018
Ngày 27/9, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP Việt Nam) và trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố báo cáo nghiên cứu quốc gia “Thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam”, nêu bật sự cần thiết phải hỗ trợ cho việc phát triển doanh nghiệp xã hội, đồng thời ghi nhận các doanh nghiệp trong khu vực này là một trong những nhân tố chủ chốt giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Đây là nghiên cứu lớn nhất về khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam từ trước đến nay. Mục tiêu chính của Báo cáo là thúc đẩy sự phát triển các hoạt động kinh doanh giải quyết các thách thức xã hội và môi trường cấp thiết, hướng đến việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc.

Nghiên cứu cho thấy, doanh nghiệp cân bằng mục tiêu xã hội và kinh tế là mô hình kinh doanh bền vững. Các doanh nghiệp ngày càng nhận ra rằng đầu tư vào bảo vệ môi trường và thúc đẩy tác động xã hội không chỉ là hành động của sự bác ái hay từ thiện mà còn có thể tạo ra giá trị kinh doanh. Những doanh nghiệp cân bằng giữa sứ mệnh xã hội và mục tiêu lợi nhuận đã và đang tạo ra tác động trực tiếp, lâu dài tới cộng đồng xung quanh. Hiện nay có 70% doanh nghiệp xã hội đang kinh doanh có lợi nhuận. 59% doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam lựa chọn cân bằng giữa mục tiêu xã hội và kinh tế, 34% tập trung chủ yếu vào mục tiêu xã hội. Ba lĩnh vực tác động hàng đầu của các doanh nghiệp này bao gồm việc làm, cuộc sống mạnh khỏe hạnh phúc của mọi người và bảo vệ môi trường.

nam bat mo hinh doanh nghiep xa hoi la toi quan trong de dat duoc muc tieu phat trien ben vung
Báo cáo Nghiên cứu về doanh nghiệp xã hội là luận điểm quan trọng để Việt Nam theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững

Phát biểu tại sự kiện công bố Báo cáo nghiên cứu, Giáo sư Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết nhà trường đã tham gia vào việc thúc đẩy tinh thần kinh doanh xã hội vì phát triển bền vững với sự ra đời của Trung tâm Sáng tạo xã hội và Khởi nghiệp (CSIE), thể hiện sự cam kết của Đại học Kinh tế quốc dân trong lĩnh vực này. Giáo sư khẳng định: “Mô hình kinh doanh xã hội, doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững không còn là một sự lựa chọn mà là mô hình phát triển bắt buộc ở thế kỷ 21. Đó là một mô hình cùng thắng, mô hình đa giá trị mà ở đó, các doanh nhân vừa tạo giá trị kinh tế cho bản thân, vừa tác động xã hội, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường”.

Đồng tình với quan điểm đó, bà Catherine Phương, Trợ lý Giám đốc quốc gia của UNDP Việt Nam cho biết: “Nắm bắt mô hình kinh doanh này là tối quan trọng đối với Việt Nam. Báo cáo này là luận điểm để theo đuổi các mục tiêu trong tương lai, phát triển cách tiếp cận bền vững và bao trùm hơn cho tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới sáng tạo và công nghệ; nâng cao năng suất lao động, đồng thời giải quyết những thách thức về xã hội và môi trường mà quốc gia đang đối mặt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững”.

Để thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam, Nghiên cứu khuyến nghị cần tăng cường tiếp cận nguồn vốn và các phương pháp tài chính sáng tạo cho khu vực này, đẩy mạnh sự kết nối giữa doanh nghiệp tạo tác động xã hội và các doanh nghiệp khác trong khối tư nhân, thành lập mạng lưới đại diện cho khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội được định nghĩa là “một tổ chức ở đó hoạt động thương mại và cam kết tạo tác động tích cực lên xã hội, môi trường là hai nguyên lý trung tâm của chiến lược vận hành tổ chức. Việc cân bằng giữa mục tiêu xã hội, môi trường với mô hình thương mại cho phép loại hình tổ chức này có thể giải quyết các thách thức xã hội và môi trường một cách bền vững”.
nam bat mo hinh doanh nghiep xa hoi la toi quan trong de dat duoc muc tieu phat trien ben vung Thúc đẩy sáng tạo xã hội, tiến đến các mục tiêu phát triển bền vững

Ngọc Mai