Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 06/06/2020 09:12

Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Đồng Nai

21:29 | 23/04/2019
Hôm nay (23-4), Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn, đã làm việc tại Tỉnh Đồng Nai.  

Đoàn công tác đã thăm và khảo sát xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu và làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

doan tieu ban van kien dai hoi xiii lam viec tai tinh dong nai
Những kiến nghị của Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương tỉnh Đồng Nai đã tiên phong đi đầu đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 12%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 4.500 USD; Công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đều có bước phát triển nhanh; Cơ cấu kinh tế tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển; Công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều có bước phát triển; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội về cơ bản được đảm bảo; Vấn đề bảo vệ môi trường được quan tâm tốt hơn.

Tỉnh ủy cũng đã quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Công tác kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường; Quan tâm chỉ đạo nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; tích cực lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khóa XII về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập và nhấn mạnh việc cả 2 tiểu ban chọn Đồng Nai là địa bàn khảo sát là có ý nghĩa vì Đồng Nai là điển hình của đất nước và có thể lấy đó làm ví dụ rất sinh động. Đồng chí gợi mở những vấn đề Tỉnh ủy Đồng Nai cần tập trung đổi mới như vấn đề liên kết vùng, phát triển khu công nghiệp và cụm ngành công nghiệp, vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp tạo không gian phát triển mới, phát triển nông nghiệp cần thu hút doanh nghiệp đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa lớn theo nhu cầu của thị trường, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - trình độ cao, thúc đẩy đổi mới - sáng tạo, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng sang phát triển theo chiều sâu - bền vững trong giai đoạn mới. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh ủy Đồng Nai, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thùy Linh