Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 19/02/2020 14:29

Đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

15:58 | 17/10/2019
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại về thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công thông qua NSW, dưới sự hỗ trợ của Dự án tạo thuận lợi thương mại USAID (TFP).

Cụ thể, sau phiên họp lần thứ tư của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một của ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại về thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo và đánh giá độc lập vào tháng 3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có Thông báo số 105/TB-VPCP, trong đó giao Tổng cục Hải quan phối hợp với VCCI xây dựng và thiết lập cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ thông qua việc công bố ấn phẩm về các báo cáo thường niên liên quan đến đo lường thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và thông quan hải quan; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công thông qua NSW.

do luong muc do hai long cua doanh nghiep tren cong thong tin mot cua quoc gia
Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát mức độ hài lòng khi thực hiện thủ tục qua Cổng NSW (Ảnh minh hoạ)

Nhằm thống nhất nội dung trước khi thực hiện khảo sát, Tổng cục Hải quan đã làm việc với đại diện các Bộ, ngành có liên quan (Bộ Công Thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; VCCI; Dự án Tạo thuận lợi thương mại USAID) để thống nhất các nội dung triển khai Thông báo 105/TB-VPCP.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với VCCI rà soát hoàn thành các phương thức, tiêu chí lựa chọn thủ tục khảo sát, đo lường thời gian và số lượng mẫu khảo sát. Cụ thể, phiếu khảo sát kết hợp 2 phương thức, gồm: khảo sát qua thư và khảo sát trực tuyến.

Trong đó, với phương thức khảo sát qua thư vẫn kế thừa các cách thức truyền thống trước đây mà Tổng cục Hải quan, VCCI và Dự án USAID đã tiến hành nhiều năm qua. Đây là phương thức thuận tiện cho doanh nghiệp trong quá trình cung cấp thông tin, nhất là những thông tin nhạy cảm với nhiều doanh nghiệp khi phản ánh các vấn đề nhũng nhiễu (nếu có) từ các cán bộ, cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục.

Ở phương thức điều tra trực tuyến, trên cơ sở hỗ trợ của Dự án USAID/TFP, mẫu phiếu khảo sát trực tuyến sẽ được xây dựng dựa trên mẫu phiếu khảo sát trên giấy nhằm đảm bảo nội dung điều tra thống nhất.

Theo đại diện Tổng cục Hải quan, để chọn lựa các thủ tục tiến hành khảo sát và đo thời gian thông quan trên NSW, dù là khảo sát theo phương thức gửi phiếu qua thư hoặc trực tuyến, các doanh nghiệp trong diện khảo sát sẽ được chọn mẫu ngẫu nhiên theo các tiêu chí thống nhất giữa Tổng cục Hải quan, VCCI và các bên có liên quan.

Các tiêu chí chọn mẫu có thể là khu vực kinh tế, loại hình hoạt động xuất nhập khẩu, số lượng tờ khai (kim ngạch)… và các mẫu được chọn đảm bảo tính đại diện với mỗi bộ, ngành có dịch vụ công (thủ tục hành chính) triển khai trên Cổng NSW, các thủ tục có nhiều hồ sơ và doanh nghiệp triển khai trên NSW.

Về các bước lựa chọn, Tổng cục Hải quan cho biết, Bước 1, lựa chọn từ tất cả các thủ tục (175) của các Bộ, ngành triển khai trên NSW trong khoảng thời gian từ 1/1/2019-15/8/2019; Bước 2, lựa chọn dựa trên tiêu chí thủ tục có số lượng trên 2.000 hồ sơ hoặc trên 50 doanh nghiệp tham gia thực hiện trên NSW trong khoảng thời gian từ 1/1/2019-15/8/2019, trong đó đã loại trừ các thủ tục có trên 50 DN thực hiện nhưng chỉ phát sinh dưới 200 hồ sơ thực hiện trong năm 2019, và 2 thủ tục do không có số lượng doanh nghiệp và là thủ tục nội địa (31 thủ tục); Còn ở Bước 3, sẽ chọn ra 12 trong số 31 thủ tục để thực hiện khảo sát và đo thời gian, với tiêu chí lựa chọn thủ tục đại diện của 5 Bộ, ngành và 2 thủ tục của liên ngành theo tiêu chí có số lượng hồ sơ và doanh nghiệp nhiều nhất (loại bỏ các thủ tục chỉ mang tính đăng ký).

Theo Tổng cục Hải quan, dự kiến khảo sát khoảng 10.000 doanh nghiệp thực hiện (số doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát theo mỗi thủ tục với các doanh nghiệp có số lượng hồ sơ thực hiện nhiều nhất trong thời gian từ 1/1/2019-30/9/2019) trên nguyên tắc đo thời gian dựa trên dữ liệu ghi nhận tự động của quá trình thực hiện từng thủ tục (12 thủ tục nêu trên) trên Hệ thống NSW.

Hoàng Châu