Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 09:26

Đình chỉ kinh doanh đại lý thuế không đủ điều kiện

14:26 | 09/03/2021
Theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, sẽ có hiệu lực từ ngày 12/3/2021, Đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế nếu không đáp ứng đủ điều kiện.

Các Đại lý thuế sẽ bị đình chỉ kinh doanh, thuộc 1 trong 5 trường hợp sau: Thứ nhất, không đảm bảo điều kiện có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp trong 3 tháng liên tục. Thứ hai, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu cho cơ quan thuế theo quy định. Thứ ba, tiết lộ thông tin gây thiệt hại vật chất, tinh thần, uy tín của người nộp thuế sử dụng dịch vụ đại lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đồng ý hoặc pháp luật có quy định). Thứ tư, sử dụng, quản lý nhân viên đại lý thuế không đúng theo quy định tại Thông tư này. Thứ năm, không thực hiện thông báo thay đổi nhân viên đại lý thuế, báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế theo quy định từ 15 ngày trở lên so với thời hạn báo cáo hoặc thời hạn thông báo của cơ quan thuế.

Đình chỉ kinh doanh đại lý thuế không đủ điều kiện
Ảnh minh họa

Cơ quan thuế (nơi đại lý thuế đóng trụ sở) sẽ ban hành quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đại lý thuế biết. Thời hạn đình chỉ kể từ ngày quyết định có hiệu lực cho đến khi đại lý thuế khắc phục được sai phạm, nhưng tối đa không quá 90 ngày. Trong thời hạn bị đình chỉ, đại lý thuế không được cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế.

Trường hợp đã khắc phục được sai phạm, đại lý thuế thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế. Nếu đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, trong thời hạn 5 ngày làm việc cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho đại lý thuế về việc quyết định đình chỉ hết hiệu lực.

Ngọc Quỳnh