Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 03:26

Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN: Phát triển đô thị thông minh bền vững là nhu cầu cấp thiết

12:14 | 22/10/2020
Sáng ngày 22/10, Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN năm 2020 chính thức khai mạc. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, nhằm chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và hợp tác giữa các đô thị trong nước với mạng lưới đô thị trong khu vực.

Sự kiện gắn với việc sơ kết 1 năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển đô thị thông minh tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" với các hoạt động trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy việc chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và hợp tác giữa các đô thị của Việt Nam với mạng lưới đô thị trong khu vực ASEAN, qua đó đẩy nhanh tiến trình triển khai hiệu quả Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, diễn đàn có sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế; cùng hơn 60 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành về phát triển đô thị và trên 35 nhà cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới.

5601-dien-dan-do-thi-asean
Các đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị

Theo thông tin từ diễn đàn, sau gần 35 năm đổi mới, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Khu vực đô thị không chỉ thúc đẩy nhanh tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trong dài hạn. Hệ thống đô thị đã tạo các cực tăng trưởng trong khu vực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế.

Tuy nhiên, hệ thống đô thị của Việt Nam phát triển còn thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm khả năng liên kết trong từng đô thị, giữa các đô thị và giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn; nhiều vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông chưa được giải quyết...

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, diễn đàn hướng tới giải pháp quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và phát triển đô thị trong thời gian tới, trên cơ sở tận dụng tốt nhất những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, phát triển đô thị thông minh bền vững sẽ là hướng đi tất yếu, là nhu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn, sáng ngày 22/10 đồng thời diễn ra 3 hội thảo chuyên đề: "Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị"; "Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh"; "Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia".

Trong chiều 22/10 sẽ diễn ra phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN năm 2020 với chủ đề "Đô thị thông minh - hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", dự kiến do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Ngoài ra còn 2 hội thảo chuyên đề: "Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị" "Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị".

Với một diễn đàn cấp cao, 5 hội thảo chuyên đề và một triển lãm, sự kiện sẽ mang đến không gian trao đổi cởi mở, đa chiều và chuyên sâu về những vấn đề then chốt trong xây dựng đô thị thông minh như: quy hoạch và quản lý đô thị thông minh; phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh; giao thông thông minh; năng lượng thông minh; dịch vụ thông minh.

Đỗ Nga - Quỳnh Nga