Điểm sáng công nghiệp và thương mại của Yên Bái năm 2022

Năm 2022 là một năm thành công của ngành Công Thương Yên Bái khi mà giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại đều tăng trưởng cao.
Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao

Chia sẻ của ông Trịnh Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái về những điểm sáng trong năm vừa qua.

Thưa ông đâu là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Yên Bái trong năm 2022 vừa qua?

Nhìn lại năm 2022, ngành Công Thương Yên Bái đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương, sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ngành Công Thương Yên Bái đã đạt được những kết quả khả quan.

Điểm sáng công nghiệp và thương mại của Yên Bái năm 2022
Ông Trịnh Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Kết quả sau 02 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh và đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo nhiều kết quả tích cực, công nghiệp, thương mại tiếp tục phát triển đúng hướng. Tạo đà để triển khai hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Vậy cụ thể các lĩnh vực của ngành Công Thương đã có mức tăng trưởng như thế nào thưa ông?

Theo đó, công nghiệp tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,3% so với cùng kỳ, vượt 0,3% kế hoạch. Tăng trưởng Công nghiệp - Xây dựng trong GRDP đạt 14,7%, riêng công nghiệp tăng 16%.

Cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành ngành động lực tăng trưởng chính của toàn ngành công nghiệp, tăng 0,21%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục tăng khá: Điện sản xuất, sản phẩm gỗ chế biến, sản phẩm đá CaCO3 bột, hạt…

Ngành sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, chế biến lâm sản phát triển nhanh, Yên Bái đã thu hút được một số nhà đầu tư chế biến gỗ công nghệ cao, sản xuất sản phẩm có chất lượng, tăng công suất chế biến của các nhà máy đã đầu tư; một số sản phẩm chủ lực thực hiện theo mô hình liên kết chuỗi: quế, măng tre, gỗ, dược liệu. Từng bước trở thành trung tâm chế biến lâm sản của vùng.

Điểm sáng công nghiệp và thương mại của Yên Bái năm 2022
Sản phẩm quế đã xây dựng được thành chuỗi cung ứng

Trong khi đó, ngành sản xuất phân phối điện tăng nhanh trở thành ngành đóng góp chủ lực cho công nghiệp: Đã đưa thêm 04 nhà máy thủy điện vào vận hành với tổng công suất 48MW. Hết 2022 có 28 nhà máy tổng công suất 538 MW, sản lượng điện đạt trên 2 tỷ KWh.

Bên cạnh đó, hệ thống khu cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển: Đã thu hút được một số nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích 926 ha: KCN Trấn Yên, các cụm CN Phú Thịnh 1, 2. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trung bình đạt trên 95%.

Công tác thu hút đầu tư được tăng cường, năm 2022 đã thu hút 19 dự án vào lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng.

Hạ tầng cung cấp điện được tập trung đầu tư, trong năm hoàn thành cải tạo đảm bảo cung ứng điện, an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sản lượng điện tiêu thụ năm 2022 ước đạt 1.350 triệu KWh.

Cùng với công nghiệp tăng trưởng cao, hoạt đông thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu năm 2022 cũn không kém phần sôi động. Thị trường hàng hóa ổn định, sức mua tăng cao, công tác kiểm tra kiểm soát thị trường thường xuyên được tăng cường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt ước đạt 23.815,3 tỷ đồng, tăng 12,96% so với cùng kỳ, bằng 101,34% kế hoạch. Trong đó riêng doanh thu dịch vụ tiêu dùng vượt 26% kế hoạch.

Giá trị xuất khẩu năm 2022 ước đạt 297 triệu USD, vượt 6% kế hoạch đề ra, tăng 31% so cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng, mặt hàng xuất khẩu ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng hàng hóa đảm bảo, đáp ứng yêu cầu các thị trường, hiện nay toàn tỉnh có trên 80 doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường truyền thống (Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ...) và hơn 30 thị trường khác.

Điểm sáng công nghiệp và thương mại của Yên Bái năm 2022
Hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2022 được ngành Công Thương Yên Bái đẩy mạnh và thu được nhiều thành công

Hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử từng bước được đổi mới, tích cực thực hiện việc chuyển đổi số, áp dụng nền tảng số, công nghệ số trong hoạt động.

Hạ tầng thương mại tiếp tục được quan tâm, thu hút đầu tư. Đã thu hút 05 dự án vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Bước sang năm 2023, ngành Công Thương Yên Bái đã đề ra những mục tiêu như thế nào thưa ông?

Năm 2023, dự báo tiếp tục gặp khó khăn, thách thức chung. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023 ngành Công Thương đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Một là, xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao trong Chương trình số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 và Chương trình hành động của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái; Chương trình hành động số 06/CTr-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU; Đề án Cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cấp ủy, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành và địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bốn là, thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo ổn định cung cầu, bình ổn thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn;

Năm là, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường trong nước và xuất khẩu, tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để tìm kiếm thị trường mới; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Yên Bái

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Kon Tum: Trong một ngày xảy ra 5 trận động đất liên tục

Kon Tum: Trong một ngày xảy ra 5 trận động đất liên tục

Viện Vật lý Địa cầu thông tin, một trận động đất có độ lớn 3.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km, xảy ra huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Hà Nội: Dành 58 địa điểm cố định tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2023

Hà Nội: Dành 58 địa điểm cố định tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố năm 2023.
Sơn La: Khánh thành Nhà máy Phân bón Sông Lam Tây Bắc

Sơn La: Khánh thành Nhà máy Phân bón Sông Lam Tây Bắc

Sáng ngày 09/02, Công ty cổ phần Phân bón Sông Lam Tây Bắc đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà máy tại Bản Xa Căn, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Hà Nội: Thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động tích cực

Hà Nội: Thị trường lao động được kỳ vọng có những chuyển động tích cực

Với sự phục hồi tích cực của kinh tế thủ đô, dự báo tình hình thị trường lao động trên địa bàn được kỳ vọng có những chuyển động tích cực trong quý I/2023.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống bệnh nhân dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống bệnh nhân dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cứu sống nữ bệnh nhân sau nhều ngày nhập viện điều trị do bị dị ứng thuốc thể hoại tử thượng bì nhiễm độc- hội chứng Lyell.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xử lý nghiêm cơ sở y, dược tư nhân hoạt động

Hà Nội: Xử lý nghiêm cơ sở y, dược tư nhân hoạt động 'chui'

Thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các cơ sở y, dược ngoài công lập hoạt động không phép, sai phép….
Bún bò Huế đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Huế - Kinh đô ẩm thực"

Bún bò Huế đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Huế - Kinh đô ẩm thực"

Bún bò Huế là một trong những ẩm thực trứ danh của cố đô Huế và chuẩn bị được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Huế - Kinh đô ẩm thực".
Sắp diễn ra Hội chợ sản phẩm OCOP tại Quảng Ninh

Sắp diễn ra Hội chợ sản phẩm OCOP tại Quảng Ninh

Hội chợ sản phẩm OCOP sẽ diễn ra từ ngày 12/02/2023 đến ngày 14/02/2023 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình vừa có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về việc xin nghỉ hưu trước tuổi khi vẫn còn 3 năm công tác.
Hà Nội: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hà Nội: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ký Quyết định số 762/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố.
Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng

Ngày 8/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nội chính và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Quảng Ninh: Thương tâm 2 cháu bé tử vong do đuối nước dưới hồ cá cảnh

Quảng Ninh: Thương tâm 2 cháu bé tử vong do đuối nước dưới hồ cá cảnh

Hai cháu bé 4 tuổi (ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được phát hiện đã tử vong dưới hồ cá cảnh của một hộ gia đình cùng khu phố.
Hải Phòng: Một nữ sinh mất tích nghi liên quan đến lừa đảo qua mạng xã hội

Hải Phòng: Một nữ sinh mất tích nghi liên quan đến lừa đảo qua mạng xã hội

Các cơ quan chức năng huyện An Dương (TP Hải Phòng) đang khẩn trương tìm kiếm tung tích nữ sinh viên mất tích, nghi tham gia mua bán trên mạng xã hội và bị lừa
Hy hữu: Một nam sinh tại Thừa Thiên Huế tử vong do cầu môn đè trúng lúc đá bóng

Hy hữu: Một nam sinh tại Thừa Thiên Huế tử vong do cầu môn đè trúng lúc đá bóng

Trong lúc đá bóng, một nam sinh tại Thừa Thiên Huế bị cầu môn khung thành đè trúng, gây bất tỉnh và tử vong.
TP Hải Phòng: Siết chặt quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ

TP Hải Phòng: Siết chặt quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.
Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đến nay cơ bản 98/98 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 100% so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025
Gia Lai: Thiết bị quan trắc môi trường gần 122 tỷ đồng có nguy cơ bị “đắp chiếu”

Gia Lai: Thiết bị quan trắc môi trường gần 122 tỷ đồng có nguy cơ bị “đắp chiếu”

Trang thiết bị quan trắc môi trường tại Gia Lai có giá trị gần 122 tỷ đồng trong tình trạng phủ bạt nhiều tháng nay, chưa biết khi nào được cho lắp đặt...
Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu phương án xây cầu gỗ làm lối đi riêng tham quan Đại nội Huế

Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu phương án xây cầu gỗ làm lối đi riêng tham quan Đại nội Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các Sở, ngành sớm xây dựng cầu gỗ làm lối đi riêng để du khách thuận lợi tham quan Đại nội Huế.
Cơ cấu kinh tế Hải Dương đã chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, dịch vụ

Cơ cấu kinh tế Hải Dương đã chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, dịch vụ

Theo UBND tỉnh Hải Dương, trong thời gian qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Hải Dương tiếp tục chuyển dịch nhanh sang ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
Một thuyền viên mất tích khi tàu cá va chạm tàu hàng ở Vịnh Đà Nẵng

Một thuyền viên mất tích khi tàu cá va chạm tàu hàng ở Vịnh Đà Nẵng

Va chạm với tàu hàng Mai Dương 126 khiến tàu cá QNg 41464TS bị chìm sau 10 phút. Một người trên tàu cá được cứu nạn, một thuyền viên còn mất tích.
Báo chí đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương

Báo chí đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương

Những thành tựu tỉnh Bình Dương đạt được trong thời gian qua, có sự đóng góp lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.
Quảng Nam: Khẩn trương quyết toán kinh phí dự án Khu dân cư Thống Nhất

Quảng Nam: Khẩn trương quyết toán kinh phí dự án Khu dân cư Thống Nhất

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện quyết toán kinh phí tại dự án khu dân cư Thống Nhất (phường Điện Dương, TX. Điện Bàn).
Hà Nội: Bổ sung danh mục lập 4 quy hoạch phân khu khu công nghiệp

Hà Nội: Bổ sung danh mục lập 4 quy hoạch phân khu khu công nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa bổ sung danh mục lập quy hoạch phân khu 4 khu công nghiệp.
TP. Hải Phòng: Nhiều khó khăn trong triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

TP. Hải Phòng: Nhiều khó khăn trong triển khai xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Theo Ban quản lý Khu kinh tế TP. Hải Phòng và chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.
Bình Dương: Chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí hiệu quả, đúng định hướng

Bình Dương: Chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí hiệu quả, đúng định hướng

Thông qua chương trình hợp tác truyền thông với cơ quan báo chí, công tác tuyên truyền về tỉnh Bình Dương được triển khai thực hiện hiệu quả, đúng định hướng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động