Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 05/06/2020 23:09

Dịch vụ công của Bộ Công Thương: Minh bạch hoá vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân

14:48 | 29/11/2019
Trong 10 tháng năm 2019, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 160.000 hồ sơ điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã gửi gần 120.000 hồ sơ điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Trao đổi với báo giới về các kết quả, định hướng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc gia, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ Công Thương đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như góp phần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thông qua chương trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương.

dich vu cong cua bo cong thuong minh bach hoa vi loi ich cua doanh nghiep nguoi dan
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Với quan điểm đổi mới, trách nhiệm, quyết liệt hành động, liên tiếp trong các năm vừa qua, Bộ Công Thương đã có nhiều đề xuất tham mưu cho Chính phủ về cắt giảm điều kiện, thủ tục kinh doanh; đồng thời Bộ cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động rà soát để đơn giản, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không phải vì lợi ích của Bộ Công Thương, ngành Công Thương mà là vì doanh nghiệp, người dân và đất nước.

Trên cơ sở đó, Bộ đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương từ rất sớm; đi kèm với đó là xác định nhóm nội dung ưu tiên để đưa lên cổng dịch vụ công gắn với hiệu quả cải cách hành chính; Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh thực hiện việc áp dụng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động quản lý điều hành nâng cao hiệu quả quản lý, gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; chủ động tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan để đưa các dịch vụ công trực tuyến có kết nối với Cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế 1 cửa Asean một cách hiệu quả. Bộ Công Thương là một trong những Bộ kết nối kỹ thuật đầu tiên với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trên thực tế, sau khi các điều kiện kinh doanh được cắt giảm, thủ tục hành chính được đơn giản hoá đã tạo được môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho tất cả các thành phần kinh tế tại Việt Nam.

Đến thời điểm này, tất cả 292 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2 trở lên; trong đó có 166 DVCTT mức độ 3 và mức độ 4. Tất cả các dịch vụ công trực tuyến này đang được triển khai tại Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương. Đến nay, đã có 30.578 doanh nghiệp đăng ký sử dụng Cổng DVCTT của Bộ. Trong 10 tháng năm 2019, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 1.200.000 bộ hồ sơ điện tử qua các DVCTT mức độ 3 - 4 (tương ứng 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ).

Trong 10 tháng năm 2019, Bộ Công Thương đã xử lý hơn 160.000 hồ sơ điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã gửi gần 120.000 hồ sơ điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối/cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Với quan điểm và thực tiễn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Bộ Công Thương đã chủ động lựa chọn những dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân và những dịch vụ công phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế, tạo thuận lợi dễ dàng cho việc thực thi của cơ quan quản lý và tính lan toả của dịch vụ dựa trên cơ sở các tiêu chí theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân; giảm bớt sự tiếp xúc trực tiếp nhằm loại bỏ những nguy cơ tiêu cực, nhũng nhiễu từ cơ quan quản lý …để đưa lên Cơ chế một cửa Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ví dụ như dịch vụ Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi, dịch vụ Đăng ký hoạt động khuyến mại. Đây là các nhóm thủ tục có số lượng hồ sơ trực tuyến lớn nhất thực hiện tại Bộ Công Thương – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chia sẻ.

Về định hướng đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trong số 292 dịch vụ công, Bộ sẽ tiếp tục rà soát theo những tiêu chí đã đề cập nêu trên để nâng cấp từ cấp độ 2 lên cấp độ 3-4, trong đó tập trung vào những lĩnh vực có tác động lớn, liên quan đến xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; lĩnh vực hoạt sản xuất kinh doanh có điều kiện; hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển thị trường…; Bộ cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ nhằm lựa chọn ra những dịch vụ công có số lượng hồ sơ lớn để rà soát, đánh giá và đưa đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, góp phần tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với các thủ tục hành chính do Bộ quản lý một cách hiệu quả nhất.

Đình Dũng