Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 10/08/2020 17:42

Đề xuất mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

09:30 | 19/09/2016
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.
de xuat muc thu phi quyen cung cap dich vu truyen hinh tra tien

Theo dự thảo, đối tượng nộp phí, lệ phí và tổ chức thu phí, lệ phí gồm: Doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải nộp phí quyền cung cấp dịch vụ trả tiền; Các đại lý được ủy quyền được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh truyền hình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền theo quy định.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) là tổ chức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Dự thảo nêu rõ mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 1,3% trên doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền quy định tại khoản này là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền và thu từ dịch vụ giá trị gia tăng trong kỳ tính phí.

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền là 5.000.000 đồng/giấy chứng nhận; trường hợp sửa đổi đăng ký là 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận.

Tổ chức thu phí được để lại 50% số phí thu được để trang trải chi phí cho công tác thu phí. Số tiền phí còn lại 50%, tổ chức thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền nộp toàn bộ số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Theo Báo Điện tử Chính phủ