Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 09/05/2021 01:44

Đề xuất mới về quản lý, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

14:44 | 09/04/2020
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công nhằm quy định đầy đủ và toàn diện việc quản lý, thanh toán, quyết toán đối với tất cả các nguồn vốn đầu tư công theo quy định tại Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 bao gồm vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

Theo dự thảo, trên cơ sở quy định của Luật đầu tư công năm 2019, phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm toàn bộ các hoạt động về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019, như vậy phạm vi sẽ đủ và rộng hơn các Thông tư hiện hành quy định, khắc phục được tình trạng nhiều văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục được tình trạng nhiều văn bản quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công.

de xuat moi ve quan ly quyet toan du an su dung von dau tu cong

Đối với chính sách về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công về kiểm tra phân bổ, tạm ứng, thanh toán vốn: Các chế tài được xây dựng trong Nghị định quy định nội dung quản lý, thanh toán phù hợp đối với các đối tượng theo từng loại nguồn vốn đầu tư.

Cụ thể: Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ): quy định các nội dung về kiểm tra phân bổ vốn đầu tư, hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương cho Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương; vốn ngân sách địa phương. Các quy định này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hiện đang được thực hiện dưới hình thức Thông tư của Bộ Tài chính có tính đến cải cách, giảm bớt thủ tục hành chính.

Đối với chính sách về quyết toán dự án hoàn thành: Theo Bộ Tài chính, các quy định về quyết toán dự án hoàn thành dự kiến đưa vào dự thảo Nghị định được xác định trong từng khâu như sau: Nguyên tắc chi phí đầu tư được quyết toán, nguyên tắc quyết toán dự án hoàn thành, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành.

Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành: nội dung và biểu mẫu báo cáo, hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: cơ quan thẩm tra, nguyên tắc và cách thức thực hiện thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Chế độ báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm và quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quyết toán dự án hoàn thành.

Theo Chinhphu.vn