Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 19:51

Đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

15:06 | 19/11/2021
Bộ Tài chính mới trình Chính phủ ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, cơ quan thuế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, gia hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với ô tô sản xuất, hoặc lắp ráp trong nước kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021; thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Trường hợp người nộp thuế bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn, dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai. Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô, thì không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Lắp ráp ô tô trong nước. Ảnh minh họa

Về thủ tục đề nghị gia hạn: Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (bằng phương thức điện tử, hoặc gửi bản giấy trực tiếp/đường bưu chính) một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp giấy đề nghị không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị sau ngày 15 tháng 12 năm 2021 thì không được gia hạn theo quy định tại Nghị định này.

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn sẽ có văn bản thông báo cho người nộp thuế, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn. Sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn (bao gồm cả trường hợp giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021). Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn, thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục thuế cho biết, số tháng sẽ gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là 2 tháng, tổng số thuế được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Ngọc Quỳnh