Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 30/11/2020 12:37

Đề xuất các quy định kỹ thuật mới về an ninh, bảo mật đối với hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng

15:23 | 07/10/2020
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến rộng rãi.

Theo NHNN, Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của NHNN là quy định về các yêu cầu kỹ thuật an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng. Phạm vi điều chỉnh, đổi tượng áp dụng và nội dung Thông tư 47 chỉ quy định các yêu cầu kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) về việc quản lý, vận hành các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ và không có quy định nào liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản của Khách hàng tại ngân hàng. Sau gần 6 năm thực hiện, Thông tư 47 đã góp phần chuẩn hóa hạ tầng công nghệ ngân hàng, đảm bảo hoạt động an toàn cho hoạt động của hệ thống trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ trong ngành Ngân hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đề xuất các quy định kỹ thuật mới về an ninh, bảo mật đối với hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng

Trước những thay đổi về khoa học công nghệ và thách thức mới về an ninh, bảo mật CNTT, NHNN đã dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 47/2014/TT-NHNN để cập nhật các quy định kỹ thuật mới về an ninh, bảo mật đối với hệ thống thanh toán thẻ. Dự thảo thông tư đang được đi gửi lấy ý kiến rộng rãi, sau đó sẽ được tổng hợp, tiếp thu và ban hành theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, dự thảo Thông tư đã bổ sung việc không cung cấp địa chỉ mạng (địa chỉ IP) nội bộ và thông tin định tuyến cho các tổ chức khác khi chưa được người có thẩm quyền phê duyệt. Có biện pháp che giấu địa chỉ mạng nội bộ và các thông tin về bảng định tuyến nội bộ khi kết nối với các bên thứ ba;

Giới hạn các truy cập đến môi trường dữ liệu chủ thẻ, chỉ chấp nhận các truy cập thực sự cần thiết theo thiết kế hệ thống và chặn toàn bộ các truy cập khác. Ngăn chặn kết nối Internet của các máy trạm có quyền truy cập vào dữ liệu thẻ dạng rõ (chưa che dấu, mã hóa).

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung việc xem xét công nghệ phần mềm ít nhất một năm một lần để xác định chúng vẫn được hỗ trợ bởi nhà sản xuất và có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật. Nếu phát hiện không còn được nhà cung cấp hỗ trợ hoặc không đáp ứng nhu cầu bảo mật cần lên kế hoạch khắc phục và thay thế.

Việc truy cập vào tất cả thành phần hệ thống thanh toán thẻ phải được xác thực bằng ít nhất một trong các phương thức sau: mã khóa bí mật, thiết bị, thẻ xác thực và sinh trắc học.

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng đưa ra quy định số thẻ phải được che giấu phù hợp khi hiển thị (chỉ hiển thị tối đa 6 số đầu và 4 số cuối) và chỉ được hiển thị đầy đủ cho một số hạn chế nhân viên có thẩm quyền để thao tác nghiệp vụ hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ sở hữu hợp pháp của thẻ. Tổ chức phải lập danh sách các nhân viên có quyền xem số thẻ đầy đủ và thu hồi quyền xem số thẻ đầy đủ ngay khi nhân viên thay đổi vị trí công việc.

Trước một số nội dung của xã hội quan tâm là dự thảo sửa đổi tại khoản 4, Điều 6 Thông tư 47: Quy định và thực hiện việc thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt trong một khoảng thời gian, NHNN giải thích: Như đã nêu trên quy định này thuộc Thông tư 47 quy định về yêu cầu kỹ thuật an ninh,bảo mật trang thiết bị phục vụ hệ thống thanh toán thẻ và Không điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng của ngân hàng.

Thùy Linh