Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 07:45

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về kết quả Đại hội Đảng các cấp

13:07 | 05/01/2021
Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt về kết quả Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3. Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo Tổng kết xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Bộ; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ năm 2020; Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Bộ; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ; Báo cáo Ban Chấp hành kết quả phân loại, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020 và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa,  Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo dừng hẳn khai mạc lễ hội và giảm hẳn các hoạt động hội, ngày lễ, ngày kỷ niệm.
Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo dừng hẳn khai mạc lễ hội và giảm hẳn các hoạt động hội, ngày lễ, ngày kỷ niệm

Theo báo cáo tổng kết của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 kết hợp với khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển ngành du lịch, thể dục thể thao, các lĩnh vực di sản, lễ hội, văn hóa nghệ thuật, hợp tác quốc tế…theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo. Năm 2020, Đảng ủy Bộ đã mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú; 01 lớp cập nhật kiến thức dành cho bí thư, phó bí của các đảng bộ cơ sở; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Các lớp học được tổ chức theo đúng quy trình, quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, lớp được quản lý chặt chẽ, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được đi tham quan thực tế tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và viết bài thu hoạch tại lớp.

Năm 2020, Đảng ủy Bộ kết nạp được 112 quần chúng ưu tú vào Đảng; xét chuyển đảng chính thức cho 99 đảng viên dự bị; tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng đến đối với 49 đảng viên; giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đi đối với 131 đảng viên. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên.

Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo dừng hẳn khai mạc lễ hội và giảm hẳn các hoạt động hội, ngày lễ, ngày kỷ niệm; tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường để tránh tụ tập đông người; xây dựng phương án phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, trụ sở làm việc, di tích, danh lam thắng cảnh; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân về cách phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế, sau khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 một số tổ chức đảng còn chậm xây dựng các văn bản đầu nhiệm kỳ; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Việc sắp xếp, hậu cổ phần hóa các doanh nghiệp, việc thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã ảnh hưởng tới đời sống, việc làm và tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Đảng ủy Bộ xác định tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Kết luận số 76 - KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đảng ủy Bộ lãnh đạo thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng Bộ, đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt về kết quả Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Đảng ủy Bộ cũng xác định các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể…/.

Theo Báo ĐT Đảng cộng sản