Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 28/10/2021 14:37

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

20:37 | 11/10/2021
Chiều ngày 11/10/2021, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII kết nối với Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị Báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2.744 điểm cầu với 77.011 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh những nét chính, trọng tâm có tính đột phá, có điểm mới trong kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại 2.744 điểm cầu trên cả nước

Theo Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Đồng chí Lại Xuân Môn- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tóm tắt nội dung của Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII

Đồng chí Lại Xuân Môn tập trung làm rõ các nội hàm về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kết quả nổi bật đạt được trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, trên cơ sở phân tích từ những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khó khăn, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2021 là:

Thứ nhất, chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình quốc tế, trong nước, quyết liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Thứ hai, tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch Covid-19; nỗ lực cao nhất để kiểm soát dịch bệnh; ngăn chặn, không để dịch lan rộng, nhất là các địa bàn đặc biệt quan trọng, các khu đô thị lớn, khu công nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, trong đó đề xuất Quốc hội xem xét dự án một Luật sửa một số Luật. Chính phủ, các bộ, ngành kịp thời sửa đổi các Nghị định, Thông tư theo thẩm quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Thứ năm, chăm lo sức khoẻ, đời sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục.

Thứ sáu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, triển khai quyết liệt ngoại giao vaccine; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, tạo không khí thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, sớm đưa nước ta trở về trạng thái bình thường mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Thứ trưởng Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương - chủ trì tại điểm cầu Bộ Công Thương
Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Về định hướng công tác tuyên truyền quý IV năm 2021, đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý cấp ủy đảng các cấp tập trung tuyên truyền theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về quán triệt, thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2021), kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021).

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: tập trung tuyên truyền kết qủa Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII với 2 vấn đề lớn trọng tâm.

Một là, một số vấn đề của kinh tế - xã hội của 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 3 tháng còn lại năm 2021 và kế hoạch của năm 2022. Tuyên truyền về tình hình kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm rút ra, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới.

Hai là, tuyên truyền khẳng định các nội dung về xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhấn mạnh một số điểm mới đã được Hội nghị thông qua; đồng thời tuyên truyền những thông điệp mạnh mẽ trong các phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII để đạt tới sự đồng thuận "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng...".

Công tác tuyên truyền cần tạo ra sự lan toả rộng khắp cũng như tạo ra sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và trong xã hội, để thống nhất trong ý chí và hành động”- đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Mai Anh - Quang Lộc