Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 12/04/2021 06:40

Đẩy mạnh hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động

14:33 | 17/12/2020
Phát triển thị trường lao động và việc làm là một trong ba dự án của Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và tăng cường an toàn, vệ sinh lao động… đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, từ đó góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 1.146,8 tỷ đồng (có thể điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn nhưng không vượt quá 1.995 tỷ đồng), trong đó, nguồn từ ngân sách Trung ương 606,8 tỷ đồng; nguồn từ ngân sách địa phương 450 tỷ đồng; nguồn từ viện trợ nước ngoài và các nguồn huy động khác 90 tỷ đồng.

Trong đó, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động là một nội dung quan trọng của dự án, bao gồm: hỗ trợ hoạt động giao dịch việc làm; thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích, dự báo thị trường lao động, cụ thể là thu thập, cập nhật, quản lý cung - cầu lao động; phân tích, dự báo thị trường lao động, đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường lao động; phát triển mạng thông tin việc làm, cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm; nâng cao năng lực trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động; nâng cấp, phát triển mạng thông tin Internet việc làm; nâng cấp cổng thông tin việc làm Việt Nam; xây dựng hệ thống mạng kết nối các trung tâm dịch vụ việc làm địa phương và trung ương.

day-manh-ho-tro-tao-viec-lam-phat-trien-thi-truong-lao-dong
Đẩy mạnh hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động

Thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động trong đó có “Phát triển thị trường lao động và việc làm”, với vai trò của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, về hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu thực hiện các hoạt động chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong thời gian qua, trung tâm đã có một số hoạt động để hỗ trợ thị trường lao động, đặc biệt là việc cung cấp, kết nối thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thủ đô trong bối cảnh đại dịch.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - cho biết, năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng chung đến tất cả lĩnh vực bao gồm, đời sống, xã hội, kinh tế, du lịch… đặc biệt thị trường lao động Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đều bị ảnh hưởng. Giai đoạn từ tháng 2 - 5/2020, trung tâm đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dừng việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu; đồng bộ hơn 15 đầu điểm sàn đặt trên 15 quận, huyện thuộc địa bàn thành phố để chuyển hướng sang cung cấp thông tin thị trường lao động.

Để làm được việc đó, ông Vũ Quang Thành cho biết thêm, theo sự chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trung tâm đã chủ động tiến hành công tác thu thập về phía doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động. Sau đó, tiến hành kết nối sơ bộ, định hướng, đưa ra danh sách những ứng viên phù hợp để gửi lại doanh nghiệp, cũng như để người lao động chủ động kết nối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trung tâm cũng hỗ trợ công tác hoạt động trực tuyến, như: phỏng vấn online, trao đổi công việc qua trực tuyến… những hoạt động này được các doanh nghiệp và người lao động đánh giá rất tốt.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ 1/6/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục tham mưu cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình thành phố tổ chức phiên giao dịch lao động hằng ngày với quy mô hạn chế và vẫn bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, qua việc nghiên cứu qua công tác nắm bắt, phân tích thị trường, trung tâm còn tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề, lưu động. Các phiên giao dịch lưu động tại địa bàn các quận, huyện có sự ảnh hưởng của Covid-19 đang có dấu hiệu phục hồi.

"Tính đến thời điểm này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức hơn 150 phiên giao dịch. Kết quả, có gần 15.000 lao động được tuyển dụng trực tiếp thông qua các hoạt động này; hơn 6.000 doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch" - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay.

Trong bối cảnh mới, Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những quy chuẩn, tiêu chuẩn về lao động, việc làm; các nền tảng số đã và đang thay đổi mọi mặt của nền kinh tế xã hội, tác động trực tiếp tới việc hình thành những quan hệ lao động mới, việc làm phi truyền thống. Từ đó, thị trường lao động ngày càng mở rộng, không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia, một khu vực, phân công lao động diễn ra trên phạm vi toàn cầu; trong nước, quy mô lao động lớn nhưng chất lượng nguồn lao động còn hạn chế, việc làm phi chính thức, già hóa dân số, việc làm bền vững trong mối quan hệ tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu... đã và đang đặt ra những thách thức, nhiệm vụ nặng nề trong nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về việc làm. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng Dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 để đẩy mạnh hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động.

Trang Anh