Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/09/2021 13:22

Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế TP. Hồ Chí Minh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

18:59 | 27/05/2021
TP. Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược.

TP. Hồ Chí Minh tích cực hơn nữa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 122/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với TP. Hồ Chí Minh ngày13/5 vừa qua.

Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế TP. Hồ Chí Minh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phát biểu trong buổi làm việc với TP. Hồ Chí Minh ngày 13/5/2021

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của TP. Hồ Chí Minh trước hết, phải quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố (TP) lần thứ XI. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, TP phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

TP. Hồ Chí Minh không trông chờ, không ỷ lại, né tránh, phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, tích cực hơn, năng động đổi mới, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể vượt trội, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, TP nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo; linh hoạt, sáng tạo trong quản lý, điều hành, bảo đảm hiệu quả, kịp thời. Tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh bằng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp; chủ động xử lý hiệu quả, dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, TP. Hồ Chí Minh phải xây dựng hệ thống cơ quan hành chính TP đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu…

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Để TP. Hồ Chí Minh vẫn là đầu tàu kinh tế, động lực tặng trưởng cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, Thủ tướng yêu cầu, TP đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn TP trên cơ sở ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược. Trong đó, đặc biệt lưu ý phát triển TP. Thủ Đức thành một cực tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh. Phát triển mạnh kinh tế số để đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25% GRDP.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cần tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, phải tập trung xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao mang tầm khu vực, quốc tế…

Thủ tướng cũng lưu ý, TP. Hồ Chí Minh cần tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, ưu tiên và đẩy mạnh hơn nữa hình thức hợp tác công tư (PPP) để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP và các vùng, địa phương lân cận.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia kết nối sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và quốc tế. Đồng thời, tiếp tục nâng cao thứ hạng đánh giá các chỉ số: Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR Index), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Ngoài ra, TP cần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh. Có chương trình, kế hoạch cụ thể, tận dụng hiệu quả cơ hội do các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại. Đặc biệt, chú trọng nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng với những biến động cả từ bên trong và bên ngoài…

Minh Khuê