Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 22:01

Đẩy mạnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cuối năm 2020 và năm 2021

14:10 | 16/07/2020
Ngày 16/7/2020, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021 với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.
day manh chuong trinh xay dung luat phap lenh cuoi nam 2020
Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan và đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Báo cáo triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), trong đó có nhiều điểm mới liên quan đến quy trình, thủ tục và hồ sơ dự án luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị cần lưu ý khắc phục các bất cập đã được nhiều vị đại biểu Quốc hội chỉ ra trong công tác thực hiện Chương trình như về hoạt động tổ biên tập, ban soạn thảo, bảo đảm thực chất trong đánh giá tác động của chính sách, việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, nhất là các đối tượng chịu sự tác động của văn bản; thực hiện tốt việc rà soát để nhận diện những quy định pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo và đề xuất sửa đổi, bổ sung ngay từ khâu soạn thảo để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác. Chính vì vậy, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, nghiên cứu để đề xuất xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là các dự án luật, pháp lệnh nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và các dự án phục vụ mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong 06 tháng đầu năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã quyết liệt hơn trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Bộ Tư pháp thường xuyên hướng dẫn việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các đề nghị xây dựng và các dự án luật, pháp lệnh, tổ chức cuộc họp với một số bộ nhằm đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Hiện các bộ, cơ quan ngang bộ đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch soạn thảo các dự án luật thuộc Chương trình năm 2021, đảm tiến độ và chất lượng theo đúng yêu cầu của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lê Thành Long, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cũng như năm 2021 là tương đối lớn. Cụ thể, số lượng các dự án luật, pháp lệnh mà Chính phủ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 là 17 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Bên cạnh đó, các bộ còn phải xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và 43 văn bản quy định chi tiết các luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định: Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các dự án luật, bảo đảm đúng tiến độ; kiên quyết trả lại hồ sơ đối với các dự án, dự thảo không đủ hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cần thể hiện rõ quan điểm không đủ điều kiện trình Chính phủ và đề nghị không đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với các dự án, dự thảo không bảo đảm chất lượng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành cũng cho biết đang chỉ đạo các cơ quan soạn thảo triển khai nghiêm túc theo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Nhất là đối với những dự án dự kiến đưa vào Kỳ họp thứ X cuối năm 2020 của Quốc hội và năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, để bảo đảm khối lượng, chất lượng công việc, yêu cầu đặt ra là Chính phủ, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra phải quyết liệt chỉ đạo, có kế hoạch chi tiết, giải pháp cụ thể và tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm hoàn thành chương trình đề ra. Các cơ quan, tổ chức cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy kết quả đạt được, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận, thống nhất ý kiến trước khi trình QH xem xét.

Vũ Sơn