Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Bộ Chính trị ban hành Quy định kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng Xây dựng cơ chế bảo vệ chủ thể tham gia hoạt động kiểm soát quyền lực

Nhận diện các quan điểm xuyên tạc, chống phá về kiểm soát quyền lực

Công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, biến chất, bệnh quan liêu, tham nhũng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện tốt kiểm soát quyền lực trên các lĩnh vực, đặc biệt là quyền lực trong công tác cán bộ.

Gần đây, lợi dụng một số quan chức “nhúng chàm” liên quan đến các "đại án" nổi cộm gần đây như vụ chuyến bay giải cứu hay như vụ Việt Á, các thế lực thù địch ra sức tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc, hòng gieo rắc sự hoài nghi của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, giảm sút lòng tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể, những đối tượng phản động ở nước ngoài đã lợi dụng việc các cơ quan chức năng truy tố, xét xử hàng loạt vụ án nhận hối lộ liên quan đến các quan chức để xuyên tạc theo kiểu "thầy bói xem voi" về những nỗ lực của Đảng ta trong công cuộc phòng chống, tham nhũng và "bóp méo" sự thật về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ trong thời gian qua. Chúng cho rằng: Kiểm soát quyền lực ở Việt Nam thực chất là sự tha hóa quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam (!) và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở Việt Nam là sự lạm quyền, lộng quyền của Đảng và Nhà nước ta? Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở Việt Nam thực chất là sự thao túng quyền lực trong thể chế một Đảng cầm quyền?

Điều này là hoàn toàn sai sự thật. Thực tế cho thấy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Nhiều luận điệu xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Ảnh vtv.vn

Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước ta cũng chỉ rõ, công tác kiểm soát quyền lực, đặc biệt là việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở nước ta nhìn chung vẫn còn một số hạn chế, nhất định. Cụ thể, ở một số cơ quan, đơn vị, cơ chế kiểm soát quyền lực thiếu chặt chẽ, dẫn đến quyền lực có lúc bị thao túng, tha hóa trong công tác cán bộ, tình trạng “chạy chức, chạy quyền” vẫn còn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, không ít nơi còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khi có thành tích thì nhận về mình, khi có khuyết điểm thì đổ lỗi cho tập thể; thực hiện quy trình công tác cán bộ thiếu công tâm, khách quan, còn biểu hiện gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, lộng quyền; vì thế chưa tạo được bước đột phá về công tác cán bộ.

Phản bác những luận điệu xuyên tạc trên, Đại tá, PGS, TS. Bùi Quang Huy – Chủ nhiệm Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng chỉ ra: Đại hội XIII của Đảng xác định vấn đề kiểm soát quyền lực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước".

Công tác cán bộ luôn là vấn đề trọng yếu của Đảng ta, là “then chốt của then chốt”. Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là nội dung cơ bản thường xuyên và cấp bách trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên vừa qua, lợi dụng các vụ việc mà Đảng ta xử lý vi phạm trong công tác cán bộ với phương châm, quan điểm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có đặc quyền” bất kể người đó là ai; một số phần tử cơ hội đã đưa ra những luận điệu sai trái cho rằng đó là “sự thanh trừng, đấu đá giữa các phe cánh” trong công tác cán bộ.

Đại tá, PGS, TS. Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Thực chất ý đồ xấu xa của các quan điểm sai trái đó là nhằm chia rẽ, kích động phá hoại khối đoàn kết trong Đảng và dân tộc. Đây là những quan điểm cơ hội chính trị, sai trái, xuyên tạc, thiếu cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn".

Phải "nhốt quyền lực trong lồng cơ chế"

Phân tích về các cơ sở lý luận và thực tiễn phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc trên, Đại tá, PGS, TS. Bùi Quang Huy chỉ rõ. Thứ nhất, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Quyền lực nhà nước nói chung cũng như quyền lực trong công tác cán bộ nói riêng trong bất cứ chế độ xã hội nào cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị tha hóa như: Chuyên quyền, lộng quyền, lạm quyền, tham nhũng quyền lực hoặc buông lỏng quyền lực thiếu trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm.

Để phòng, chống nguy cơ tha hóa quyền lực cần phải có những cơ chế kiểm soát quyền lực một cách chặt chẽ. Bởi vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến vấn đề kiểm soát quyền lực.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh, phải “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) đề ra nhiệm vụ: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền…

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần cũng chỉ rõ: "Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế, phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ; quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn; ngăn ngừa tận gốc những sai phạm, khuyết điểm một cách căn cơ, bài bản bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước".

Vì thế, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là vấn đề tất yếu để lựa chọn, sàng lọc, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ thực sự có đức, có tài của Đảng và hệ thống chính trị; để ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, loại trừ những nguy cơ làm tha hóa đội ngũ cán bộ; chứ không phải là “sự thao túng quyền lực” như các phần tử cơ hội, phản động đã rêu rao.

Thứ hai, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước trong hệ thống chính trị ở nước ta được thực hiện theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013 thể hiện rõ nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước đã được hiến định và bổ sung thêm cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, khoản 3 Điều 2 Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Mặt khác, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ như: Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” là một dấu mốc quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động của Đảng về vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nhiều quy định được ban hành đồng bộ, khả thi qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đại tá, PGS, TS. Bùi Quang Huy nêu rõ, những quy định đó góp phần đề cao lòng tự trọng, hình thành văn hóa liêm chính, công minh trong công tác cán bộ. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và đề cao tự phê bình và phê bình trong công tác cán bộ.

Thứ ba, kết quả đạt được kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước ta thời gian qua góp phần quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực tiễn cho thấy, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng, là biện pháp căn cơ góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy của hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ thời gian qua được thực hiện một cách nghiêm túc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Trong thời gian qua, công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch hơn; đúng nguyên tắc, đúng quy trình, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng” .

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ đã đạt được những kết quả tích cực góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lạm quyền, lộng quyền, thao túng quyền lực, lợi dụng hoặc buông lỏng quyền lực trong công tác cán bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm; miễn nhiệm, từ chức theo đúng quy định, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ đạo, xử lý, thi hành kỷ luật 539 đảng viên, thi hành kỷ luật 47 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII) đối với 5 đồng chí, thôi giữ chức vụ đối với 2 phó Thủ tướng Chính phủ, 3 thứ trưởng. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử; phát hiện, xử lý nhiều vụ án đặt biệt nghiêm trọng.

Đơn cử, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đã làm tha hóa nhiều cán bộ (chúng ta đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự 3 ủy viên Trung ương Đảng; 3 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang; Vụ án các chuyến bay giải cứu công dân do Covid-19 xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan) đã khởi tố, xét xử 54 bị can, trong đó có 2 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng, 2 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 2 vụ trưởng, cục trưởng.

Từ những lập luận trên, Đại tá, PGS, TS. Bùi Quang Huy bày tỏ: "Chúng ta có thể khẳng định, quan điểm cho rằng “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở Việt Nam là một biểu hiện của thao túng quyền lực”, là hoàn toàn sai trái. Có thể nói, thực chất đây là quan điểm nhân danh, lợi dụng vấn đề “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ” để kích động, xuyên tạc, đánh lừa dư luận, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa".

Đỗ Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Chính trị

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng
Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương phát động từ tháng 3/2023 đã có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ.
Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Điện là dạng năng lượng được sử dụng phổ biến nhất ngày nay. Ngành điện lực từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột chính của ngành công nghiệp.
Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng bằng sự thấu hiểu đặc điểm dân tộc và tinh thần sáng tạo.
"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là mục tiêu quan trọng.
Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA không chỉ mang đến cơ hội về tăng trưởng xuất khẩu mà còn giúp cho ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh công tác tái cơ cấu.
Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Quyết định truy tố của các CQ chức năng đối với 1 số cán bộ và những cái “bắt tay, móc ngoặc công tư, những vòi bạch tuộc” đã lộ diện dưới ánh sáng của công lý.
Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ và từng cơ quan.
Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam để đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Mục tiêu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn mới.
Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” trong ngành Công Thương

Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” trong ngành Công Thương

Nhiều cán bộ, đảng viên nói chung, ngành Công Thương nói riêng, trong đó có một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động