Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 25/01/2020 19:15

Đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính cho phụ nữ

15:21 | 28/11/2018
Nhằm nâng cao năng lực của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính cũng như phi tài chính đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, ngày 28/11, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết Biên bản Thảo luận của “Dự án thúc đẩy tài chính toàn diện đáp ứng giới thông qua Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”.
dap ung tot hon nhu cau tai chinh cho phu nu

Dự án được triển khai từ tháng 3/2019 - 3/2021, sẽ hỗ trợ một số đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng tại các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của người phụ nữ. Các bài học và kinh nghiệm thực tiễn thu được từ dự án sẽ được chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam phục vụ công tác xây dựng chính sách thúc đẩy tài chính toàn diện.

Trong khuôn khổ dự án, JICA và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng sẽ hợp tác chặt chẽ triển khai hoạt động đào tạo cho các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, ví dụ các tổ chức tài chính vi mô chính thức, các chương trình tài chính vi mô, các ngân hàng thương mại... những kiến thức cơ bản về tài chính toàn diện đáp ứng giới và các thực hành tốt từ các nước khác.

Tại Việt Nam, một số tổ chức tài chính bao gồm ngân hàng quốc doanh, tổ chức và chương trình tài chính vi mô đã và đang cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho phân khúc người nghèo và người có thu nhập thấp. Mặc dù phần lớn khách hàng của các dịch vụ tài chính vi mô là phụ nữ, nhưng sự đa dạng của các sản phẩm tài chính hiện có cho phụ nữ khá hạn chế. Kinh nghiệm quốc tế đã chỉ ra, tài chính toàn diện cho phụ nữ đem lại rất nhiều lợi ích cho xã hội bên cạnh việc cải thiện mức độ hạnh phúc cho chính những người phụ nữ.

Để giải quyết những vấn đề này, năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thúc đẩy tài chính toàn diện đáp ứng giới dưới dạng hợp tác kỹ thuật.

Thanh Tâm