Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo.
Đào tạo nghề: Giải pháp căn cơ, hiệu quả giúp thoát nghèo bền vững

Những nỗ lực, cố gắng trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng nông thôn, miền núi phát triển.

Đưa chính sách vào đời sống

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan làm công tác dân tộc là thực hiện hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc (gọi tắt là Nghị quyết 24) trong tình hình mới với nỗ lực cao nhất để giải quyết căn bản những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, thực hiện phương châm hành động "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Chương trình hành động của Chính phủ đã xác lập một hệ thống chính sách đầu tư, hỗ trợ trên tất cả các lĩnh vực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể hóa Nghị quyết 24, các chính sách dân tộc đã được ban hành bao quát trên nhiều lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, y tế, chăm sóc sức khỏe, khoa học và công nghệ… đồng thời đã thu hút lượng lớn nhân lực, nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế.

Hiệu quả của những chủ trương chính sách trên đã đã mang lại những đổi thay rõ nét tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Điển hình phải kể đến huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang.

Là huyện vùng cao biên giới phía Bắc của tỉnh Hà Giang, là một trong 63 huyện nghèo nhất của cả nước; là địa bàn có 17 thành phần dân tộc cùng sinh sống, với diện tích tự nhiên là 44.497,54 ha, trong đó có 13.165 ha đất trồng cây hàng năm, chiếm 29,6%; diện tích vùng núi đá là 30.171 ha, chiếm 67,8% tổng diện tích tự nhiên không thể sản xuất được.

Diện tích đất canh tác ít, bình quân 0,4ha/hộ; Sản xuất thuần nông, độc canh cây ngô là chủ yếu; thời tiết khí hậu không thuận lợi, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn; sản xuất chủ yếu một vụ/năm; thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô; huyện có 17 xã và 2 thị trấn. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025 là 67,96%. trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận nhân dân còn tư tưởng ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, huyện Đồng Văn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp giúp người dân nắm bắt thông tin và có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn việc làm thể tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Hằng năm, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát nhu cầu học nghề của người dân để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác lao động, giải quyết việc làm; đồng thời thực hiện tư vấn, định hướng, ký kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài huyện để giải quyết việc làm ổn định cho người lao động và tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đến với người dân...

Theo thống kê năm 2022, dân số huyện Đồng Văn có trên 84.555 người, trong đó trên 98% dân số sinh sống tại khu vực đặc biệt khó khăn, lực lượng lao động trong độ tuổi là trên 42.800 lao động, chiếm khoảng 50,6% dân số, trong đó lực lượng lao động là thanh niên là 21.125 người, chiếm 24,9% dân số, lao động chủ yếu là nông nghiệp, thu nhập thấp, do đó nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động là rất lớn; tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 67,96%; hộ cận nghèo chiếm 12,38%.

Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc

Trước bài toán về giải quyết việc làm để xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững thì huyện Đồng Văn đã tìm nhiều giải pháp chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ - việc làm tỉnh Hà Giang, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tuyên truyền, kết nối dịch vụ việc làm.

Theo đó, cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Đồng Văn đã tổ chức tư vấn trực tiếp tại 19 xã, thị trấn để định hướng người lao động đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp uy tín, đồng thời hàng năm tổ chức lễ gặp mặt người lao động ngay từ đầu năm để định hướng tư vấn cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người lao động bằng nhiều hình thức như: Thông qua các hội nghị, hệ thống văn bản triển khai toàn huyện; lồng ghép trong các buổi tập huấn, sinh hoạt thôn, bản; thông qua các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nông dân…

Đơn cử như thông qua công tác phối hợp với Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tại Quảng Ninh, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2022, Đồng Văn đã triển khai tư vấn trực tiếp tại 10 cụm xã, thôn và tư vấn tại các trường học trên địa bàn huyện. Qua đó đã có 22 học viên đang học tại Trường cao đẳng Than - Khoáng sản, sau khi tốt nghiệp các em học sinh này được tiếp nhận đi làm ngay theo đúng cam kết, đạt bình quân 700.000 - 1.000.000 đồng/ngày công.

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tư vấn việc làm cho bà con vùng cao huyện Đồng Văn

Toàn huyện tính đến tháng 8/2022 đã tổ chức được 26 hội nghị tư vấn trực tiếp tại 19 xã, thị trấn, tổng số lượt người lao động tham gia nghe tư vấn là 1.487 người, sau các hội nghị có 289 người lao động đăng ký đi làm việc ngoại tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Chiểu, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đồng Văn cho biết: “Trong năm 2021 số lao động ngoại tỉnh của huyện Đồng Văn là 3.685 lao động; số lao động đã trở về địa phương là 3.327 lao động, lao động chủ yếu tại các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước… do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên đã ảnh hưởng lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động”.

“Huyện Đồng Văn là huyện có nhiều nhân lực trong độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm lớn, trước đây khi Trung Quốc còn mở cửa thì người dân thường tự do sang Trung Quốc lao động, nhưng khi xẩy ra đại dịch Covid-19 thì Trung Quốc đã đóng cửa nên việc làm cho người lao động tại địa phương là rất khó khăn, do vậy huyện đã xác định tạo việc làm cho người lao động và thu nhập ổn định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính vì vậy trong thời gian qua, huyện Đồng Văn luôn chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ, kết nối, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn”, ông Chiểu chia sẻ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đến hết tháng 8/2022, toàn huyện đã có 9.622 người lao động đi làm việc ngoại tỉnh, trong đó có 539 lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp cũ. Số lao động chủ yếu làm việc tại thị trường lao động các tỉnh Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng…, tuy nhiên đến nay đã có 495 lao động quay trở về địa phương. Số lao động có việc làm tại địa phương là 620 người.

Ông Nguyễn Văn Chinh, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay: Trong thời gian tiếp theo UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ - việc làm tỉnh, Công ty Cổ phần nhân lực AMA, các công ty, doanh nghiệp được Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh giới thiệu tổ chức tuyên truyền tư vấn, kết nối người lao động với doanh nghiệp. Để từ đó, người lao động nắm được các thông tin, địa chỉ của doanh nghiệp tạo cơ hội cho người lao động có khả năng tìm việc làm và có việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng của bản thân..

Cùng với đó, Đồng Văn sẽ đẩy mạnh thông tin các chính sách hỗ trợ cho lao động đi làm việc ngoài tỉnh theo Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, về hỗ trợ người lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh; đồng thời huyện sẽ tiếp tục tổ chức giới thiệu việc làm tại chỗ thông qua các ngành nghề tuyền thống, các ngành nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp giúp người lao động giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập. Tuyên truyền cho người lao động tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Ngọc Đức-Minh Kỳ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đào tạo nghề

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Sơn La: Phát triển chuỗi liên kết cho đồng bào dân tộc

Việc phát triển chuỗi liên kết giá trị đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La có đầu ra nông sản ổn định, thu nhập bền vững.
Ban hành quy chế Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Ban hành quy chế Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2025.

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Điện Biên: nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hàn Quốc

Tỉnh Điện Biên: nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hàn Quốc

Tỉnh Điện Biên vừa nhận chuyển giao công nghệ trồng sâm từ Hiệp hội nghệ nhân Nhân sâm Hàn Quốc vào chiều ngày 25/6.
Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 3: Thay đổi từ tư duy, nhận thức

Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 3: Thay đổi từ tư duy, nhận thức

Để phát triển cây quế Việt, chuyên gia khuyến cáo rằng các doanh nghiệp, người dân cần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững.
Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 2: Vẫn còn những thách thức cho cây quế

Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 2: Vẫn còn những thách thức cho cây quế

Mặc dù lợi ích kinh tế mà cây quế đem lại là không nhỏ. Tuy nhiên, cây gia vị này cũng đang đối diện với rất nhiều thách thức cho phát triển bền vững.
Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 1: Xóa đói giảm nghèo cùng cây quế

Nâng cao giá trị cây quế để phát triển bền vững- Bài 1: Xóa đói giảm nghèo cùng cây quế

Từng là cây trồng chỉ để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cây quế đã giúp bà con ở miền núi phía Bắc xóa đói giảm nghèo và làm giàu.
Trao tặng 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao Tây Bắc

Trao tặng 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao Tây Bắc

Công ty Cổ phần Stavian Hoá chất (Stavian Chemical) vừa phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Tỉnh Đoàn các tỉnh Tây Bắc tổ chức khánh thành 5 điểm trường học mới cho học sinh vùng cao. Các điểm trường học này năm trong Chiến dịch điều ước cho em - vì mái trường cho trẻ em vùng cao.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc tại Phú Thọ, Thái Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc tại Phú Thọ, Thái Nguyên

Trong 2 ngày 24, 25/9/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh và Đoàn công tác đã có các buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bàn giao 2 công trình cầu đập tràn tại tỉnh Hà Giang

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bàn giao 2 công trình cầu đập tràn tại tỉnh Hà Giang

Nhân dịp năm học mới 2020-2021, ngày 29/9/2020, tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan của tỉnh Hà Giang tổ chức lễ khánh thành 2 công trình đập tràn tại (suối 1) thôn Chu Thượng - thôn Khá Thượng (xã Tân Lập, huyện Bắc Quang) và tại thôn Yên Sơn, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Hà Giang đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội

Hà Giang đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh Hà Giang về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lào Cai: Sâm đất bán chạy

Lào Cai: Sâm đất bán chạy

Đây là thời điểm mà đồng bào dân tộc ở xã vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thu hoạch củ hoàng sin cô hay còn gọi là sâm đất, khoai sâm đất. Tuy được gọi là sâm nhưng giá lại rẻ như khoai lang nên sâm đất được các bà nội trợ mua nhiều.
Bà con gặp khó khăn do giá ngô hạt giảm

Bà con gặp khó khăn do giá ngô hạt giảm

Đối với bà con thuộc các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, ngô là cây trồng chủ lực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá ngô hạt đột ngột giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của bà con.
Giúp phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị

Giúp phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị

Ngày 19/6/2019, tại thị trấn nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Công ty Cổ phần xã hội Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh (Wise) phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT), Trường Đại học Tây Bắc tổ chức “Diễn đàn hợp tác, hỗ trợ phụ nữ dân tộc khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ”.
Xuất khẩu vải thiều qua các cửa khẩu nhanh gọn

Xuất khẩu vải thiều qua các cửa khẩu nhanh gọn

Những năm qua, sản lượng vải thiều xuất khẩu qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn chiếm khoảng 2/3 tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu của toàn quốc. Năm nay, để trái vải xuất khẩu qua các cửa khẩu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi nhất, Lạng Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Mạnh dạn chuyển đổi quy trình để xuất ngoại

Mạnh dạn chuyển đổi quy trình để xuất ngoại

Từ năm 2016 đến nay, HTX Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã xây dựng thành công gần 20 héc-ta xoài theo quy trình VietGAP để xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc. Đây chỉ là một trong số rất nhiều HTX của Yên Châu đang nỗ lực chuyển đổi để có những bước đi hiệu quả trong sản xuất và xuất khẩu trái cây.
Khởi nghiệp vùng Dân tộc thiểu số- Từ chính sách đến thực tiễn cuộc sống

Khởi nghiệp vùng Dân tộc thiểu số- Từ chính sách đến thực tiễn cuộc sống

Báo Công Thương vừa thực hiện Tọa đàm với chủ đề “Khởi nghiệp vùng Dân tộc thiểu số- Từ chính sách đến thực tiễn cuộc sống”.
Dekalb Việt Nam: Gieo mầm ấm no tại Sơn La

Dekalb Việt Nam: Gieo mầm ấm no tại Sơn La

Đầu tháng 2 năm 2018, cái rét đậm giá buốt của vùng núi cao Sơn La không làm chùn bước đoàn thiện nguyện Công ty Dekalb Việt Nam tới xã Chiềng On, huyện Yên Châu – nơi có đến hơn 87% hộ dân thuộc dạng hộ nghèo - để trao tặng các máy móc nông nghiệp, nhằm giúp bà con có phương tiện phát triển kinh tế gia đình trong năm mới.
Phát triển tre măng Bát Độ trên vùng núi cao

Phát triển tre măng Bát Độ trên vùng núi cao

Văn Yên từ lâu được coi là “thủ phủ” của cây quế vùng Tây Bắc, với diện tích hơn 40.000 héc-ta. Nhưng cây quế tập trung chủ yếu ở các xã bên kia sông Hồng, còn các xã nằm dọc theo đường sắt bên này sông địa phương đang triển khai trồng tre măng Bát Độ. Bởi đây là loại cây đã được người dân trồng rất thành công và mang lại thu nhập cao.
Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tại Thái Nguyên

Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tại Thái Nguyên

Sáng nay (7/12), tại xóm Ao Then, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Thái Nguyên năm 2017-2018. 
Lai Châu: Biến đồi hoang thành trang trại màu mỡ

Lai Châu: Biến đồi hoang thành trang trại màu mỡ

Ðến bản Giẳng, xã Mường Tè (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), hỏi trang trại nhà ông Pha - bà Chức, ai cũng biết. Nhưng từ trung tâm bản Giẳng lên được đến trang trại của hai ông bà lại không hề đơn giản…
Lai Châu: Xây dựng thương hiệu gạo séng cù

Lai Châu: Xây dựng thương hiệu gạo séng cù

Phù hợp thổ nhưỡng, hương vị thơm ngon, séng cù hiện là một trong những loại gạo mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ðể nâng tầm giá trị, phát triển sản phẩm một cách bền vững, huyện Than Uyên hiện đang phát triển sản phẩm theo hướng hàng hóa và nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này.
Hà Giang: Kết nối cung cầu, tiêu thụ cam sành

Hà Giang: Kết nối cung cầu, tiêu thụ cam sành

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam sành, niên vụ 2016 - 2017, nhằm quảng bá thương hiệu cam sành Hà Giang và kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cam sành bền vững.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động