Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 15/08/2020 01:06

Dành nhiều hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

14:26 | 31/10/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.
danh nhieu ho tro tai chinh cho doanh nghiep quoc phong an ninh
Phân xưởng may quân phục sĩ quan (Công ty cổ phần X.20 –TCHC)

Theo thông tư, trong quá trình hoạt động, ngoài những quy định của Nhà nước về đầu tư thành lập doanh nghiệp, quy định chung về khuyến khích và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh còn được hưởng một số chính sách hỗ trợ tài chính.

Cụ thể: Được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý và sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; được hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này còn được Nhà nước cấp kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa vận hành các dây chuyền sản xuất quốc phòng, an ninh và hỗ trợ lương cho người lao động trong biên chế thuộc các dây chuyền sản xuất sản phẩm trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất mà không có khả năng tự bù đắp chi phí.

Về mặt an sinh xã hội, các doanh nghiệp cũng được hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập; kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể chế độ, chính sách của người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Trong đó, tiền lương của lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và hạ sỹ quan được tính phù hợp với quy định về chế độ, chính sách của pháp luật đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người lao động nếu bị thương hoặc bị chết mà đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được xem xét, xác nhận là người có công theo quy định của pháp luật về người có công; người lao động bị tai nạn lao động thì xét hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thông tư này bãi bỏ Thông tư Liên tịch số 141/2012/TTLT-BTC-BQP- BCA của Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP của Chính phủ và áp dụng từ năm ngân sách 2016 trở đi.

Theo Báo Hải quan